Risk assessments tuned to match your risk appetite

Zarządzanie ryzykiem IT wnoszonym przez strony trzecie i dostawców zewnętrznych

 

RiskRecon to rozwiązanie klasy IT Vendor Risk Management i służy do automatyzacji badania i oceny ryzyka, jakie jest związane ze statusem bezpieczeństwa IT organizacji zewnętrznych, które są dostawcami, partnerami, klientami, etc.
Rozwiązanie pozawala na zbadanie i kontekstową ocenę rzeczywistego stanu bezpieczeństwa tych zewnętrznych organizacji w dowolnym momencie a także na stworzenie planu działania w celu wyeliminowania tych zagrożeń, wraz z kontrolą jego wykonania. Rozwiązanie RiskRecon pozwala zastąpić ankiety oraz ich żmudne analizy i zapewnia ocenę ryzyka na podstawie realnego stanu zabezpieczeń a nie tylko deklaracji stron trzecich.

 

Kontakt

  +48 22 378 23 53
kontakt(at)prianto.pl

 

 Więcej informacji