Poskytovatel spravovaných služeb

Podpora poskytovatelů spravovaných služeb

Profesionální podpora budoucího rozvoje partnerského podnikání v cloudech

  • Díky kompetentnímu poradenství získáte nejvhodnější model licencování pro Váš obchodní model
  • Při vystavování nabídky Vašim zákazníkům Vás podpoří naši zkušení produktoví manažeři
  • Podpora při přípravě smlouvy o poskytování MSP služeb
  • Pro technické dotazy je Vám v kteroukoliv dobu k dispozici kontaktní osoba firmy Prianto
  • Můžete využít osobních školení Vašich zaměstnanců a webinářů
  • Při marketingových aktivitách Vás podpoří náš zkušený tým prostřednictvím uspořádání akcí zaměřených na získání nových zákazníků, návrhu konceptů nebo kampaní
  • Našim partnerům umožňujeme exkluzivní školení přímo s výrobcem

   Vaše výhody coby poskytovatele spravovaných služeb (MSP)

    • Žádný nákup licencí, ale servisní model
    • Flexibilita ohledně počtu licencí během smluvního období
    • Volitelné modely vyúčtování včetně měsíčního vyúčtování a vyúčtování dle spotřeby
    • SLA smlouvy
    • Příležitosti pro služby s přidanou hodnotou a další služby
    • Volitelné využití vlastních kapacit datových center
    • Ekosystém poskytovatelů služeb MSP (poskytovatel IT služeb - nabídka datových center – nabídka provozu)

      

      

     Vysoce dynamicky se vyvíjejí ty obchodní modely, v nichž poskytovatelé spravovaných služeb umožňují konečným uživatelům využívat ideální IT infrastruktury zítřka díky zapojení velkého množství odborníků a poskytovatelů služeb.

      

     Top