Distribúcia alebo balenie softvéru - kritický proces

Distribúcia alebo balenie softvéru sa vzťahuje na proces inštalácie softvéru (operačných systémov a aplikácií) do počítača.

Distribúcia softvéru je kritický proces, ktorý zahŕňa opravu operačného systému a inštaláciu bezpečnostných a kritických aplikácií, ako sú vírusové detektory, vyhľadávače a e-mailové programy. Chyby v distribúcii softvéru môžu spôsobiť veľké poruchy a zlyhania mnohých počítačov na pracoviskách.

V súčasnosti je možné celý proces distribúcie softvéru plne automatizovať. Táto veľmi zložitá úloha si vyžaduje špeciálne vyvinutý softvér na tento účel, napríklad podnikové riešenia od našich dodávateľov Quest a Flexera!

Naše riešenia pre obaly

Top