Ukladanie údajov - stabilita a najvyšší možný výkon

Pri online obchodoch a moderných systémoch CRM a ERP sa množstvo údajov môže ľahko vymknúť spod kontroly a stať sa nákladovým faktorom.Aké softvérové riešenia môžu podporiť efektívnu správu údajov a znížiť náklady? Vysoká dostupnosť, stabilita a najvyšší možný výkon?

Naši výrobní partneri Atlantis, Quest, Macrium a StorMagic uľahčujú správu dlhodobého ukladania dát pomocou softvérovo definovaného ukladania, živého zobrazovania a deduplikácie. Prestoje a prevádzkové náklady tradičných hardvérových riešení SAN môžu byť pre podniky nákladné.

Naše riešenia na ukladanie údajov

Top