Databassystem och förvaltning - Få tillgång till dina data snabbt och säkert

Termen databashantering avser administration och lagring av data och dataregister, uppdatering av dem samt dataskydd och prestandaövervakning.
Uppgifterna kan lagras på fysiska interna servrar eller läggas ut på globala datacenter eller privata moln hos MSP:er. Läs mer på vår informationssida om molntjänster.


En effektiv databashantering löper i bakgrunden och hindrar inte företaget från viktiga uppgifter som utmärkt kundservice eller produktinnovation.
Komplexa kombinationer av kraftfull programvara och hårdvara är nödvändiga för en smidig process. De hanterar förfrågningar, utvärderingar, raderingar, åtkomsthantering, övervakning samt dataskydd och arkivering.


Ta reda på hur våra lösningar kan automatisera och optimera dessa informationshanteringsuppgifter. Tillgängligheten och skyddet ökar och affärsprocesserna blir smidigare och mer kostnadseffektiva.

Våra lösningar för databashantering

Top