Krátky profil

Spoločnosť TeamViewer, ktorá vznikla v roku 2005, sa zameriava na cloudové technológie, ktoré umožňujú online podporu a spoluprácu v reálnom čase na celom svete. Vzdialená podpora, vzdialený prístup a online spolupráca nie sú len módne slová. Predstavujú pomoc ľuďom, lepšiu integráciu technológií do nášho každodenného života a vytváranie nových ideí.

V TiemViewer veria, že keď sa ľudia spoja, dejú sa úžasné veci, a technológie by im to mali umožniť odkiaľkoľvek na svete. Mali by pôsobiť ako katalyzátor, ktorý podporuje a posilňuje nápady ľudí a ich schopnosť riešiť problémy a prekonávať výzvy.

Ľudia spoločne použili technológiu od spoločnosti TeamViewer v miliardách prípadov, keď by im vzdialenosť a čas inak zabránili dosiahnuť ich ciele.

 

 

 

Kontakt

  +421 905 782 294

 kontakt(at)prianto.sk

Top