Migrering - en grundläggande förändring

IT-landskapen förbättras ständigt. Många företag upplever dock att uppdateringarna inte längre räcker till och att gamla system och deras funktioner når sina gränser. En tydlig, grundläggande förändring blir då nödvändig - en så kallad migration.

Migreringen av data från ett system till ett annat kan ha många orsaker, t.ex. införandet av en ny ERP-programvara, en teknikförändring eller en företagssammanslagning. Under processen kommer olika datastrukturer och databaskonstruktioner i konflikt med varandra, som måste integreras i en ny, gemensam grund. Endast en lyckad migrering garanterar en konfliktfri samexistens av gamla och nya data.

Våra partner erbjuder kompletta migrationslösningar.

Våra migrationslösningar

Top