Säkerhet - Dataskydd och datasäkerhet

Den ständigt ökande risken för förlust och missbruk av data innebär nya utmaningar för IT. Inte bara tillgången till data utan även skyddet av dem spelar en roll för företag av alla storlekar. Samtidigt förekommer riktade attacker mot enskilda företag från betalda organisationer. System och data kan krypteras och göras oanvändbara för ägaren.

Interna hot som obehörig datastöld, dataförlust och överskrivning kan vara en effekt av bristande autentisering av åtkomst, otillräcklig patchhantering, osäkra anslutningar och bristande övervakningsverktyg.

Prianto som kompetent och pragmatisk säkerhetspartner känner till de hot som företag dagligen utsätts för och kan därför erbjuda lämpliga, utvalda lösningar som är effektiva och ekonomiska på samma gång. Bland våra samarbetspartners inom internetsäkerhet finns ledande tillverkare som Quest, StorMagic, CYFIRMA, deviceTRUST och Runecast.

För att ännu effektivare än tidigare kunna möta de ökande kraven på cybersäkerhet har Prianto samlat alla säkerhetslösningar i den egna affärsenheten Security Business Unit, som leds av Miro Milos, en erfaren IT-chef från våra egna led.

Våra säkerhetslösningar

Top