Ochrana údajov - aktuálna téma

Získavanie, používanie a uchovávanie osobných a obchodných údajov je v našej spoločnosti čoraz dôležitejšie. Vládne aj podnikateľské činnosti sa zmenili vďaka rozšíreným technickým možnostiam hromadného spracovania údajov.

V podnikoch sa presadil koncept riadenia ochrany údajov. Čo však znamená pojem správa ochrany údajov (DPM)?

DPM sa vzťahuje na riadenie procesov zálohovania s týmto cieľom: zabezpečiť, aby sa úlohy vykonávali podľa plánu. Zálohovanie údajov sa vytvára bezpečným spôsobom a údaje možno kedykoľvek obnoviť.

Moderné nástroje DPM umožňujú správcom definovať usmernenia pre zálohovanie a obnovu v závislosti od úrovne služieb a rozdeliť zálohovanie údajov do príslušných fáz.

Pomocou týchto nástrojov na správu ochrany údajov môžete navyše získať informácie o potenciálnych problémoch, ktoré bežné zálohovacie aplikácie nezistia.

Presvedčte sa sami o riešeniach ochrany údajov od spoločností Macrium, Quest a Unitrends!

Naše riešenia na ochranu údajov

Top