Dataskydd - ett hett ämne

Insamling, användning och lagring av personliga och företagsrelaterade uppgifter blir allt viktigare i vårt samhälle. Både statliga och ekonomiska åtgärder har förändrats på grund av de utökade tekniska möjligheterna till massbehandling av data.

I företagsvärlden har begreppet dataskyddsförvaltning fått ett större genomslag. Men vad är dataskyddshantering (DPM)?

DPM avser hantering av säkerhetskopieringsprocesser med följande mål: att se till att uppgifterna utförs enligt plan. Det handlar om att säkerhetskopiera data på ett säkert sätt och på ett sådant sätt att de kan återställas när som helst.

Moderna DPM-verktyg gör det möjligt för lagringsadministratörer att definiera strategier för säkerhetskopiering och återställning baserat på servicenivåer, beroende på värdet för verksamheten, och att kategorisera dataskyddet i lämpliga nivåer.

Ett verktyg för hantering av dataskydd kan också ge insikt i problem, vilket inte är möjligt på detta djup med vanliga säkerhetskopieringsprogram.

Låt dataskyddslösningarna från Quest och StorMagic övertyga dig!

Våra dataskyddslösningar

Top