Ochrona danych i odzyskiwanie po awarii dla zróżnicowanych, dynamicznych i rozproszonych przedsiębiorstw

 

Micro Focus Data Protector to zautomatyzowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla środowisk korporacyjnych, które obsługuje wiele różnych docelowych pamięci masowych. Zapewnia wieloplatformowe tworzenie kopii zapasowych danych online dla systemów operacyjnych Microsoft Windows, Unix i Linux.

Gotowość do pracy w przedsiębiorstwach i bezpieczeństwo dla starszych i obecnych obciążeń roboczych

Ujednolicona i skalowalna architektura zapewnia centralne zarządzanie kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem po awarii w środowiskach fizycznych i zwirtualizowanych z różnymi systemami operacyjnymi, platformami pamięci masowej, hiperwizorami i aplikacjami korporacyjnymi w centrach danych i lokalizacjach zdalnych, a także w różnych miejscach docelowych kopii zapasowych, takich jak dyski, taśmy lub chmury.

 

Natychmiastowe odzyskiwanie dzięki integracji z rodzimymi aplikacjami

  • Obsługa krytycznych aplikacji i baz danych jest możliwa dzięki rozszerzeniom online dla aplikacji biznesowych. Należą do nich Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Oracle, SAP, SAP HANA, IBM Db2, Sybase ASE, PostgreSQL i MySQL, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z uwzględnieniem aplikacji.
  • Granularne odzyskiwanie jest możliwe dzięki rozszerzeniom, które dodają funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania do interfejsu użytkownika zarządzania aplikacjami, zapewniając właścicielom aplikacji opcję samoobsługowego wyszukiwania i przywracania poszczególnych elementów.

 

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie środowisk wirtualnych

  • Data Protector w pełni integruje się z platformami wirtualizacyjnymi VMware vSphere i MS Hyper-V i zapewnia schematy ochrony, takie jak lokalne i zdalne tworzenie kopii zapasowych/odtwarzanie z migawkami, włączanie zasilania i migracja na żywo maszyn wirtualnych. Inne hypervisory, takie jak KVM i Nutanix AHV są obsługiwane i korzystają z funkcji automatyzacji i orkiestracji Data Protector.
  • Granularne odzyskiwanie plików maszyn wirtualnych jest możliwe we wszystkich typach klientów, zarówno fizycznych, wirtualnych, jak i opartych na chmurze, i jest uzupełnione o raportowanie wirtualizacji i analitykę predykcyjną.

 

Wiodące w branży integracje z platformami, w tym z chmurą

  • Data Protector Express obsługuje tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie środowisk wirtualnych i zawiera takie funkcje, jak integracja z migawkami oraz obsługa chmury i szyfrowania. Oferuje również licencjonowanie oparte na gniazdach, aby zapewnić przewidywalne możliwości licencjonowania bez konieczności monitorowania zwirtualizowanych obciążeń roboczych.
  • W zależności od wymagań dostępne są również spójne kopie zapasowe maszyn wirtualnych z agentami lub bez nich. Kopie zapasowe bez agentów wykorzystują interfejsy API VMware lub Microsoft Hyper-V do równoległego tworzenia kopii zapasowych wielu maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi dysków maszyn wirtualnych oraz przesyłania ich strumieniowo do urządzenia do tworzenia kopii zapasowych.

 

Zautomatyzowane odzyskiwanie danych po awarii

  • Możliwości odzyskiwania danych typu bare metal dla klientów z systemami Windows i Linux są możliwe dzięki funkcji Enhanced Automated Disaster Recovery (EADR). Umożliwia to klientom i menedżerom komórek automatyczne przechwytywanie istotnych danych środowiskowych w czasie tworzenia kopii zapasowej oraz łączenie danych systemu operacyjnego i plików konfiguracyjnych w jeden duży obraz DR.
  • Odzyskiwanie typu bare-metal dla klientów UNIX jest obsługiwane przez Disk Delivery Disaster Recovery (DDDR). Dzięki tej funkcji Data Protector może odzyskać uszkodzone podsystemy dyskowe przy użyciu zapasowego dysku, gdy system kliencki jest niedostępny lub utworzyć nowe, gdy system kliencki jest online.

 

Orkiestracja, automatyzacja i monitorowanie

  • Wbudowane raporty są dostępne w Data Protector Express i Data Protector Premium. Dzięki temu administratorzy mają dostęp do statystyk backupu klienta, licencji, sesji, konfiguracji, harmonogramów i innych, co pozwala im na efektywne monitorowanie środowiska backupu.

  • Zintegrowany silnik analityki predykcyjnej zapewnia trendy i modelowanie oparte na scenariuszach, wgląd w potencjalne harmonogramy i kontinuum zasobów oraz wpływ nowych obciążeń na infrastrukturę backupu, co prowadzi do lepszego zarządzania i planowania procesów backupu.