Gör det komplexa enkelt

StorMagic gör det komplexa enkelt för edge computing-miljöer och är ledande i branschen när det gäller att göra high-end simpelt.

StorMagic grundades 2006 med en vision om att förenkla lagrings- och säkerhetslandskapet med lösningar som minimerar hårdvara och som inte kräver några specialkunskaper för installation och hantering. StorMagic gör det möjligt för organisationer att frigöra sig från kostnaden och komplexiteten hos fysiska SAN:er, HSM:er (hårdvarusäkerhetsmoduler) och annan äldre hårdvara.

Till skillnad från andra leverantörer som försöker övervinna begränsningarna i kantmiljöer med överdimensionerade lösningar i datacenterklass, utformar StorMagic sin programvara specifikt för krävande och tuffa miljöer där resurser, utrymme och budget är begränsade. StorMagics lagrings- och säkerhetsprodukter är flexibla, robusta, lättanvända och kostnadseffektiva utan att offra enterprise-funktioner för organisationer med allt från en till tusentals platser.

 

Kontakt

kontat@prianto.se
 +46 31-308 94 42

StorMagic SvSAN

Software Defined Storage "made simple and lightweight".

SvSAN är ett av de tunnaste virtuella SAN:erna i världen och därför perfekt för små och medelstora företag och datacenter  och edge computing IT-infrastrukturer.

StorMagic SvSAN-arkitekturen kräver endast minimala hårdvaruresurser och erbjuder felsäker hög tillgänglighet för nätverkslagringen. Baserat på standard x86-serversystem, valfritt lagringsmedium, standard iSCSI och i kombination med hypervisorer VMware, Hyper-V eller KVM skapar du en högtillgänglig HCI-miljö.

Din lösning på sårbar och kostnadskrävande lagringshårdvara.

Distributionen är intuitiv och passar in i motsvarande hypervisorgränssnitt. Oavsett om det är hyperkonvergerat, hybridkonvergerat eller server-SAN kan du tack vare skalbarheten hos StorMagic SvSAN dra full nytta av en SDS-lösning (Software-defined Storage).

Licensalternativ: Perpetual, Subscription
Plattformar: VMware, Hyper-V, KVM

 

Exempel på lösning (litet datacenter):

StorMagic SvKMS

Software Defined Key Management and Encryption

SvKMS tillhandahåller en central plattform som effektivt kan hantera dina krypteringsnycklar. Med StorMagic SvKMS får användarna en enterprise key manager för alla krypteringsarbetsflöden - oavsett om det är i edge-datacentret, datacentret, molnet eller till och med i flera moln. SvKMS erbjuder funktionalitet för Enterprise i ett strukturerat användargränssnitt. Teknisk integration med många andra tillverkare stöds också (se grafiken).

Licensalternativ: Perpetual, SaaS, Subscription
Plattform: VMware, Hyper-V, KVM, Oracle, Nutanix, Cloud

 

 

 

Utmärkelser:

Micro Focus
Top