Lös komplexa problem med enkla mjukvarulösningar

Från en okonventionell startup på PC-marknaden till världens ledande teknikleverantör.
Quest är en ledande leverantör av lösningar för hantering av företagssystem och levererar innovativa produkter som hjälper organisationer att uppnå bättre prestanda och produktivitet från sina applikationer, databaser, Windows-infrastrukturer och virtuella miljöer.

Quest mjukvarulösningar förenklar IT-verksamheten i mer än 100 000 organisationer över hela världen. De tillhandahåller lösningar som hjälper deras kunder att snabbare få insikter från data, modernisera kundernas infrastruktur för molnet snabbare, optimera applikationsupplevelsen och få kontroll över alla enheter som är anslutna till nätverket.

Quests lösningar minimerar den tid som går åt till att hantera teknik, vilket ger mer tid för affärsinnovation. Det är dags att förbereda sig för framtiden – för den börjar nu.


Kontakt

kontakt(at)prianto.se
   +46 31-308 94 42

Microsoft Platform Management

Det är dags att optimera din miljö och förbereda din Microsoft-infrastruktur för framtiden när det gäller säkerhet. Med Quests prisbelönta lösningar kan du migrera och hantera dina data på lokala, molnbaserade och hybridplattformar och garantera säkerheten. Oroa dig inte för underhållet av dina system utan fokusera på innovation.

Lösningar för hantering av Microsoft-plattformar:

 • Active Administrator
 • Security Explorer
 • Secure Cop
 • Recovery Manager for Active Directory
 • Space Manage
 • Privilege Manage
 • Unified Communication
 • GPOAdmin
 • Enterprise Reporter
 • Metalogix Expert 
 • Metalogix Intelligent Migration 
 • Metalogix Sensitive Content Manager 
 • Metalogix StoragePoint
 • Metalogix Manager for Exchange 
 • Metalogix Diagnostic Manager  
 • Migrator for Groupwise
 • Migrator for Sharepoint
 • Asset Manager
 • Active Roles (IAM/MPM)
 • Changebase
 • Coexistence Manager
 • Content Migrator
 • Patch Deployment for DA
 • OnDemand
 • Quadrotech
 • Binary Tree
 • Change Auditor for Active Directory
 • Change Auditor for Exchange
 • Change Auditor for SharePoint
 • Change Auditor for SQL Server
 • Active Administrator
 • Archive Manager (is part of DP/MPM)
 • Migration Manager for Active Directory
 • Migration Manager for Exchange

On Demand

Quest On Demand är en SaaS-baserad molnplattform. Den gör det möjligt att återställa användare, grupper och data från Azure Active Directory (AD) och förenklar åtkomsthanteringen dramatiskt för bland annat Exchange Online och Skype for Business Online.
Plattformen växer med de moduler som installeras för den och förenklar hanteringen av ditt moln.

 • On Demand Migration
 • On Demand Audit
 • On Demand Recovery
 • On Demand Group Management
 • On Demand License Management

 

Nu också ISO-certifierad!

I samarbete med ISO, KPMG och PECB har Quest uppnått följande ISO-certifieringar:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 27017
 • ISO/IEC 27018
   

För mer information, läs Quest On Demand ISO-certifieringens datablad nu.

Information Management

Oavsett vilka teknikplattformar du använder gör lösningar för informationshantering det enkelt att tillhandahålla, få tillgång till, analysera och dela data från nästan alla källor. Du kan snabbt få detaljerade affärsinsikter från stora datamängder.

Lösningar för informationshantering:

 • ApexSQL
 • Spotlight on SQL Server Enterprise 
 • Space Manager 
 • SQL Optimizer 
 • Litespeed
   
 • Toad
  Toad Software är ett verktyg för databashantering från Quest som databasutvecklare, databasadministratörer och dataanalytiker använder för att hantera både relationella och icke-relationella databaser med SQL. Ta ett proaktivt tillvägagångssätt för datahantering. Håll dina team fokuserade på viktigare strategiska initiativ och för ditt företag framåt i dagens datadrivna affärsvärld.


  Toad-produkter: Toad for Oracle, Toad Data Point, Toad Data Modeler, Toad Edge MYSQL, Toad Edge for Postgres, Toad for DB2, Toad for SQL Server and Toad for SAP.
   

 • Foglight för databaser och Azure
  Foglight ger inte bara prestandaövervakning utan gör det också möjligt att snabbt upptäcka och lösa prestandaproblem i databaser och virtuella miljöer. Foglight-produkter integreras enkelt med dina befintliga verktyg så att du kan övervaka, analysera och visa data från praktiskt taget alla källor i din infrastruktur via ett centraliserat användargränssnitt. Quest's fullt konfigurerbara instrumentpaneler gör att du kan fokusera på de viktigaste resurserna i din organisation och visa data i ett format som är relevant för din verksamhet. Detta ger dig omfattande insyn samtidigt som du ökar produktiviteten.

 • Shareplex
  Med Shareplex kan du uppnå hög tillgänglighet och skalbarhet, integrera filer och outsourca rapportering - allt till en låg kostnad.

 • erwin EDGE-plattform
  erwin EDGE är en automatiserad och integrerad plattform som innehåller programvara för företagsmodellering och datadriven intelligens för att möjliggöra styrning av enterprise data. I stället för att tillhandahålla ett isolerat tekniskt program kan organisationer använda datastyrning som en strategisk, fortlöpande praxis för att underlätta samarbetet mellan IT och verksamheten. På grund av denna synergi kan olika grupper av intressenter inom företaget upptäcka, förstå, hantera och socialisera datatillgångar för att uppnå önskade resultat samtidigt som de risker som är förknippade med data minskas.


Data Protection

Dina data är din viktigaste tillgång. Skydda den - med lösningar för dataskydd (DP) för omfattande kryptering, avancerad autentisering och kraftfullt skydd mot skadlig programvara.

Lösningar för dataskydd:

 • Netvault Backup
 • Rapid Recovery Manager
 • vRanger
   
 • Foglight Evolve
  Foglight Evolve har ett holistiskt och proaktivt tillvägagångssätt för hantering av hybrida moln, vilket gör att du kan minska komplexiteten i datacentret, sänka infrastrukturkostnaderna, maximera systemprestanda och mer exakt förutse framtida kostnader.

  Med Foglight Evolve kan du också behärska IT- miljöer med flera lager, oavsett hur komplicerad mixen av ständigt ökande moln, hypervisorer och applikationer är. Du kan också hålla resursbehovet i schack, inklusive lagring och infrastruktur. Dessutom håller optimeringsfunktionerna användare och intressenter nöjda eftersom du kan garantera maximal systemtillgänglighet och prestanda.

 • QoreStor
  Quests nya produkt QoreStor effektiviserar din backup och säkerhetskopieringsprestanda, minskar dina lagringsbehov och kostnader och replikerar säkrare och snabbare till molnet för dataarkivering, katastrofåterställning och affärskontinuitet. Quest QoreStor är en mjukvarudefinierad sekundär lagringsplattform som bygger på den beprövade robusta tekniken för deduplicering och replikering i Quest DR Appliance.

  Maximera lönsamheten för din IT genom att använda valfri lagringshårdvara, virtualiseringsplattform eller molnleverantör. QoreStor stöder också många andra lösningar för säkerhetskopieringsprogram. Med problemfri driftsättning och enkel hantering gör QoreStor det möjligt för dig att minska replikeringstiden, förbättra datasäkerheten och uppfylla kraven på efterlevnad.

Tacyon© QoreStor™ Appliance

Novarion och Quest presenterar den innovativa kombinationen av lagringsapparaten Backup2Disk och Tacyon QoreStor. Den övertygar med ledande funktioner och tjänster kring deduplicering och WAN-hantering för Enterprise.

Läs mer om Tacyon© QoreStor™ här!

Unified Endpoint Management

Dina värdefulla IT-resurser och din försiktigt beräknade budget ska inte ätas upp av manuella uppgifter för programvaruhantering, en mängd olika slutpunktslösningar med farliga säkerhetsbrister och dyra programvarusviter. Quest's lättanvända och snabbt driftsatta lösningar erbjuder alternativ för omfattande hantering av slutpunktssystem.

Lösningar förUnified Endpoint Management:

KACE
Många av dina kunder ser inte alla enheter som är anslutna till deras nätverk och kan därför inte hantera dem. KACE löser detta problem med sex UEM-komponenter:

 • KACE Unified Endpoint Manager
 • KACE Systems Deployment Appliance (SDA)
 • KACE Systems Management Appliance (SMA)
 • KACE Cloud Mobile Device Manager (MDM).
 • KACE Desktop Authority
 • KACE Service Desk

Tillsammans löser dessa lösningar de vanligaste utmaningarna för kunderna när det gäller att hantera och säkra flera slutpunkter i alltmer komplexa IT-miljöer.

Top