RiskRecon Mastercard: Ciągła Ochrona Przed Ryzykiem Stron Trzecich

RiskRecon to jedyne rozwiązanie do ciągłego monitorowania, które generuje oceny i działania z priorytetem ryzyka. RiskRecon automatycznie kwantyfikuje i opisuje rzeczywiste ryzyko związane z zasobami IT każdego dostawcy włącznie z naszą organizacją.

 

Czym jest RiskRecon?

RiskRecon to platforma do wykrywania ryzyk (podatności, błędy konfiguracyjne, ujawnianie danych poufnych itp.) przedsiębiorstwa oraz kontrahentów, która w sposób automatyczny przedstawia matryce ryzyka i ich powiązania z przyjętymi normami (np.DORA/NIST/CIS) dzięki czemu jesteśmy wstanie skutecznie wprowadzać w życie zautomatyzowane plany naprawcze dla całego przedsiębiorstwa jak i łańcucha dostaw co dodatkowo jest monitorowane przez sztuczną inteligencję pod kontem czasu i skuteczności wprowadzonych napraw.

 

Zabezpieczanie Łańcucha Dostaw dzięki RiskRecon

Łańcuch dostaw stał się kluczowym obszarem uwagi w kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego. RiskRecon od Mastercard oferuje nie tylko ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi, ale także umożliwia monitorowanie i zabezpieczanie zewnętrznych partnerów biznesowych.
Dzięki zaawansowanym narzędziom analizy i ciągłemu monitorowaniu, RiskRecon identyfikuje potencjalne ryzyka związane z partnerami w łańcuchu dostaw, umożliwiając wczesne działania zapobiegawcze, które chronią całą sieć biznesową.

 

Główne funkcje RiskRecon:

Wizualizacja Ryzyka: Dzięki analizie zasobów organizacji, RiskRecon identyfikuje potencjalne zagrożenia na wczesnym etapie, co umożliwia szybką reakcję. Dzięki wykorzystaniu dziesiątek indykatorów ryzyka oraz globalnym wsparciem działu bezpieczeństwa Mastercard zawsze uzyskamy najświeższe informacje dotyczące zagrożenia.

Monitorowanie i Analiza: Rozwiązanie oferuje kompleksowe narzędzia monitorowania aktywności, analizy trendów oraz identyfikacji ewentualnych słabych punktów w infrastrukturze IT. RiscRecon przełoży dla nas problemy i zaadresuje je do konkretnych odbiorców odpowiedzialnych za systemy w formie raportu naprawczego z określonym czasem reakcji wyreażonym SLA.

Reakcja i Zapobieganie: RiskRecon umożliwia szybkie podejmowanie działań zapobiegawczych, minimalizując potencjalne szkody wynikające z ataków cybernetycznych. Działania te w sposób automatyczny mogą być realizowane zgodnie z wdrożonym profilem ryzyka lub poprzez integracje API z istniejącymi już rozwiązaniami bezpieczeństwa.

Monitorowanie Zewnętrznych Partnerów: RiskRecon skrupulatnie analizuje poziom zabezpieczeń zewnętrznych partnerów biznesowych, identyfikując potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo całej sieci dostaw.

Porównanie z rynkiem: Dzięki możliwości identyfikacji ryzyk dowolnej organizacji RiscRecon jest w stanie przedstawiać nam porównanie naszej organizacji z rynkiem na tle konkrentych domen ryzyka informatycznego informując nas w czasie rzeczywistym o stopniu zabezpieczeń w kontraście do np. Konkurencji.

 

Dlaczego RiskRecon od Mastercard?

Pełna widoczność: Wykorzystanie najnowszych technologii Mastercard do zapewnia skutecznej ochrony całej sieci dostaw i wymiany informacji na obszarze całości naszej sieci biznesowej w tym podmiotów 3-rd oraz 4-rd party.

Bez Pytania: Zweryfikuj stan infrastruktury bezpieczeństwa u swoich dostawców/spółek/biur/oddziałów bez powiadamiania kogokolwiek o kontroli - użycie narzędzia RiscRecon nie wymaga kroków prawnych przed audytem.

Redukcja Ryzyka: Możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń przyczynia się do minimalizacji ryzyka związanego z łańcuchem dostaw. Dzięki rozwiązaniu jesteśmy w stanie przeciwdziałać incydentowi zanim do niego dojdzie.

Wsparcie Całodobowe: Dostęp do lokalnego wsparcia ekspertów Mastercard którzy w razie potrzeby pomogą zinterpretować wynik, przygotować specjalny rodzaj raportu dotyczącego zagrożenia czy stanu obecnego sieci.

 

Podsumowanie

RiskRecon od Mastercard to zaawansowane narzędzie, które pozwala firmom na skuteczne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym. Oferując pełen wgląd w krajobraz zagrożeń, umożliwia szybką reakcję i ochronę przed atakami cybernetycznymi, pozwalając firmom skupić się na swoim rozwoju. RiskRecon oferuje kompleksowe rozwiązania, które nie tylko chronią wewnętrzne aspekty firmy, lecz także zabezpieczają zewnętrzne partnerstwa, wzmacniając całą sieć biznesową. Zapewnij bezpieczeństwo całemu łańcuchowi dostaw i zdobądź spokój umysłu dzięki RiskRecon.


Dowiedz się więcej o tym, jak RiskRecon może zabezpieczyć twoją firmę przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi.

 

Zarejestruj się, aby obejrzeć wideo RiskRecon by Mastercard
 

By registering, I accept the terms of the Privacy Policy.

 

Webinar

Zabezpieczenie ryzyka ze strony podmiotów trzecich przy pomocy zautomatyzowanej platformy Mastercard RiskRecon

Mastercard RiskRecon to zaawansowane narzędzie, które przedstawi zagregowaną ocenę ryzyka cybernetycznego dla naszej organizacji jak i każdego zewnętrznego usługodawcy i sprzedawcy na podstawie oceny ich środowiska cybernetycznego w sposób konkretnych planów ryzyka, dzięki którym organizacja możne łatwo udostępniać zewnętrznym usługodawcom za pomocą portalu do współpracy i monitoringu postępów w pracach mitygujących ryzyko. Dzięki zautomatyzowanemu podejściu do zarządzania ryzykiem przedstawione wnioski przez RiskRecona można w sposób natychmiastowy mapować do konkretnych norm takich jak np. CIS, NIST, DORA w celu maksymalnego przyśpieszania prac nad spełnieniem warunków danych rozporzadzeń. RiskRecon w sposób zautomatyzowany może informować nas o istniejących problemach lub przekazywać te informacje do wybranych przez nas systemów.

 

To top