Mobilitet - arbeta flexibelt när som helst och var som helst

I dag arbetar många anställda inte längre enbart med sina arbetsstationer utan använder bärbara datorer, surfplattor eller smartphones för att bekvämt utföra sina arbetsuppgifter när de är på språng. Försiktighet måste dock iakttas när känsliga företagsdata som e-post synkroniseras på dessa mobila enheter. Detta gäller särskilt när det gäller BYOD-konceptet (bring-your-own-device), där personalen använder sina privata enheter för arbetsrelaterade ändamål.

Mobilitet ger ditt företag många fördelar. Till exempel en ökning av din produktivitet eller bättre kundservice, eftersom de anställda kan vara på plats hos kunderna och samtidigt ha ett sätt att arbeta där. Våra leverantörspartners erbjuder en rad olika mobilitetslösningar.

Våra mobilitetslösningar

Top