Databázové systémy a správa databáz - rýchly a bezpečný prístup ku všetkým údajom

Správa databáz sa vzťahuje na správu a ukladanie údajov a dátových súborov, aktualizáciu, ochranu údajov a monitorovanie výkonu.

Údaje sa môžu nachádzať na fyzických serveroch spoločnosti alebo sa môžu migrovať do globálnych dátových centier alebo súkromných cloudov poskytovateľov spravovaných služieb (MSP). Viac informácií o cloud computingu nájdete na našej informačnej stránke.

Efektívna správa databáz prebieha na pozadí a neodďaľuje podnik od dôležitých úloh, ako sú vynikajúce služby zákazníkom alebo inovácia produktov.

Na hladký priebeh procesov je potrebná komplexná kombinácia výkonného softvéru a hardvéru. Ten potom spracováva dotazy, vykonáva vyhodnocovanie, vymazávanie, správu prístupu, kontrolu a ochranu údajov a archiváciu.

Zistite, ako možno tieto úlohy správy informácií automatizovať a optimalizovať pomocou našich riešení. Zvýšia dostupnosť a ochranu informácií a zrýchlia a zlacnia obchodné procesy.

Naše riešenia pre databázové systémy a správu

Top