Virtual Desktop Infrastructure - flexibelt, kostnadsbesparande och effektivt!

Med virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) avses hosting av skrivbordsoperativsystem som virtuella skrivbord på en central server.

Den centraliserade driften av virtualiserade skrivbordsplatser ger tydliga fördelar när det gäller datasäkerhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och energiförbrukning. VDI förbättrar IT-flexibiliteten totalt sett eftersom de kan användas för att på några sekunder installera nya skrivbordsplatser, till exempel för nya anställda eller för kortvariga specialuppgifter.

Våra VDI-lösningar

Top