Faster. Higher Fidelity. Continuous.

Automatyzacja testów penetracyjnych serwerów i aplikacji webowych

 

RidgeBOT to narzędzie, które oferuje  platformę do w pełni zautomatyzowanych zaawansowanych testów penetracyjnych serwerów i aplikacji webowych, która wspiera bezpieczeństwo cybernetyczne w organizacji w zakresie infrastruktury serwerowej i aplikacji webowych. Platforma zapewnia DevOps możliwość weryfikacji realnego stanu zabezpieczeń zarówno serwerów, na których realizowane są usługi jak też samych aplikacji webowych. Weryfikacja stanu zabezpieczeń i ryzyka jest realizowana w oparciu o realne metody ataków, które producent udostępnia w postaci kontrolowanych i w pełni bezpiecznych testów penetracyjnych, wykonywanych automatycznie, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy przez operatora platformy a wynikiem jej działania jest szczegółowy raport zawierający wykryte podatności, ale nade wszystko szczegółowo opisane metody kompromitacji zabezpieczeń serwerów i aplikacji webowych. 

Kontakt

  +48 22 378 23 53
kontakt(at)prianto.pl

 

 Więcej informacji