Övervakning och hantering av insiderrisker

Veriato är den ledande leverantören för analys av medarbetares beteende och hjälper företag att övervaka och analysera aktiviteter på plats, på distans eller i hybridsystem för att öka produktiviteten och hålla känsliga data säkra. Veriato hjälper företag att utvecklas i dagens komplexa arbetsmiljö, särskilt i branscher där känsliga data och immateriella rättigheter står på spel. Med kraftfulla analyser som fungerar över nätverk, i molnet och på plats får företag fullständig synlighet och förståelse, vilket säkerställer maximal produktivitet och minimal risk. Tusentals företag i över 100 länder använder Veriatos programvara för att skydda sina mest värdefulla tillgångar, minska riskerna och få insyn i verksamheten.

Veriatos lösningar för analys av medarbetarnas beteende kan förbättra affärsverksamheten inom flera områden, bland annat inom produktivitet, hantering av insiderrisker, arbetsplatsutredningar och compliance.


 

Produktivitet

Ökningen av distans- och hybridarbete har skapat nya utmaningar för chefer och företagsledare, bland annat brist på insyn, begränsad kommunikation och suddiga gränser mellan arbete och privatliv. Cheferna upplever att det är svårare att hantera produktivitet, utbrändhet och bristande engagemang. Veriato kan hjälpa organisationer att maximera produktiviteten och återfå synligheten genom att identifiera improduktiva aktiviteter och proaktivt leta efter tecken på negativ stämning, utbrändhet och tystnad.


 

Hantering av insiderrisker

I en tid då gränsen för företagets nätverk utgörs av en anställd som arbetar från en bärbar dator i vardagsrummet eller en mobiltelefon, är de anställda både den största tillgången och den största risken. Veriatos analyser av medarbetarnas beteende använder maskininlärning för att proaktivt identifiera högriskaktiviteter, analysera medarbetarnas känslor och övervaka tillgången till data för att förekomma ett problem. Ingen heltäckande cybersäkerhetsstrategi är komplett utan en lösning för insiderrisker.


 

Utredningar på arbetsplatsen

Distansarbete har gjort det ännu svårare för organisationer och HR-avdelningar att hantera komplexa situationer och utredningar som rör bedrägerier, stöld eller trakasserier. Veriato hjälper företag att skapa digitala spår för att säkerställa att utredningar är grundliga, transparenta, rättvisa och löses snabbt och effektivt oavsett var deras anställda befinner sig, eller vilka enheter de använder.
 

 

Compliance och revisioner

Högt reglerade branscher som hälso- och sjukvård och finans är enligt lag skyldiga att ha datasäkerhetsåtgärder på plats och visa regelefterlevnad vid revisioner. Internrevisorer måste ofta gå igenom rådata som tillhandahålls av IT för att identifiera åtkomst och aktiviteter hos medarbetarna. Veriato hjälper till att minska bördan genom att föra register över anställdas aktiviteter, skicka realtidsvarningar om eventuella överträdelser och generera lättanvända rapporter för revision.


 

Kontakt

 kontakt(at)prianto.se
  +46 31 308 94 42

 

Top