Real-time visibility, vulnerability and risk management

Automatyczne wykrywanie, wizualizacja i zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach IP

 

Lumeta Spectre (FireMon) to  pionierskie rozwiązanie do kontekstowej oceny bezpieczeństwa cybernetycznego w czasie rzeczywistym oraz analiz zmian sieci w oparciu o indeksowanie rekurencyjne. Rozwiązanie jest w stanie zapewnić autorytatywną ocenę sytuacyjną bezpieczeństwa naszej sieci i zasobów mobilnych, wirtualnych, chmurowych oraz zmian topologii sieci. Lumeta Spectre to jedyne rozwiązanie zapewniające w 100% widoczność infrastruktury w czasie rzeczywistym, monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym i wykrywanie zagrożeń w celu zapobiegania udanym naruszeniom. Lumeta Spectre zapewnia kontrolę widoczności i monitoruje bezpieczeństwo sieci i punktów końcowych w czasie rzeczywistym. Spectre dla IoT/ICS zapewnia monitorowanie sieci i urządzeń w infrastrukturze krytycznej. Spectre for Leak Path Monitoring to system do monitorowania ścieżek wycieku, identyfikacji i uszczelnienia wszystkich nowych i już istniejących ścieżek wycieku oraz  ochrony naruszania polityk segmentacji w czasie rzeczywistym.

Kontakt

  +48 22 378 23 53
kontakt(at)prianto.pl

 

 Więcej informacji