Virtualisering: Nyckeltekniken inom Corporate-IT

Virtualisering har blivit den viktigaste tekniken inom corporate IT. Med hjälp av abstraktionslager är det nu möjligt att driva server-, lagrings-, nätverks-, skrivbords- och applikationsinfrastrukturer mer effektivt än vad som skulle ha varit möjligt för bara några år sedan.

I virtualiserade miljöer med Microsoft Hyper-V, VMware vSphere och Citrix XenServer ökar våra tillverkares lösningar mervärdet enormt på många sätt.

Våra virtualiseringslösningar

Top