Migrácia - zásadná zmena

Prostredie IT sa neustále vyvíja. Preto mnohé podniky zrazu zisťujú, že jednoduchá aktualizácia už nestačí a že staršie systémy a ich funkčnosť narážajú na svoje limity. Je potrebné vykonať jasnú a úplnú zmenu - tzv. migráciu.

Migrácia údajov z jedného systému do druhého môže mať mnoho dôvodov, napríklad zavedenie nového systému ERP, zmena technológie alebo zlúčenie podnikov. Dochádza pritom k stretu rôznych dátových štruktúr a databázových návrhov, ktoré je potrebné zlúčiť do jedného spoločného základu. Len úspešná migrácia zaručí bezproblémovú koexistenciu starých a nových údajov.

Naši výrobní partneri, ako napríklad Flexera a Quest, ponúkajú kompletné riešenia migrácie.

Naše riešenia migrácie

Top