SIEM Security Information & Event Management

Empowering security analysts to succeed

 

Logpoint jest systemem zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) posiadającym certyfikat Common Criteria (CC) na poziomie EAL3+. Jest to SIEM o tzw. architekturze „Big-Data”, co powoduje, że system jest bardzo skalowalny i wydajny, a dane mogą być przechowywane w różnych repozytoriach, które posiadają własne polityki retencji danych w zależności od wymogów użytkownika. Logpoint wspiera ponad 400 systemów i aplikacji dostępnych na rynku, posiada również możliwość dodawania obsługi własnych dedykowanych rozwiązań. Jest platformą wspierającą organizacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania zgodnością, monitorowania bezpieczeństwa aplikacji oraz wsparcia procesów operacyjnych. Dzięki dodatkowym modułom umożliwia integrację z infrastrukturą SAP, rozwiązaniami Sharepoint, serwerami SQL i Exchange oraz środowiskiem SCADA.

Kontakt

  +48 22 378 23 53
sales(at)vemi.pl

 

 Więcej informacji