Virtuálna desktopová infraštruktúra - flexibilná, úsporná, efektívna!

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) je softvérová technológia, ktorá oddeľuje pracovné prostredie a súvisiaci aplikačný softvér od fyzického klientskeho zariadenia, ktoré sa používa na prístup k nemu.

Centrálna prevádzka virtuálnych počítačov prináša jednoznačné výhody z hľadiska bezpečnosti údajov, dostupnosti, nákladovej efektívnosti a spotreby energie.

VDI zlepšuje celkovú flexibilitu IT, pretože umožňuje pripraviť nové pracovné stanice v okamihu, napríklad pre nových zamestnancov alebo na krátkodobé špeciálne úlohy.

S našimi dodávateľmi Atlantis a Micro Focus ponúkame širokú škálu softvéru tenkých klientov a riešení pre virtuálne počítače!

Naše riešenie pre VDI

Top