Odkryj LogPoint: Kompleksowe Rozwiązanie SIEM z Funkcjonalnościami UEBA i SOAR

W dynamicznie zmieniającej się infrastrukturze IT, organizacje potrzebują nie tylko zaawansowanych narzędzi do monitorowania i analizy danych, ale również inteligentnych rozwiązań zdolnych do proaktywnego identyfikowania i reagowania na zagrożenia. LogPoint oferuje właśnie takie rozwiązanie, integrując zaawansowaną platformę SIEM (Security Information and Event Management) z funkcjonalnościami UEBA (User and Entity Behavior Analytics) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response), co razem tworzy platformę do zautomatyzowanej ochrony zasobów organizacji.

 

Zaawansowana Analiza i Zarządzanie Logami z SIEM

LogPoint SIEM to fundament dla zaawansowanego zarządzania logami i bezpieczeństwem, który umożliwia zbieranie, normalizację i analizę ogromnych ilości danych z różnorodnych źródeł w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie rozwiązania LogPoint pozwala na wykrywanie, śledzenie i alarmowanie o potencjalnych zagrożeniach oraz incydentach bezpieczeństwa, zapewniając organizacjom kompleksowy wgląd w ich infrastrukture IT.

 

Inteligentna Analiza Zachowań z UEBA

Integracja UEBA z LogPoint SIEM wnosi analizę zachowań użytkowników i urządzeń . Wykorzystując algorytmy i techniki uczenia maszynowego, UEBA analizuje i porównuje aktywność w sieci z ustalonymi wzorcami zachowań, identyfikując anomalie, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia wewnętrzne lub złożone ataki cybernetyczne. To umożliwia organizacjom wczesne wykrywanie i reagowanie na zagrożenia, jeszcze zanim te zdążą wyrządzić realne szkody.

 

Automatyzacja i Orkiestracja z SOAR

SOAR w LogPoint to narzędzie do efektywnego i zautomatyzowanego reagowania na incydenty. Umożliwia on tworzenie zautomatyzowanych procedur (playbooks) do orkiestracji odpowiedzi na ryzyka, integrację z innymi narzędziami IT i bezpieczeństwa, oraz automatyzację zadań, co znacząco skraca czas potrzebny do neutralizacji zagrożeń. Funkcjonalność SOAR pozwala także na skoordynowaną reakcję na incydenty, zapewniając, że każdy alarm jest szybko i skutecznie adresowany.

 

Korzyści z Integracji SIEM, UEBA, i SOAR

Integracja SIEM, UEBA, i SOAR w jednym rozwiązaniu LogPoint oferuje organizacjom niezrównane możliwości w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami:

Kompleksowa Ochrona: Zintegrowane narzędzia zapewniają pełny wgląd w bezpieczeństwo organizacji, od monitorowania i analizy logów, przez inteligentną analizę zachowań, po zautomatyzowane reagowanie na incydenty.

Wczesne Wykrywanie Zagrożeń: Dzięki UEBA, organizacje mogą wcześniej identyfikować potencjalne zagrożenia, bazując na analizie anomali w zachowaniach użytkowników i urządzeń.

Szybka i Skuteczna Reakcja: SOAR automatyzuje procesy odpowiedzi na incydenty, umożliwiając organizacjom szybkie neutralizowanie zagrożeń i minimalizację szkód.

Zgodność z Regulacjami: LogPoint ułatwia spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących zarządzania danymi i bezpieczeństwa, takich jak GDPR, HIPAA, czy PCI-DSS.

Skalowalność i Integracja: Rozwiązanie LogPoint jest zaprojektowane tak, aby łatwo skalować wraz z rozwojem organizacji i integrować się z istniejącą infrastrukturą IT.

 

Podsumowanie

LogPoint reprezentuje nową generację narzędzi SIEM, łącząc tradycyjne zarządzanie logami i bezpieczeństwem z zaawansowaną analizą zachowań (UEBA) oraz automatyzacją i orkiestracją odpowiedzi na incydenty (SOAR). Dzięki tej integracji, organizacje otrzymują potężne i kompleksowe rozwiązanie, zdolne do proaktywnego identyfikowania, analizowania i neutralizowania zagrożeń cybernetycznych, zapewniając tym samym bezprecedensowy poziom ochrony w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym.

 

 

Webinar

SIEM nowej generacji firmy LogPoint zapewnia ujednolicone rozwiązanie do zarządzania, korelacji i analizy danych maszyn i jednostek
Zaprojektowany z uproszczoną taksonomią i zaawansowaną analityką LogPoint przekształca dane w wartościowe informacje, umożliwiając organizacjom podejmowanie świadomych decyzji.
Dzięki modułowi SOAR i UEBA LogPoint jest w stanie w czasie rzeczywistym reagować automatycznie na zaistniałe incydenty bezpieczeństwa bez potrzeby angażowania analityka.

W ramach sesji będzie można zobaczyć live demo rozwiązania. Dowiedzieć się, jak posiadanie SOAR i UEBA jako integralnej części SIEM daje analitykom 1 narzędzie do całego procesu wykrywania i reagowania. Pokażemy, jak gotowe do użycia playbooki dla ważnych przypadków użycia pomagają analitykom w wyborze obszarów działalności, które należy zautomatyzować.

 

Kontakt

  +48 22 378 23 53
kontakt(at)prianto.pl

 

Więcej informacji

 Converged SIEM
 Strona producenta