RidgeBOT® to innowacyjne rozwiązanie firmy RidgeSecurity, które oferuje automatyczne wsparcie dla jednostek zajmujących się testami penetracyjnymi oraz skanami podatności. Technologia wykorzystuje potencjał automatycznych testów penetracyjnych oraz uczenia maszynowego.

Najważniejsze funkcjonalności rozwiązania RidgeBOT® to:

 • Automatyzacja testów penetracyjnych.
 • Proaktywna weryfikacja podatności.
 • Stałe zarządzanie ekspozycją na zagrożenia.
 • Testowanie zagrożeń i symulowanie ataków.

 

Automatyzacja testów penetracyjnych

(Network Penetration Test Automation)

Rozwiązanie RidgeBOT® firmy RidgeSecurity może zautomatyzować całość procesu tzw. ‘etycznego hakowania’ co pozwala na sprawne identyfikowanie tych obszarów infrastruktury, które są najbardziej narażone na ataki oraz oszczędność czasu i zasobów.
Kiedy RidgeBOT® łączy się ze środowiskiem IT, narzędzie automatycznie wykrywa wszystkie rodzaje zasobów w sieci, a następnie wykorzystuje zbiorczą bazę danych o lukach w zabezpieczeniach do eksploracji obszarów mogących stać się potencjalnym celem ataków hakerskich.

Przeprowadź prawdziwy atak

Gdy RidgeBOT® zidentyfikuje konkretne luki w zabezpieczeniach, to następnie wykorzystuje wbudowane techniki hakerskie i biblioteki exploitów, aby przeprowadzić prawdziwy oparty na realnych próbkach atak, który nie stanowi ryzyka dla infrastruktury ze względu na specjalne przygotowanie ataków ze strony zespołu R&D RidgeSeciurty. Jeżeli atak się powiedzie, kompletny zapis z realizacji wszystkich wektorów ataków jest dokumentowany i wizualizowany przy wykorzytaniu kill-chain-a.

RidgeBOT® zapewnia analizę ryzyka i pozwala na ustalanie priorytetów. Narzędzie firmy RidgeSecurity dostarcza następnie kompleksowy raport z poradami dotyczącymi środków zaradczych, udostępnia też efektywne narzędzia do weryfikacji poprawek:

Profilowanie aktywów

Opierając się na inteligentnych technikach indeksowania i algorytmach odcisków palców, RidgeBOT® może odkrywać szerokie typy zasobów IT:

 • adresy IP,
 • domeny,
 • hosty,
 • systemy operacyjne,
 • aplikacje,
 • strony internetowe,
 • bazy danych,
 • urządzenia sieciowe/OT.

Eksploracja luk w zabezpieczeniach

RidgeBOT® wykorzystuje innowacyjne narzędzia do skanowania i oferuje bogatą bazę wiedzy na temat różnych luk w zabezpieczeniach i zdarzeniach związanych z naruszeniami bezpieczeństwa. Technologia firmy RidgeSecurity, której Prianto Polska jest oficjalnym dystrybutorem, pozwala też na różnorodne modelowanie ryzyka.
 


 

Wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach

Korzystaj z nowoczesnej technologii wielowątkowej, aby symulować ataki w świecie rzeczywistym za pomocą gotowych zestawów narzędzi. Dzięki temu, już na etapie włamania możesz pozyskać wiele danych niezbędnych do ochrony krytycznych zasobów w przyszłości.

Priorytetyzacja ryzyka

RidgeBOT® firmy RidgeSecurity pozwala automatycznie tworzyć widok analityczny, wizualizować kill chain i wyświetlać skrypty hakera. Narzędzie pokazuje wyniki hakowania,  W fornie interaktywnych dowodów w postaci dostępu do przejętego urządzenia, widoku bazy danych, widoku skompromitowanego użytkownika i więcej…

 

Proaktywna weryfikacja podatności

(Next Generation Vulnerability Management)

Wiesz, że większość eksploitowanych podatności, to te określane przez CVSS jako 9 i 10?

Tylko kilka procent tych podatności jest realnie wykorzystywanych w cyber atakach. Podatności klasyfikowane przez CVSS jako „severity” 9 i 10 są uważane za krytyczne i wymagają natychmiastowej interwencji. Jednakże, badania pokazują, że tylko niewielki procent tych podatności jest rzeczywiście wykorzystywany w atakach.

Co to oznacza w praktyce? Wiele organizacji skupia się na niewłaściwych podatnościach, a to prowadzi do marnowania czasu i zasobów, podczas gdy realne ryzyko może wystąpić zupełnie gdzieś indziej.
 


 

Tylko skąd wiadomo, jak określić realne ryzyko podatności?

Klasyczne systemy zarządzania nie są w stanie jednoznacznie określić, które konkretnie podatności mają rzeczywisty wpływ na organizację. Nie zapewniają również praktycznych wskazówek określających, jak skutecznie chronić krytyczne zasoby firmy przed atakami.

Jak zatem zarządzać bezpieczeństwem IT, aby nie walczyć "w ciemno" z setkami podatności systemów, które wyglądają na krytyczne, ale często nie są tymi najważniejszymi w mojej organizacji?

Tradycyjne testy penetracyjne są czasochłonne i kosztowne

Tutaj pojawia się alternatywa w postaci zautomatyzowanego testu penetracyjnego opartego na uczeniu maszynowym: RidgeBOT® firmy RidgeSecurity.

Rozwiązanie oferuje możliwość szybkiego i dokładnego skanowania systemów, wykrywania błędów konfiguracyjnychi podatności, a także identyfikacji i analizy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego, RidgeBOT® potrafi adaptować się do zmieniającego się krajobrazu zagrożeń i może uczyć się na bieżąco. Pozwala to na skuteczne i proaktywne zapobieganie atakom na infrastrukturę IT.

 

Stałe zarządzanie ekspozycją na zagrożenia

(Continous Threat Exposure Management)

Klasyczne skanery podatności badają systemy selektywnie, opierając swój werdykt na klasyfikacji i priorytetach każdej z wykrytych luk. Następnie podnoszą je do rangi ogólnodostępnych baz wiedzy. Działania te nie uwzględniają jednak specyfiki architektury w konkretnej organizacji ani indywidualnej roli poszczególnych systemów.

„False-positive”, czyli fałszywe alarmy

Tradycyjne skanery podatności często wymuszają skupienie się krytycznych zasobów przede wszystkim na bieżących działaniach naprawczych, co nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem w sytuacji złożonego ataku.

Co zatem zrobić? RidgeBOT® firmy Ridge Security to narzędzie, które pełni rolę zautomatyzowanego agenta wykonującego ciągłą kontrolowaną „eksploitację” luk w infrastrukturze, wskazując, które z nich są rzeczywiście podatne na możliwą kompromitację.

Dzięki RidgeBOT® organizacja otrzymuje obraz wykrytych podatności w ujęciu priorytetów mających realne zagrożenie, a nie według teoretycznej hierarchii ważności podatności CVE.

Ogranicz ryzyko, popraw skuteczność ochrony i zmniejsz koszty operacyjne

Dzięki RidgeBOT® można szybciej i skuteczniej eliminować realne zagrożenia, zamiast walczyć równocześnie z tysiącami teoretycznych podatności. Dodatkowo istnieje możliwość określenia priorytetów działań naprawczych, dzięki czemu zmniejsza się ilość pracy, a zwiększa precyzja i skuteczność działań naprawczych.

Finalnie eliminujemy fałszywe alarmy oraz związane z nimi niepotrzebne działania, dzięki zastosowaniu techniki opartej na raportowaniu skutecznie złamanych zabezpieczeń a nie tylko wykrytych potencjalnych luk.

 

Testowanie zagrożeń i symulacja ataków

(Breach & Attack Simulation) 

Wykorzystaj cyberemulację przeciwnika (ACE): to mechanizmy stosowane w celu zapobiegania, wykrywania i łagodzenia cyberzagrożeń oraz ataków. Technologia RidgeBot® ACE firmy Ridge Security emuluje przeciwnika, naśladując prawdopodobne ścieżki i techniki ataku, aby generować ciągłe dane oceny.

Identyfikuj awarie kontroli bezpieczeństwa

Wdrożenie RidgeBOT® pozwala rozwiązać słabości strukturalne i umożliwić optymalizację kontroli bezpieczeństwa. RidgeBot® ACE dostosowuje się do struktury MITRE ATT&CK i mapuje swoje skrypty testów oceniających do taktyk i technik MITRE ATT&CK. Zwiększa to widoczność potencjalnych wektorów ataków oraz poprawia komunikację pomiarów kontroli bezpieczeństwa.

Cyberemulacja przeciwnika (ACE) z opcjonalnym agentem

Symulacja ataku oparta na agentach: RidgeBot® wykorzystuje agenta do symulacji ataków przeciwnika. Można to wdrożyć na wielu platformach operacyjnych i w różnych segmentach sieci, aby symulować rzeczywiste cyberzagrożenia w sposób ciągły lub na żądanie.

Gotowa ocena: RidgeBot® oferuje sprawdzone szablony testów oceny ACE, ułatwiając ocenę skuteczności w różnych aspektach kontroli bezpieczeństwa. Testy oceniające są kompleksowe i bezpieczne do uruchomienia w środowisku produkcyjnym.

Dostosowanie ram MITRE ATT&CK: Ramy MITRE ATT&CK to globalnie dostępna baza wiedzy na temat taktyk i technik przeciwnika, oparta na obserwacjach z rzeczywistego świata. Baza wiedzy ATT&CK jest szeroko wykorzystywana przez RidgeBOT® do tworzenia znaczących i realistycznych skryptów testowych dla swoich klientów w celu kwestionowania, oceniania i optymalizowania kontroli bezpieczeństwa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwiązania RidgeBOT® firmy RidgeSecurity do poprawy bezpieczeństwa organizacji?

Interesuje Cię opcja zorganizowania prezentacji na żywo lub webinaru z wykorzystaniem tego rozwiązania?

Skontaktuj się z nami! Dystrybucja RidgeSecurity i RidgeBOT® to nasza specjalność! kontakt(at)prianto.pl

Oficjalny dystrybutor RidgeSecurity i RidgeBOT® w Polsce:
 

 

 

Zarejestruj się, aby obejrzeć wideo RidgeBot
 

With registration I accept the Privacy Policy terms.

 

Webinar

Wsparcie w analizie danych ze skanera podatności - podejście zero false positive z komponentem do automatycznych testów penetracyjnych firmy RidgeSecuirty.

Poznaj rozwiązanie RidgeBot firmy RidgeSecuirty które w sposób zautomatyzowany wspomaga orgniazacje w procesie identyfikacji ryzyk przy pomocy zautomatyzowanego operatego o dobre praktyki rynkowe testu penetracyjnego infrastruktury zewnętrznej oraz wewnętnrzej. RidgeBot w sposób otwarty i przystępny udostępni nam informacje dotyczące luki, błedu konfiguracyjnego czy słabego poświadczenia które wpływa bezpośrednio na ryzyko przedsiębiorstwa dostarczając nam do tego dowód który pozwoli na działanie w modelu zero-false-positive przy atuomatycznym tworzniu wymaganych działań naprawczych na bazie identyfikacji infrastruktury przez opatentową sztuczną inteligencję.

 

To top