Lagring - Stabilitet och topprestanda

På grund av onlinebutiker och moderna CRM- och ERP-system kan datavolymerna snabbt bli okontrollerbara och bli en kostnadsfaktor. Vilka programvarulösningar kan stödja effektiv datahantering och minska kostnaderna? Och samtidigt med hög tillgänglighet, stabilitet och bästa möjliga prestanda?

Våra leverantörspartners gör det enklare att hantera långtidslagring med mjukvarudefinierad lagring, live imaging och deduplicering. Driftstopp och driftskostnader för traditionella SAN-hårdvarulösningar kan vara kostsamma för företag.

Våra Lagringslösningar

Top