Działamy na zasadzie pełnej lojalności wobec handlu detalicznego i dostarczamy nasze produkty wyłącznie dystrybutorom w kanale (VAR, producenci systemów, integratorzy, dystrybutorzy, dostawcy usług itp.).

Naszym celem jest nawiązanie długoterminowych, opartych na zaufaniu i nastawionych na sukces relacji biznesowych z dystrybutorami, producentami systemów i dostawcami międzynarodowymi. Dlatego oferujemy wysokomarżowe i innowacyjne rozwiązania programowe, gwarantując szybkie i dobrze ugruntowane usługi licencjonowania oprogramowania, a także dedykowane strategie wejścia na rynek.

Nasi Dostawcy