Spolupráca - tímová práca je všetko!

Pravdepodobne nič nezlepšilo spoluprácu v podniku tak, ako moderné nástroje na spoluprácu. Ušetrite čas a zabezpečte tímovú prácu bez toho, aby účastníci museli fyzicky sedieť v tej istej krajine. Jediné, čo je potrebné, je funkčné internetové pripojenie.

Kreatívne nápady je možné predkladať v nástrojoch Mindmapping, diskutovať prostredníctvom rôznych nástrojov Instant Messaging, organizovať videokonferencie a audiokonferencie a kedykoľvek sledovať priebeh projektu prostredníctvom nástrojov na riadenie projektov. Znalosti sa ukladajú do encyklopédií Wiki a grafické prvky, texty a návrhy dizajnu sa predkladajú na schválenie prostredníctvom služieb spoločného posudzovania.

Tí, ktorí dôsledne používajú a kombinujú nástroje na spoluprácu v plnom rozsahu, môžu optimalizovať pracovné postupy a ušetriť značné sumy peňazí.

Dobré a spoľahlivé nástroje na spoluprácu sú pre úspešný tím nevyhnutné. Vďaka rozsiahlemu portfóliu dodávateľov, ako sú Tetra4D, Nitro a TeamViewer, ponúkame kompletný balík nástrojov na podporu dokonale zosúladenej spolupráce.

Naše riešenia spolupráce

Top