SolarWinds jest wiodącym dostawcą potężnego i przystępnego cenowo oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Produkty SolarWinds umożliwiają organizacjom na całym świecie, niezależnie od rodzaju, rozmiaru czy złożoności infrastruktury IT, monitorowanie i zarządzanie wydajnością ich środowisk IT, zarówno onpremise, w chmurze, jak i w modelach hybrydowych.

Firma utrzymuje ciągły kontakt z różnymi specjalistami technologicznymi -  profesjonalistami od DevOps, specjalistami od zarządzania infrastrukturą IT oraz dostawcami usług MSP - aby zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją przy utrzymaniu wysoko wydajnych i dostępnych infrastruktur IT. Wnioski, które wyciągamy z tej współpracy, pozwalają nam tworzyć produkty, które skutecznie rozwiązują dobrze znane problemy zarządzania IT, zgodnie z oczekiwaniami profesjonalistów technologicznych.

Skoncentrowanie się na użytkowniku i zaangażowanie w doskonałość w kompleksowym zarządzaniu IT ugruntowały pozycję SolarWinds jako światowego lidera w oprogramowaniu do zarządzania sieciami oraz rozwiązaniami dla dostawców usług MSP.

 

Najważniejsze funkcjonalności

SolarWinds oferuje szeroki zakres funkcjonalności w swoich produktach, skoncentrowanych na monitorowaniu, zarządzaniu i analizie infrastruktury IT.

Poniżej kilka podstawowych funkcji dostępnych w poszczególnych modułach SolarWinds:

1.    Monitorowanie Wydajności Sieci:

 • Pomiar przepustowości, opóźnień i utraty pakietów.
 • Graficzna reprezentacja stanu sieci i urządzeń.

2.    Zarządzanie Serwerami i Aplikacjami:

 • Monitorowanie wydajności serwerów i aplikacji.
 • Identyfikacja błędów i wydajnościowych problemów.

3.    Zarządzanie Bezpieczeństwem:

 • Analiza logów zdarzeń bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja i reakcja na potencjalne incydenty.

4.    Monitorowanie Baz Danych:

 • Analiza zapytań SQL i wydajności baz danych.
 • Optymalizacja pracy baz danych.

5.    Monitorowanie Zasobów Wirtualizacji:

 • Monitorowanie maszyn wirtualnych i środowisk wirtualizacyjnych.
 • Optymalizacja zasobów wirtualnych.

6.    Monitorowanie Stron Internetowych i Aplikacji Webowych:

 • Testowanie dostępności i wydajności stron internetowych.
 • Identyfikacja problemów z dostępnością.

7.    Analiza Logów Systemowych:

 • Analiza logów systemowych w celu identyfikacji problemów.
 • Monitorowanie i reakcja na zmiany w logach.

8.    Zarządzanie Zdarzeniami i Incydentami:

 • Śledzenie zdarzeń i incydentów.
 • Automatyzacja procesów reakcji na incydenty.

9.    Monitorowanie Zasobów Magazynowania:

 • Monitorowanie wydajności pamięci masowej.
 • Optymalizacja przestrzeni dyskowej.

10.   Śledzenie Urządzeń Użytkowników w Sieci:

 • Monitorowanie urządzeń użytkowników w sieci.
 • Zarządzanie dostępem do sieci.

11.   Zarządzanie Zmianami:

 • Monitorowanie i zarządzanie zmianami w infrastrukturze IT.
 • Zachowanie spójności i zgodności z politykami.

12.   Analiza Wydajności i Trendów:

 • Śledzenie trendów wydajnościowych i obciążenia zasobów.
 • Generowanie raportów i prognoz.

 

 

Dlaczego warto wybrać SolarWinds?

 • Wszystkie zebrane informacje w jednym miejscu

 • Inteligentne dynamiczne mapowanie urządzeń

 • Pełna korelacja zdarzeń z całej infrastruktury do łatwego rozwiązywania problemów

 • Monitoring chmury hybrydowej

 • Modularna i skalowalna architektura

 • Zcentralizowane ostrzeganie i raportowanie

 

Network Management

 • Network Performance Monitor: Monitorowanie usterek, dostępności i wydajności dla sieci o różnych rozmiarach.

 • Network Traffic Analyzer: Analiza ruchu sieciowego i wykorzystania przepustowości w czytelnej konsoli.

 • Network Configuration Manager: Zcentralizowane oprogramowanie do zarządzania zmianami i konfiguracją urządzeń sieciowych.

 • ipMonitor: Podstawowe monitorowanie statusu (aktywny/nieaktywny) oraz wydajności dla sieci, serwerów i aplikacji.

 • IP Address Manager: Łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania adresami IP.

 • User Device Tracker: Oprogramowanie do śledzenia urządzeń w sieci, umożliwiające lokalizację użytkowników i urządzeń w Twojej sieci.

 

Systems Management

 • Server & Application Monitor: Zarządzaj, rozwiązuj i usuwaj problemy wydajnościowe i dostępnościowe aplikacji.

 • Storage Resource Monitor: Monitorowanie pojemności i wydajności magazynowania macierzy dyskowych od różnych dostawców.

 • ipMonitor: Podstawowe monitorowanie statusu (aktywny/nieaktywny) oraz wydajności dla sieci, serwerów i aplikacji.

 • Server Configuration Monitor: Narzędzie do monitorowania konfiguracji i zmian na serwerze, zaprojektowane z myślą o łatwości użycia.

 • Log and Event Manager: Przystępne cenowo narzędzie SIEM (System Information and Event Management), które pomaga wykrywać i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa.

 • Log and Network Performance Pack: Monitorowanie wydajności sieci i logów w jednej, zintegrowanej konsoli.

 • Web Performance Monitor: Mierzenie dostępności, opóźnień i wydajności strony WWW z perspektywy użytkownika.

 

Database Management

Database Performance Analyzer:

 • Rozwiązuj skomplikowane problemy z bazą danych i optymalizuj czasy odpowiedzi aplikacji.

 • Identyfikuj problemy wydajności, które najbardziej wpływają na czas odpowiedzi końcowego użytkownika.

 • Izoluj źródło problemów z ograniczoną przepustowością bazy danych dzięki szczegółowej analizie w DPA w zaledwie cztery kliknięcia.

 • Przeglądaj historyczne trendy wyjaśniające wydajność przez dni, miesiące i lata.

 • Zobacz bezpośrednią korelację między czasem odpowiedzi bazy danych a metrykami zasobów VMware®.

 

IT Security

 • Log & Event Manager: Przystępne cenowo narzędzie SIEM (System Information and Event Management), które pomaga wykrywać i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa.

 • Patch Manager: Oprogramowanie do zarządzania łatkami, zaprojektowane do szybkiego usuwania podatności oprogramowania.

 • Access Rights Manager: Zarządzaj i audytuj prawa dostępu użytkowników do zasobów w całej infrastrukturze IT.

 

IT Help Desk

Web Help Desk: System do obsługi zgłoszeń i zarządzania zgłoszeniami ticketowymi

ipMonitor®: Podstawowe monitorowanie statusu (aktywny/nieaktywny) oraz wydajności dla sieci, serwerów i aplikacji.

 

Webinar

SolarWinds, narzędzie, które może wspomóc monitoring twojej infrastruktury IT.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability to kompleksowe, modułowe rozwiązanie do monitorowania i zarządzanie wydajnością oraz dostępnością zaprojektowane w celu zbierania, integracji i korelacji danych z całego ekosystemu IT, w tym sieci, serwerów, aplikacji, baz danych i innych niezależnie czy są to środowiska OnPrem, chmurowe czy hybrydowe.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability to narzędzie w szczególności które:

 • jest rozwiązaniem multivendor;
 • pozwala na integrację danych i korelacje danych;
 • zapewnia skracanie czasu reakcji naprawczej;
 • zapewnia większą dostępność usług
 • optymalizuje wydajność usług
 • jest rozwiązaniem modularnym
 • prezentuje wszystkie zebrane informacje w jednym miejscu

Na webinarze pokażemy typowe przypadki użycia HCO w waszej organizacji w codziennej pracy.