Cloud Computing - podnikanie v pulze doby

Cloudové služby už dnes využíva takmer každý podnik. Cloud computing otvára nové možnosti interakcie a spolupráce, ktoré by boli ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Tí, ktorí za týmto trendom zaostávajú, stratia svoju konkurencieschopnosť.

V posledných rokoch sa neustále rozširujú možnosti cloudu, od cloud computingu cez čisté internetové úložisko až po úplné zobrazenie procesov. Zavedené pracovné postupy sú čiastočne alebo úplne uložené v cloude. Storage-as-a-Service, virtuálne databázy, Bring-your-own-Device, Business-Intelligence a Antivirus-as-a-Service sú len niektoré z módnych slov, ktoré sa v tejto súvislosti často spomínajú.

Navštívte našu informačnú stránku pre poskytovateľov riadených služieb a zistite, ako môžete vy a spoločnosť Prianto úspešne implementovať Managed-Cloud-Computing do svojho obchodného modelu.

Využite cloud vo svoj prospech!

Naše riešenia pre cloud computing

Top