Cloud Computing - Företag som ligger i framkant av utvecklingen

Nästan alla företag använder nu molntjänster. Cloud computing öppnar nya möjligheter till interaktion och samarbete som skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan. De som försummar trenden kommer att förlora konkurrenskraft.

 

Under de senaste åren har möjligheterna att använda molntjänster utökats inte bara till ren onlinelagring utan även till kartläggning av hela processer. Etablerade arbetsmetoder flyttas delvis eller helt till molnet. Storage-as-a-Service, virtuella databaser, bring-your-own-device, business intelligence och antivirus-as-a-service är bara några av de buzzwords som dyker upp i sammanhanget.

 

Besök vår informationssida för leverantörer av Managed Services för att lära dig hur du tillsammans med Prianto framgångsrikt kan integrera managed cloud computing i din affärsmodell.

Använd molnet till din fördel!

Våra lösningar för Cloud Computing

Top