Identity & Access Management

Uprość IAM, aby przyspieszyć swój biznes

 

Rozwiązania One Identity eliminują złożoność i czasochłonne procesy często wymagane do zarządzania tożsamością, zarządzania kontami uprzywilejowanymi i kontroli dostępu. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz zwiększyć zwinność swojej organizacji, jednocześnie rozwiązując wyzwania związane z IAM w środowiskach on-premises, cloud i hybrydowych. Zobacz, jak możesz:

  • Zdefiniować jasną ścieżkę do kontroli dostępu, zarządzania kontami uprzywilejowanymi i ostatecznie do zarządzania
  • Upoważnić menedżerów do podejmowania decyzji dotyczących dostępu
  • Wykorzystać modułowe, zintegrowane komponenty, aby rozpocząć pracę z dowolnego miejsca
  • Wdrażać rozwiązania IAM i osiągać zwrot z inwestycji w ciągu tygodni, a nie miesięcy czy lat
  • Przyspieszenie operacji biznesowych dzięki zwiększonym możliwościom IAM
  • Prawidłowe działanie systemu IAM

 

Identity Governance

Zarządzanie wszystkimi tożsamościami, danymi i uprzywilejowanym dostępem , zmniejszonym ryzykiem i zwiększoną kontrolą w zakresie on-prem, cloud i hybrid.

Access Management

Uzyskaj właściwy dostęp, niezależnie od miejsca przebywania użytkowników i aplikacji, dzięki rozwiązaniom IAM zoptymalizowanym pod kątem środowisk hybrydowych i cyfrowo działającego świata.

Privileged Management

Ochrona kont uprzywilejowanych dzięki scentralizowanemu zarządzaniu, zautomatyzowanym przepływom pracy i pełnym możliwościom zapisu w celu zabezpieczenia danych i osiągnięcia zgodności z przepisami.

Identity as a Service

Chroń wszystko i wszystkich w swojej organizacji dzięki bezpiecznym, opartym na chmurze rozwiązaniom IAM, które umożliwiają transformację cyfrową.

Privileged Account Governance

Zlikwiduj lukę pomiędzy dostępem uprzywilejowanym - a tożsamością standardowego użytkownika.

 

Prianto - Dystrybutor z wartością dodaną rozwiązań One Identity

Kontakt

  +48 12 222 61 01

kontakt(at)prianto.pl