Spoločnosť Prianto GmbH je vaším silným partnerom v oblasti distribúcie podnikového softvéru.

Spájame angažovaných predajcov a systémové domy so sľubnými technológiami a riešeniami, aby sme spoločne našli nové trhy.

Spoliehame sa na lojalitu špecializovaných predajní a dodávame výhradne predajcom v dodávateľskom reťazci (predajcovia s pridanou hodnotou, systémové domy, systémoví integrátori, špecializovaní predajcovia, poskytovatelia služieb atď.).

Distribúcia softvéru

Top