Krátky profil

Spoločnosť Macrium Software bola založená v roku 2006, keď jej generálny riaditeľ a zakladateľ Nick Sills zažil osobnú dátovú katastrofu a počas nej zistil, že existujúce zálohovacie nástroje nie sú také dobré, ako očakával. Keďže chcel mať praktické a ľahko použiteľné softvérové riešenie, Nick a jeho tím vyvinuli program Macrium Reflect na vytvorenie bezpečného a chráneného obrazu disku s mimoriadne rýchlym časom obnovy v prípade katastrofy.

Kontakt

+421 905 782 294

 kontakt(at)prianto.sk

Macrium Reflect 7 Workstation

Navrhnutý na zálohovanie koncových bodov kritických podnikových počítačov a pracovných staníc. Pokoj pre organizácie pri zálohovaní počítačov so systémom Windows.

Najdôležitejšie vlastnosti riešenia:
 • Nové zálohovacie jadro: Prírastkové a rozdielové obrazy až 60-krát rýchlejšie
 • Okamžité virtuálne spúšťanie záložných obrazov: okamžité vytváranie, spúšťanie a správa virtuálnych počítačov Microsoft Hyper-V
 • Mimoriadne rýchle živé zobrazovanie systémov Windows, fyzických aj virtuálnych
 • Obnovenie obrazov na odlišný hardvér pomocou Macrium ReDeploy
 • Výrazne zjednodušená správa vrátane preddefinovaných plánov zálohovania pre populárne stratégie zálohovania
 • Plnohodnotné zálohovanie a obnovenie na úrovni súborov a priečinkov
 • Aktualizovaná podpora všetkých najnovších operačných systémov Windows a diskových formátov

Macrium Reflect 7 Server

 

Firmy si môžu bezstarostne nainštalovať Macrium reflect a vybaviť svoj fyzický - a virtuálny server zálohou. Toto rýchle a spoľahlivé riešenie s dlhým zoznamom vynikajúcich funkcií stanovuje nové štandardy pre riešenia zálohovania serverov založené na obrazoch. S Macrium reflect Server sa dodáva celý rad aktualizovaných funkcií, ktoré zaručujú rýchle prvé zálohovanie a pokoj pri obnove na úrovni súborov - a priečinkov.

Najdôležitejšie vlastnosti riešenia:
 • Všetky štandardné funkcie Macrium reflect Workstation
 • Rýchla obnova Delta skrátila obnovu obrazu o 90 % alebo viac
 • Rýchle klonovanie Delta
 • Stále Inkrementy a syntetické úplné obrazy
 • Podpora všetkých populárnych platforiem Windows Server
 • Zálohovanie pre fyzické a virtuálne servery
 • Obnovenie obrazov na heterogénnom hardvéri s presúvaním Macrium

Macrium Central Management Console

Bezplatný doplnok na centralizovanú správu serverov a klientov. Pomocou tohto doplnku je teraz možné ľahko spravovať niekoľko zariadení a zabezpečiť ich. Zákazníci s viacerými inštaláciami Macrium reflect môžu  z jednej konzoly sledovať všetky proces, ovládať ich a získavať informácie. Ako doplnok ponúka spoločnosť Macrium špeciálne časové balíky pracovných staníc alebo serverov. K dispozícii je aj štartovací balík so serverom a 5 pracovnými stanicami.

Licencia technika

Prečo používať licenciu Macrium Reflect Technician's License?

S licenciou Macrium Reflect Technician's License môžu mať technici údržby a podpory IT mať vo vrecku výkon zálohovacieho mechanizmu Macrium Reflect - na kľúči USB. Je to užitočné, pretože to dáva inžinierom možnosť používať Macrium Reflect bez toho, aby ho museli inštalovať na cieľovú pracovnú stanicu, alebo server. Reflect možno jednoducho spustiť z USB kľúča. Vďaka priloženému spúšťaciemu záchrannému prostrediu umožňuje licencia Technician's License aj opravu a obnovu počítačov, ktoré sa nedajú spustiť.

Ako licencia Technician's License funguje?

Licencia Technician's License udeľuje jednému technikovi licenciu na používanie prenosnej aplikácie na báze USB/ISO na vytváranie obrazov a obnovu neobmedzeného počtu serverov a pracovných staníc. Licencia zahŕňa aj trvalú, single install Macrium Reflect Server s bezplatnými ochrannými aktualizáciami a technickou podporou počas obdobia predplatného.

Predplatné je možné po uplynutí 1 roka obnoviť za zvýhodnenú cenu.

 

Top