Adatvédelmi nyilatkozata

Az adatvédelem nagy jelentőséggel bír a Prianto GmbH vezetősége számára. Ezért tartjuk be szigorúan az adatvédelmi törvények szabályait és más adatvédelmi szempontból releváns előírásokat az adatvédelmi alaprendelet (GDPR– az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete), valamint az érvényben lévő országspecifikus adatvédelmi előírások értelmében. Ezennel szeretnénk Önnek bemutatni honlapunk látogatása során személyes adatai védelme érdekében végzett tevékenységeinket, és szeretnénk informálni az általunk összegyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, mennyiségéről és céljáról. Továbbá az érintett személyek ezen adatvédelmi nyilatkozat formájában kapnak tájékoztatást az őket megillető jogokról. 

A Prianto GmbH, az adatfeldolgozás felelőseként, számos technikai és szervezeti intézkedést tett a feldolgozandó személyes adatok lehetőleg teljes védelmének biztosítása érdekében. Ennek ellenére különösen az internet alapú adattovábbítások alapvető biztonsági hibákkal rendelkezhetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Ezért minden érintett személynek jogában áll, hogy személyes adatokat alternatív módon is, például telefonon, közöljön velünk.

 

Fogalommeghatározások

A Prianto GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai adatvédelmi alaprendelet (GDPR) irányelvei és rendeletei létrehozásakor használt fogalmakon alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak a nyilvánosság számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára is egyszerűen olvashatónak és érthetőnek kell lennie.  Ennek biztosítása érdekében szeretnénk a következőkben használt fogalmakat tisztázni.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

 

a. Személyes adatok

A személyes adatok a GDPR szerint „minden olyan információt jelentenek, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkoznak”. Azonosíthatónak egy olyan természetes személyt tekintünk, aki közvetlenül vagy közvetett módon, elsősorban egy azonosítóhoz, pl. egy névhez, azonosítószámhoz, telephely adatokhoz, online-azonosítóhoz vagy egy, ill. több olyan különleges tulajdonsághoz való hozzárendeléssel, amelyek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását fejezik ki, azonosítható.

 

b. Érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős dolgozza fel.

 

c. Feldolgozás

Feldolgozásnak számít minden automatikus eljárással vagy anélkül végzett folyamat, vagy minden olyan személyes adattal kapcsolatos eljárások sorozata, mint pl. a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, elrendezés, mentés, állítás, módosítás, leolvasás, lekérdezés, alkalmazás, felfedés átadás, feldolgozás vagy más formában, beállítás, összekötés, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 

d. A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása mentett személyes adatok kijelölése azért, hogy korlátozza a jövőbeli feldolgozást.

 

e. Jellemzés

A jellemzés a személyes adatok minden olyan automatizált feldolgozását jelenti, amelynek során ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy bizonyos, egy természetes személyre vonatkozó személyes aspektusokat kiértékeljenek elsősorban azért, hogy ezen természetes személy munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes ízlésére, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy utazásaira vonatkozó aspektusait elemezzék vagy megjósolják.

 

f. Pszeudonimizálás

A pszeudonimizálása személyes adatok olyan feldolgozását jelenti, amelynek során a személyes adatok már nem rendelhetők hozzá egy specifikusan érintett személyhez egyéb információk bevonása nélkül, amennyiben ezen információkat nem tárolják elkülönítve olyan technikai és szervezeti intézkedések segítségével, amelyeknek köszönhetően a személyes adatok nem rendelhetők hozzá egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 

g. Felelős vagy a feldolgozásért felelős

Felelős vagy a feldolgozásért felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatokat feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha a feldolgozás céljait és eszközeit az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga írja elő, akkor a felelős, illetve az általa megnevezett bizonyos kritériumok az Uniós Jog vagy a Tagállamok joga szerint tervezhetők meg.

 

h. A megbízás feldolgozója

A megbízás feldolgozója egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, amely a felelős megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

i. Fogadó fél

A fogadó fél egy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely, aki a személyes adatokat megkapja, függetlenül attól, hogy ő egy harmadik fél-e vagy sem.  Az Uniós Jog vagy a Tagállamok törvényei szerinti, egy bizonyos vizsgálati megbízás keretén belül esetlegesen személyes adatokhoz hozzájutó hatóságok nem számítanak fogadó félnek.

 

j. Harmadik fél

A harmadik fél egy természetes, jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hely az érintett személyen, a felelősön, a megbízást teljesítőn, és a felelős vagy a megbízást teljesítő által személyes adatok feldolgozására közvetlenül feljogosított személyeken kívül.

 

k. Hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett személy által önkéntesen, megfelelő informálást követően félreérthetetlen módon leadott, az adott esetre vonatkozó minden olyan szándéknyilatkozat egy nyilatkozat vagy egyéb egyértelmű megerősítő cselekvés formájában, amellyel az érintett személy elismeri, hogy megértette azt, hogy egyetért az őt érintő személyes adatok feldolgozásával.

 

A feldolgozásért felelős neve és címe

 

Prianto GmbH
Barthstr. 18

80339 München

E-Mail: kontakt@prianto.com

www.prianto.com

Tel: +49 89 416148 210

 

A feldolgozásért felelős adatvédelmi megbízottja:

 

Franz Obermayer

Complimant AG

Edt 4

84558 Kirchweidach

E-Mail: datenschutz@complimant.de

Tel: +49 (0) 86 83 / 98039-00

 

Minden érintett személy az adatvédelmet érintő bármilyen kérdés és javaslat esetén bármikor adatvédelmi felelősünkhöz fordulhat közvetlenül.

 

 

Mely adatokat gyűjtjük össze, és hogyan használjuk fel őket?

 

Általában a weboldalunk minden egyes látogatása alkalmával technikai okokból automatikusan mentésre kerülnek azok információk a szerver naplófájljaiban, amelyeket a böngészője továbbít nekünk. Ezek a következők:

·        a használt böngésző típusa/verziója

·        a hozzáféréssel rendelkező rendszer által használt operációs rendszer

·        az a weboldal, ahonnan egy hozzáféréssel rendelkező rendszer eljut a weboldalunkra, egy úgynevezett átirányító URL

·        azon aloldalak, amelyeket egy a weboldalunkon lévő hozzáféréssel rendelkező rendszer vezérel

·        A weboldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje

·        egy internet-protokoll-cím (IP-cím)

·        a hozzáféréssel rendelkező rendszer internetszolgáltatója

·        egyéb olyan hasonló adatok és információk, amelyek a veszély elhárítására szolgálnak, ha az informatikai rendszerünket megtámadják.

 

  Ezek az adatok nem meghatározott személyekhez rendelhetők hozzá. Ezen információkra sokszor szükség van

   

  ·         weboldalunk tartalmainak megfelelő kiadásához, 

  ·         weboldalunk tartalmainak, illetve ezek reklámjainak optimalizálásához,

  ·         informatikai rendszereink folyamatos működőképességének és weboldalunk technikájának biztosításához, valamint

  ·         a szükséges adatok a bűnüldözőszervek számára történő rendelkezésre bocsájtása érdekében kibertámadás esetén. 

   

  Ezen anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat a Prianto GmbH ezért egyrészt statisztikai célzattal, másrészt azért értékeli ki, hogy vállalatunk adatvédelmét és adatbiztonságát növelje azért, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok számára optimális védelmet biztosítsunk.  A szerver naplófájlok anonim adatai az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra.

   

  Ezen túlmenően weboldalunk látogatásához csak néhány esetben kell számunkra további személyes adatokat megadni (pl. név, cím, vállalat, pozíció, e-mail cím vagy telefonszám). Erre például akkor kerül sor, ha egy rendezvényre/promócióra/webinárra jelentkezik be azért, hogy információs anyag postai úton való küldését vagy egy konkrét és egyéni ajánlatot kér, vagy a Prianto GmbH új ügyfeleként regisztrál.

  A bejelentkezéssel egy üzleti kapcsolat jön létre, amely alapján az UWG §7 értelmében e-mailen keresztül megengedett a kapcsolatfelvétel.

  Rendezvények/webinárok/promóciók alkalmával megóvjuk a résztvevő személyes adatait, és minden szükséges intézkedést megteszünk a biztonságáért. A résztvevők adatait a felkínált rendezvények/webinárok/promóciók lebonyolításához, szervezéséhez és kiértékeléséhez és az ajánlat optimalizálásához gyűjtjük és használjuk, de nem adjuk tovább harmadik fél részére. Gyártói szponzoraink is a fent megnevezett rendelkezések alá tartoznak. A bejelentkezéssel a résztvevő/gyártó képviselő egyértelmű beleegyezését adja nekünk ahhoz, hogy továbbadjuk a megfelelő adatokat a gyártói szponzorainknak, akik ezeket az adott rendezvény/webinár/promóció nyomon követésére használják, azonban nem adhatják tovább az adatokat harmadik fél részére. A résztvevő bejelentkezésével feljogosítja a Prianto-t a Prianto által felvett fotók/videók médiafüggetlen felhasználására, valamint a neve és a vállalata közzétételére.

  Bármikor lehetősége van az elérhetősége frissítésére a kontakt@prianto.com e-mail címre küldött levélben. A bejelentkezésükkel a rendezvény résztvevői beleegyezésüket adják arra, hogy az adott rendezvényre vonatkozó közleményben megadják nevüket, pozíciójukat és cégüket.

  A megbízás lebonyolításához automatizált adatfeldolgozásra van szükség. A viszonteladó partner elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződés teljesítéséhez kérhessük a személyes adatokat a viszonteladó partnertől, annak munkatársaitól és leányvállalataitól automatizált adatfeldolgozással is azok kiértékelése vagy mentése érdekében, és hogy ezen adatokat a Prianto-n belül, a Prianto leányvállalatainak vagy beszállítóknak átadhassuk. Ilyen feldolgozás, mentés és átadás ahhoz szükséges, hogy eleget tegyünk termékek, licenszek vagy szolgáltatások viszonteladó partnerek számára történő eladására vonatkozó kötelezettségünknek, valamint reklámcélokra való felhasználáshoz a személyes adatok védelmére vonatkozó helyi törvények alapján.

  Az adatok felhasználása minden olyan országban végezhető, amelyekben a Prianto és leányvállalatai üzleti tevékenységet folytatnak, akár Európai Uniós országokon kívül is.

  Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy gazdasági információs irodáknál vagy hitelbiztosítóknál informálódjunk az ügyfél fizetőképességéről a hitelképesség ellenőrzése érdekében, és hogy Önnek adatokat – csak nem szerződésszerű lebonyolítás esetén, pl. megbízott fizetési figyelmeztetés nem vitatott követelés esetén, kiadott végrehajtási határozat, kényszerbehajtási intézkedések – jelentsünk. Adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha erre a Prianto jogosult érdekeinek megőrzéséhez van szükség, és az ügyfél óvandó adatait nem befolyásolja. Ennek folyamán a Prianto betartja az idevágó adatvédelmi rendelkezéseket.

  A fenti adatok rendelkezésre bocsátása a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 2. sz. 13. cikkely). Ezek nélkül a szerződés nem köthető meg, ill. nem közvetíthető.

  Feliratkozás a hírlevelünkre

  A Prianto GmbH honlapján a felhasználóknak lehetőségük nyílik feliratkozni vállalatunk hírlevelére. Az erre használatos beviteli maszkon látható, hogy milyen személyes adatokat kell megadni a feldolgozásért felelősnek a hírlevél megrendelésekor.

  A Prianto GmbH rendszeres időközönként informálja ügyfeleit és üzleti partnereit hírlevél formájában vállalatunk kínálatairól.  Vállalatunk hírlevelét csak akkor kapja meg az érintett személy, ha

  ·         az érintett személy rendelkezik érvényes e-mail címmel, és

  ·         az érintett személy feliratkozott a hírlevélre.

  Az érintett személy által első alkalommal a hírlevélhez megadott e-mail címre jogi okok miatt megerősítő e-mailt küldünk dupla ellenőrzés céljából.  Ez a megerősítő e-mail azt ellenőrzi, hogy az e-mail cím tulajdonosa érintett személyként jóváhagyta-e a hírlevél fogadását.

  A hírlevélre való bejelentkezéskor továbbá tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiadott, a bejelentkezés időpontjában az érintett személy által használt számítógéprendszer IP-címét, valamint a bejelentkezés dátumát és időpontját.  Ezen adatok begyűjtése azért szükséges, hogy követhessük egy érintett személy e-mail címével való későbbi (lehetséges) visszaélést, és ezért a feldolgozásért felelős jogi biztosítását szolgálja.

  A hírlevélre való feliratkozás keretében begyűjött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk.  Továbbá a hírlevélre feliratkozottak emailben is értesíthetők, amennyiben a hírlevél-szolgáltatás vagy egy ilyen regisztráció megköveteli ezt, pl. a hírlevélkínálat módosításának esetén vagy a technikai helyzet változásakor.  A hírlevélszolgáltatás keretében összegyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.  Az érintett személy bármikor felmondhatja a hírlevelünkre való feliratkozást.  A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az érintett személytől a hírlevél küldéssel kapcsolatosan kaptunk meg, bármikor visszavonható. A hozzájárulás lemondásához minden hírlevélben található egy arra való link.  Továbbá mindig lehetőség van közvetlenül lejelentkezni a feldolgozásért felelős weboldalán a hírlevélről, vagy jelezheti a lejelentkezést a feldolgozásért felelősnek máshogy is.

  Hírlevélkövetés

  A Prianto GmbH hírlevelei úgynevezett követőkódot tartalmaznak.  A követőkód egy olyan miniatűr jel, amelyet olyan e-mailekbe ágyaznak be, amelyeket HTML formátumban küldenek azért, hogy lehetővé tegyék a naplófájl feljegyzését és a naplófájl elemzést.  Így lehet statisztikailag kiértékelni, hogy az online-marketing kampány sikeres volt-e vagy sem. A beépített követőkód alapján ismeri fel a Prianto GmbH, hogy megnyitott-e az érintett személy egy e-mailt, és hogy mikor tette ezt, és azt is, hogy az érintett személy, mely e-mailben található linkeket hívta le.

  A hírlevelekben lévő ilyen követőkódokból gyűjtött személyes adatokat a feldolgozásért felelős menti és értékeli ki a hírlevél kiküldésének optimalizálása érdekében, és hogy a jövőbeli hírlevelek tartalmát jobban hozzáigazíthassák az érintett személy érdeklődéséhez.  Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.  Az érintett személyeknek mindig jogukban áll bármikor visszavonni a külön, dupla ellenőrzéskor leadott beleegyező nyilatkozatot.  Visszamondás esetén a feldolgozásért felelős törli ezen személyes adatokat.  A Prianto GmbH automatikusan visszamondásnak tekinti a hírlevélről való lejelentkezést.

  Elérhetőség a weboldalon

  A Prianto GmbH weboldala a törvényi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, amelyeknek segítségével elektronikusan gyorsan kapcsolatba léphet vállalatunkkal, valamint közvetlenül kommunikálhat velünk, ami szintén az úgynevezett elektronikus postafiók (e-mail cím) általános címét foglalja magába. Amennyiben egy érintett személy e-mailben vagy kapcsolati űrlappal veszi fel a kapcsolatot a feldolgozásért felelőssel, akkor az érintett személy által átadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek.

  Az érintett személy által a feldolgozásért felelősnek ilyen önkéntesen átadott személyes adatok feldolgozás vagy az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel céljából kerülnek mentésre.  Ezen személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.

  A weboldalon lévő blog kommentárfunkciója

  A Prianto GmbH a feldolgozásért felelős weboldalán található blogon kínál lehetőséget arra, hogy egyedi kommentárokat írjanak az egyes blogbejegyzésekhez. A blog egy weboldalon vezetett, általában szabadon hozzáférhető portál, amelyen egy vagy több bloggernek vagy web-bloggernek nevezett személy cikkeket posztol, vagy leírhatják gondolataikat blogposztok formájában.  A blogposztokat rendszerint harmadik fél is kommentálhatja.

  Ha az érintett személy egy kommentárt ír ezen weboldalon lévő blogon, akkor az érintett személy által írt kommentáron kívül a kommentár időpontja, valamint az érintett személy által választott felhasználónév (pszeudonima) is mentésre és megjelenítésre kerül.

  Továbbá az érintett személy internetszolgáltatója {ISP) által kiadott IP-címet is naplózzuk.  Az IP-cím ilyenfajta mentése biztonsági okokból történik arra az esetre, ha az érintett személy egy kommentárral egy harmadik fél jogait sérti vagy jogellenes tartalmakat posztol.  Tehát a személyes adatok a feldolgozásért felelős saját érdekében kerülnek mentésre azért, hogy törvénysértés esetén a feldolgozásért felelős tisztázhassa magát.  Ezen begyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik fél részére, amennyiben ezt törvény nem írja elő, vagy, ha nem szolgálja a feldolgozásért felelős jogi védelmét.

  A weboldalon lévő blog kommentárjaira való feliratkozás

  A Prianto GmbH blogjába írt kommentárokra harmadik fél is feliratkozhat. Arra is van lehetőség, hogy egy kommentár író egy bizonyos blogbejegyzéshez kapcsolódó kommentárjára érkező kommentárokra feliratkozzon.

  Ha egy érintett személy feliratkozik a kommentárokra, akkor a feldolgozásért felelős automatikus megerősítő e-mailt küld, hogy így duplán ellenőrizze, hogy a megadott e-mail cím valódi birtokosa választotta-e ezt az opciót.  A kommentárokra való feliratkozás bármikor leállítható.

  Az adatai kezelésére vonatkozó általános tudnivalók

  Személyes adatainak védelme alapjában véve három pilléren nyugszik:

  1.    teljes átláthatóság, mi és mikor történik az adataival, és hogyan kezeljük adatait

  2.    takarékosság, vagyis a kért adatok mennyiségének minimalizálása

  3.    Megadott adatainak alkalmazásának szigorú célzottsága

   

  Semmiképpen sem adjuk el a begyűjtött adatokat vagy adjuk tovább harmadik fél részére, hacsak az utóbbi nem szükséges a szerződés teljesítéshez, ill. szolgáltatás nyújtásához. A tájékoztatásra jogosultsággal rendelkező hatóságok vagy állami intézmények számára történő átadás csak akkor történik meg, ha ezt törvény írja elő, vagy bírói döntés esetén. Ilyen esetekben csak a minimálisan szükséges mennyiségű adatokat adjuk tovább.

  Az adatmegtartás céljának megszűnése után (és az esetleges releváns adó- és kereskedelmi jogi megőrzési időtartamok után) maradéktalanul töröljük az Ön összes személyes adatát, amennyiben ezen időpontban Ön nem rendelkezik máshogy adatainak kezeléséről egy egyértelmű jóváhagyás formájában. 

  Így tudja érvényesíteni ingyenesen jogait a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) alapján:

  -     A jóváhagyásra való jog: Minden érintett személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy a feldolgozásért felelőstől jóváhagyást kérjen arra, hogy az érintett személy adatai feldolgozásra kerüljenek-e. Ha egy érintett személy szeretné ezt a jóváhagyási jogot igénybe venni, akkor bármikor az adatvédelmi megbízottunkhoz vagy a feldolgozásért felelős egy másik munkatársához fordulhat.

  -     A tájékoztatásra való jog (BDSG §§6, 19, 34) a mentett, személyes adatokról, azok eredetéről, a fogadó félről és a fogadó felek kategóriáiról és a mentés céljáról. A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy bármikor ingyen informálódjon a személyét érintő adatokról, és hogy másolatot kapjon ezen informálódásról a feldolgozásért felelőstől. Továbbá az érintett személy európai irányelvek- és rendeletek megalkotóinak tájékoztatást kell adni a következő információkról:

   

  -     a feldolgozás célja

  -     a feldolgozandó személyes adatok kategóriái

  -     azon fogadó felekről és a fogadó felek kategóriáiról, akik személyes adatokat kaptak vagy fognak kapni, különösen harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek fogadó feleinek esetében

  -     amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

  vagy, ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam kritériumainak meghatározása

  -     egy javításra vagy az Önt érintő személyes adatok törlésére vagy a felelős általi feldolgozás korlátozására vagy ezen feldolgozás elleni tiltakozásra vonatkozó jog fennállása

  -     egy felügyeleti hatóságnál tett panaszra való jog fennállása

  -     ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik be: Az adatok származásáról elérhető összes információ

  -     egy automatizált határozathozatal a jellemzést is ideértve a GDPR 1. és 4. sz. 22. cikkelyének értelmében és - legalább is ezen esetekben - a felhasznált logikáról, valamint a hatáskörről és az ilyen típusú feldolgozás érintett személyre gyakorolt hatásáról szóló információk.

  Továbbá az érintett személynek jár a tájékoztatásra való jog arról, hogy a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbították-e. Amennyiben így van, akkor az érintett személynek jogában áll tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciáról

  -     A személyes adatok javítására, zárolására vagy törlésére való jog (BDSG §§6, 20, 35). A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy haladéktalanul a helytelen személyes adatai javítását kérje. Továbbá az érintett személynek joga van a feldolgozás céljainak figyelembe vétele mellett a hiányos személyes adatok - kiegészítő nyilatkozattal is - kiegészítésének követelésére. Ha egy érintett személy szeretné ezt a javítási jogot igénybe venni, akkor bármikor az adatvédelmi megbízottunkhoz vagy a feldolgozásért felelős egy másik munkatársához fordulhat. A törlésre való jog („Elfeledésre való jog” néven is ismert) azt jelenti, hogy: A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy arra kérje a felelőst, hogy haladéktalanul törölje az őt érintő személyes adatokat, amennyiben a következő okok egyike lép fel, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  -     A személyes adatokat olyan célokra gyűjtötték vagy más módon dolgozták fel, amelyhez már nincs rájuk szükség.

  -     Az érintett személy visszavonja azt a hozzájárulását, amelyen a feldolgozás a

  GDPR a betű 1. sz. 6. cikkelye vagy a GDPR a betű 2. sz. 9. cikkelye értelmében alapult, és hiányzik a feldolgozás egy másik jogalapja is.

  -     Az érintett személy tiltakozhat a feldolgozás ellen a GDPR 1. sz. 21. cikkelye értelmében, és nincsenek elsődleges jogosult okok a feldolgozásra, vagy az érintett személy a GDPR 1. sz. 21. cikkelye értelmében tiltakozást nyújt be a feldolgozás ellen.

  -     A személyes adatokat jogszerűtlenül dolgozták fel.

  -     A személyes adatok törlése az Uniós Jog vagy a Tagállamok törvényei szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez kell, ami a felelős feladata.

  -     A személyes adatokat az informatikai társaság által kínált szolgáltatások miatt

  gyűjtötték a GDPR 1. sz. 8. cikkelye értelmében.

  -     Amennyiben a fent említett okok egyike fellép, és egy érintett személy a Prianto GmbH által tárolt személyes adatok törlését kéri, akkor ez a személy bármikor adatvédelmi megbízottunkhoz vagy a feldolgozásért felelős egyik munkatársunkhoz fordulhat. 

   

  A Prianto GmbH adatvédelmi megbízottja vagy egy másik munkatárs feladata, hogy haladéktalanul eleget tegyen a törlési kérelemnek.

  Ha a Prianto GmbH személyes adatokat tett közzé, és vállalatunkat, mint felelőst, a GDPR 1. sz. 17. cikkelye értelmében személyes adatok törlésére kötelezik, akkor a Prianto GmbH az elérhető technológia és a megfelelő intézkedések költségeinek, műszaki intézkedéseket is ideértve, figyelembe vételével jár el azért, hogy más, a közzé tett személyes adatok feldolgozásért felelőst informálja arról, hogy az érintett személy a másik adatfeldolgozásért felelőst arra kéri, hogy ezen személyes adatokhoz kötődő összes linket, vagy ezen személyes adatokhoz kötődő másolatokat törölje, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. 

  A Prianto GmbH adatvédelmi megbízottja vagy egy másik munkatárs feladata egyedi esetben a szükséges feladatok elvégzése.

   

  -     A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog (§58 BDSG) A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy a felelőstől a feldolgozás korlátozását kérje, ha a következő feltételek egyike teljesül:

  -     A személyes adatok helyességét vitatja az érintett személy, mégpedig addig, amíg a felelősnek lehetősége van a személyes adatok helyességének ellenőrzésére.

  -     A feldolgozás jogszerűtlen, az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését, és helyette a személyes adatok használatának korlátozását kéri

  -     A felelősnek nincs már szüksége a személyes adatokra

  feldolgozás céljából, az érintett személynek viszont kellenek jogi igényei érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez

  -     Az érintett személy tiltakozást nyújtott be a feldolgozás ellen. a GDPR 1. sz. 21. cikkely értelmében, és még nem állapították meg, hogy a felelős jogosult okai az érintett személyével szemben fontosabbak-e.

   

  Amennyiben a fent említett feltételek egyike teljesül, és egy érintett személy a Prianto GmbH által tárolt személyes adatok korlátozását kéri, akkor ez a személy bármikor adatvédelmi megbízottunkhoz vagy a feldolgozásért felelős egyik munkatársunkhoz fordulhat.  A Prianto GmbH adatvédelmi megbízottja vagy egy másik munkatárs feladata a feldolgozás korlátozása.

   

  -     Az Adatok átvihetőségére vonatkozó jog (GDPR 20. cikkely vö. BDSG §28) A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy az őt érintő, általa egy felelősnek átadott adatokat rendszerezett, szabványos és gépen olvasható formátumban megőrizze. Ezenkívül jogában áll ezen adatokat egy másik felelősnek átadni a személyes adatokkal rendelkező felelős akadályozása nélkül, amennyiben a feldolgozás egy hozzájáruláson alapszik a GDPR a. betű 1. sz. 6. c. vagy a GDPR a betű 2. sz. 9. c. vagy egy szerződésen alapszik a GDPR b betű 1. sz. 6. c. alapján, és a feldolgozás automatizált eljárással zajlik, amennyiben a feldolgozás, amelyet a felelősnek adott át, nem szükséges egy közérdekű vagy közhatalomban történő feladat ellátáshoz.

  Továbbá az érintett személynek joga van adatai átvitelére a GDPR 1. sz. 20. c. alapján arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül a felelőstől egy másik felelősnek adja át, amennyiben technikailag ez kivitelezhető, és amennyiben nem sérülnek más személy jogai vagy szabadsága.

   

  Az adatátvitelre való jog érvényesítéséhez az érintett személy bármikor fordulhat a Prianto GmbH adatvédelmi felelőséhez vagy egy másik munkatársához.

   

  -     A feldolgozás elleni Tiltakozásra való jog (GDPR 6. c., 21. c. vö. BDSG §36) A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy különleges helyzetéből fakadó okok miatt bármikor tiltakozást nyújtson be az őt érintő személyes adatok feldolgozása ellen a GDPR e vagy f betű 1. sz. 6. c. alapján. Ugyanez érvényes egy ezen rendelkezéseken alapuló jellemzésre is.

  A Prianto GmbH tiltakozás esetén nem dolgozza fel a személyes adatokat, hacsak nem tudunk felmutatni olyan kötelező jellegű védendő okokat a feldolgozásra, amelyek az érintett személy érdekeinél, jogainál és szabadságánál

  fontosabbak, vagy a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.

  Ha a Prianto GmbH közvetlen reklámozás miatt dolgoz fel személyes adatokat, akkor az érintett személynek bármikor joga van tiltakozást benyújtani a személyes adatok ilyen reklámok céljára történő feldolgozása ellen. Ugyanez érvényes a

  jellemzésre is, amennyiben ilyen közvetlen reklámozással áll kapcsolatban. Ha az érintett személy tiltakozást nyújt be a Prianto GmbH által végzett közvetlen reklámozás miatti feldolgozás ellen, akkor a Prianto GmbH nem dolgoz fel személyes adatokat erre a célra.

   

  Emellett az érintett személynek joga van különleges helyzetéből adódó okokból tiltakozni a Prianto GmbH által tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra használt személyes adatok feldolgozása ellen a

  GDPR 1. sz. 89. cikkelye értelmében, hacsak a feldolgozás nem egy közérdeket érintő feladat teljesítéséhez kell.

   

  A tiltakozásra való jog gyakorlásához az érintett személy bármikor közvetlenül fordulhat a Prianto GmbH adatvédelmi felelőséhez vagy egy másik munkatársához. Továbbá az érintett személynek jogában áll az információs társaság szolgáltatásainak használatával kapcsolatosan, a 2002/58/EK irányelvtől függetlenül, tiltakozásra való jogát olyan automatizált formában gyakorolni, amelyben technikai specifikációkat alkalmaznak.

   

  -     Jogok egyedi esetekben hozott automatizált döntések esetén a jellemzést is ideértve: A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll az európai irányelvek és rendeletek értelmében arra, hogy ne csak egy olyan automatizált feldolgozáson - ideértve a jellemzést is - alapuló határozat hatálya alatt álljon, amelynek vele szemben jogi hatása van, vagy hasonlóan jelentősen negatívan érinti, amennyiben a határozat nem az érintett személy és a felelős közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy a felelősre vonatkozó, Unió vagy a Tagállamok jogszabályai alapján megengedettek, és ezen jogszabályok a jogok és a szabadság megőrzésére vonatkozó megfelelő intézkedéseket tartalmaznak, vagy az érintett személy egyértelmű hozzájárulásával történik

  Ha a határozat egy az érintett személy és a felelős közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez kell, vagy, ha az érintett személy nyomatékos hozzájárulásával történik, akkor a Prianto GmbH megfelelő intézkedéseket tesz az érintett személy jogainak, szabadságának és érdekeinek megóvása érdekében, amihez legalább a felelős egy személyének elérésére vonatkozó jog, a saját álláspont bemutatására vonatkozó jog és a határozat megtámadására vonatkozó jog tartozik.

   

  Ha egy érintett személy szeretné az automatizált döntésre vonatkozó jogot érvényesíteni, akkor bármikor az adatvédelmi megbízottunkhoz vagy a feldolgozásért felelős egy másik munkatársához fordulhat.

  -     A tiltakozásra való jog jövőre való következménnyel (BDSG §28)

  -     Egy felügyeleti hatóságnál tett panaszra való jog (GDPR 77. cikkely vö. BDSG §19)

   

  Az adatgyűjtésre, -mentésre és -használatra való hozzájárulását bármikor visszavonhatja indokolás nélkül.

  Az adatvédelmi kérések, általános javaslatok vagy panaszok esetén a következő elérhetőséget használja:

   

  Prianto GmbH
  Barthstr. 18

  80339 München
  Tel: 089 416148 210

  E-Mail: kontakt@prianto.com

  www.prianto.com

   

  A Prianto GmbH adatvédelmét minden munkatársunk és külső szolgáltatóink többek között oktatások, aktív kommunikáció, az adatvédelmi titoktartásra vonatkozó kötelezettség és az adatvédelmi dokumentumok betartása formájában valósítja meg.

  Az adatvédelem, IT- és információbiztonság területén lévő összes technikai, szervezeti, fizikai, pl. logikai berendezések és intézkedések a sérülések, károk és a mentett adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni védelemre, és védelmi célok, bizalmasság, elérhetőség és integritás elérésére szolgálnak.

   

  Az adatvédelmi irányelv módosításai

  Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az adatvédelmi gyakorlatainkat és jelen irányelvet módosítsuk azért, hogy adott esetben a releváns törvényekhez, ill. előírásokhoz tudjuk illeszteni őket, vagy, hogy jobban megfeleljenek az Önök igényeinek. Adatvédelmi gyakorlataink lehetséges módosításait itt hozzuk nyilvánosságra. Kérjük, ehhez figyelje az adatvédelmi nyilatkozat aktuális verziószámát.

   

  További utasítások:

   

  18 év alatti személyek

  18 év alatti személyeknek tilos szülő vagy nevelésre jogosult beleegyezése nélkül személyes adatokat szolgáltatni nekünk. Nem kérünk személyes

  adatokat gyermekektől és fiataloktól, nem is gyűjtjük őket, és nem adjuk tovább őket harmadik fél részére.

   

  Sütik 

  Ha meglátogatja valamelyik honlapunkat, akkor előfordulhat, hogy sütik formájában információkat helyezünk el számítógépén. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket egy webszerver küld a böngészőjének, és amelyek a számítógépe merevlemezén tárolódnak. Közben az internetprotokoll-címen kívül a felhasználó semmilyen személyes adatát nem mentjük el. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy honlapunkon tett következő látogatásakor automatikusan újra felismerjük, és megkönnyítsük az eligazodást. A sütik például azt teszik lehetővé, hogy egy weboldalt az ön érdeklődéséhez igazítsunk vagy, hogy elmentsük a jelszavát, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beírni.

   

  Külső linkek

  Ha weboldalunk keretében felkínált külső linkeket használ, akkor jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki ezen linkekre. Amennyiben linkeket kínálunk, biztosítjuk, hogy a link kihelyezésekor a belinkelt weboldalon semmilyen a hatályos jog elleni tartalmat nem találtunk rajta. Azonban nincs befolyásunk arra, hogy más szolgáltató betartja-e az adatvédelmi- és biztonsági előírásokat. Ezért, kérjük, hogy a másik szolgáltató weboldalán informálódjon az ott rendelkezésre bocsátott adatvédelmi nyilatkozatról.

   

  A Google Analytics használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei

  Ez a weboldal a Google Analytics-et használja, a Google Inc. („Google”) egyik webanalizáló szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett sütiket, szöveges adatokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és weboldal használatának az elemzése Ön által lehetővé válik. A süti által ezen weboldal Ön általi használatáról létrehozott információk (az IP címmel bezárólag) a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy ezen weboldal Ön általi használatát kiértékelje, a weboldalon végrehajtott aktivitásokról készült riportokat a weboldal üzemeltetője számára összeállítsa és további, a weboldal használatával és az internet-hozzáféréssel összefüggésben álló szolgáltatásokat hozzon létre. Adott esetben a Google ezeket az információkat harmadik személy felé továbbítja, amennyiben ez törvényileg elő van írva, vagy amennyiben harmadik személy ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza [A Google megbízásából személyes adatokat feldolgozó személyek/vállalatok nem számítanak harmadik félnek!]. A Google semmilyen esetben nem fogja kapcsolatba hozni az Ön IP-címét más olyan adatokkal, amelyeket a Google gyűjtött Önről. Ön a sütik installálását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ebben az esetben esetlegesen nem tudja ezen weboldal összes funkcióját teljes terjedelmében használni. Ezen weboldal használatával Ön hozzájárulását adja a rögzített adatok Google által a fentnevezett módon történő feldolgozására a fentnevezett cél érdekében. 

  A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

  A feldolgozásért felelős a webes elemzéshez a Google Analytics "_gat._anonymizelp" kiegészítőjét használja.  Ezen kiegészítő segítségével az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha egy EU-s tagállamból vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény egy másik államából látogatja meg weboldalainkat.

  A Google Analytics komponensek célja weboldalunk látogatóinak elemzése.  A megszerzett adatokat és információkat a Google többek között arra használja, hogy kiértékelje weboldalunk használatát azért, hogy a weboldalainkon történő tevékenységeket bemutató online-beszámolókat állítsanak össze nekünk, és hogy további, a weboldalunk használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtsanak nekünk.

  A Google Analytics sütiket helyez el az érintett személy informatikai rendszerére. A sütiket már korábban leírtuk.  A sütik elhelyezésével a Google lehetővé teszi weboldalunk használatának elemzését.  Ezen weboldal, amelyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és amelybe Google-Analytics-komponenseket integráltak, egyes oldalainak minden lehívásakor az érintett személy IT rendszerén lévő böngésző automatikusan adatokat továbbít a Google fele online elemzés céljából a Google-Analytics-komponensek miatt.  Ezen technikai eljárás keretében a Google megismeri az Ön személyes adatait, pl. az érintett személy IP-címét, amely arra kell a Google-nek, hogy kiderítse a látogatók helyét, és lehetővé tegye a jutalékelszámolásokat.

  A sütik segítségével kerülnek mentésre a személyes információk, például a lehívás ideje, helye, kitől érkezett a lehívás, és hogy az adott személy milyen gyakran látogatta meg weboldalunkat.  Weboldalunk minden egyes látogatása alkalmával ezen személyes adatokat, az érintett személy által használt internetcsatlakozás IP-címét is ideértve, az Amerikai Egyesült Államokban lévő Google számára továbbítjuk.  Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google csak bizonyos körülmények között adja tovább harmadik fél részére a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat.

  Az érintett személy a fent már leírt módon bármikor megakadályozhatja a sütik elhelyezését a használt böngésző megfelelő beállításával, és így tiltakozhat a sütik elhelyezése ellen hosszú távon. A használt böngésző ilyenfajta beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google sütiket helyezzen el az érintett személy informatikai rendszerén. Emellett a Google Analytics által már elhelyezett sütik bármikor törölhetők a böngészőben vagy más szoftverrel.

  Továbbá lehetősége van az érintett személynek arra, hogy a Google Analytics által létrehozott, ezen weboldal használatára vonatkozó adatokat rögzítse, valamint ezen adatok feldolgozása ellen tiltakozni, és ezt megakadályozni. Az érintett személynek ehhez egy böngésző kiegészítőt kell letöltenie a tools.google.com/dlpage/gaoptout honlapról, és telepítenie is kell azt. Ez a böngésző kiegészítés Javascript segítségével közli a Google Analytics-szel, hogy a Google Analytics számára semmilyen adat és információ sem adható tovább.  A böngésző kiegészítő telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Ha az érintett személy informatikai rendszere később törlésre, formázásra, újratelepítésre kerül, akkor az érintett személynek újra telepítenie kell a böngésző kiegészítőit a Google Analytics kikapcsolásához. Ha az érintett személy vagy egy másik, az érintett személy jogkörébe tartozó személy letörli vagy kikapcsolja a böngésző kiegészítőt, utána újra lehet telepíteni vagy vissza lehet kapcsolni a böngésző kiegészítőket.

  További információkat és a Google adatvédelmi irányelveit itt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és itt http://www.google.com/analytics/terms/de.html találja. A Google Analytics-ről szóló további információkat a https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ linken találja.

  A Google Analytics által végzett rögzítést a következő linkre kattintva akadályozhatja meg. Ekkor e gy olyan süti kerül létrehozásra, amely megakadályozza adatainak jövőbeli rögzítését ezen weboldal látogatásakor: 

   

  Belső eszközök és rendszerek

   

  A weboldalon vagy más kooperáció keretében gyűjtött adatokat az adatmegőrzés és a megőrzési határidőn belül a belső eszközökben és rendszerekben rögzítjük. Az általunk használt harmadik fél által biztosított eszközök már előzetesen szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az adatokat a GDPR követelményei szerint biztosítsák. Az önállóan programozott rendszerek is kivétel nélkül megfelelnek ennek a biztonsági szabványnak.

   

  A Facebook használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei


  A feldolgozásért felelős a Facebook komponenseit integrálta be ebbe a weboldalba. A Facebook egy közösségi hálózat.

  A közösségi hálózat egy az interneten működtetett közösségi találkozóhely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymás között kommunikáljanak és a virtuális térben tevékenykedjenek.  A közösségi hálózatok vélemények és tapasztalatok cseréjének platformja, vagy az internetes közösség rendelkezésére bocsájt személyes vagy vállalatokkal kapcsolatos információkat.  A Facebook-on a közösségi hálózat felhasználói többek között privát profilokat hozhatnak létre, fotókat tölthetnek fel, és barátságokat köthetnek.

   

  Weboldalunk a facebook.com ("Facebook") közösségi pluginjeit („pluginek”) használja. A Facebook üzemeltetője a Facebook, lnc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett személy az USA-n vagy Kanadán kívül él, akkor a személyes adatok feldolgozásáért a Facebook lreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, lreland, a felelős.

  A plugineket Facebook logó vagy a „Facebook közösségi plugin” kiegészítő jelöli.

  Ha az egyik ilyen plugint tartalmazó honlapunkat hívja le, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A pluginek tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja, majd innen kerül a weboldalra. A pluginek alkalmazásával kap a Facebook információt arról, hogy Ön lehívta honlapunk megfelelő oldalát. Ha be van jelentkezve a Facebook-ba, akkor a Facebook hozzá tudja rendelni a látogatását a Facebook profiljához. Ha a plugineket használja, pl. a „Tetszik” gombot megnyomja, vagy kommentet ír, akkor a böngészője továbbítja a megfelelő információkat a Facebook számára, és azok tárolásra kerülnek ott. Az összes Facebook-Plugint itt developers.facebook.com/docs/plugins/ tekintheti meg.


  Az adatgyűjtés célját és kiterjedését, az adatok Facebook általi további feldolgozása és felhasználása, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és a privát szférájának védelmére vonatkozó beállítási lehetőségeket a Facebook adatvédelmi előírásaiban találja.

  A Facebook által közzé tett, a következő honlapon: de-de.facebook.com/about/privacy/ lehívható adatvédelmi irányelvek adnak tájékoztatást a személyes adatok Facebook által végzett gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról.  Továbbá ott tájékoztatjuk arról, hogy amely beállítási lehetőségeket kínálja a Facebook az érintett személy privát szférájának védelmére. Emellett különböző alkalmazások érhetők el, amelyek lehetővé teszik a Facebook fele történő adattovábbítás letiltását. Ilyen alkalmazásokat használhat az érintett személy a Facebook fele történő adattovábbítás letiltására.

  Ha nem szeretné, hogy a Facebook a mi oldalunkon keresztül gyűjtsön adatokat Önről, akkor ki kell jelentkeznie a Facebook-ból mielőtt fellép az oldalunkra.

   

  A Google AdWords használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei


  A feldolgozásért felelős a Google AdWords-öt integrálta be a weboldalába. A Google AdWords egy olyan internetes reklámszolgáltatás, amely lehetővé teszi a reklámozóknak, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google keresési eredményeiben és a Google reklámhálózatában is. A Google AdWords segítségével lehetséges egy reklámcég számára, hogy olyan korábban megadott kulcsszavakat határozzon meg, amelyek segítségével a Google keresési eredményei között csak akkor jelenik meg egy reklám, ha a felhasználó a keresővel a kulcsszavak szempontjából egy releváns keresési eredményt hív le. A Google reklámhálózatában lévő hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével és a témában releváns honlapokra mutató, korábban meghatározott kulcsszavak figyelembe vételével oszlanak el.

   

  A Google AdWords szolgáltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphittheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 USA

   

  A Google AdWords célja, hogy reklámozza a weboldalunkat más vállalatok weboldalain és a Google kereső találatai között releváns reklámok megjelenítésével, valamint idegen reklámok megjelenítése a mi weboldalunkon.

   

  Ha az érintett személy egy Google hirdetés segítségével kerül a weboldalra, akkor a Google egy úgynevezett párbeszéd sütit helyez el az érintett személy informatikai rendszerében. A sütiket már korábban leírtuk. A párbeszéd sütik harminc nap után lejárnak, és már nem azonosítják az érintett személyt. A párbeszéd sütivel, amennyiben még nem járt le, lehet követni, hogy lehívtak-e bizonyos aloldalakat, például egy online-bolt bevásárlókosarát, weboldalunkon. A párbeszéd sütivel követhetjük mi is és a Google is, hogy egy olyan érintett személy, aki egy AdWords-reklámmal jutott el a weboldalunkra, bonyolított-e forgalmat, vagyis hogy vásárolt-e, vagy nem.

  A párbeszéd sütik használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja, hogy a weboldalunk látogatási statisztikáit hozza létre.

   

  Ezeket a látogatói statisztikákat mi is felhasználjuk a felhasználók teljes létszámának kiszámítására, amit az AdWords-reklámokból kapunk meg, tehát az adott AdWords-reklám sikerességének vagy sikertelenségének kiszámításához, és saját AdWords-reklámjaink jövőbeli optimalizálására. Sem vállalatunk, sem a Google AdWords reklámügyfelei nem kapnak olyan információkat a Google-től, amelyekkel az érintett személy azonosítható lenne.

  A párbeszéd sütik segítségével személyes információkat, például az érintett személy által felkeresett weboldalak, tárolnak. Weboldalunk minden egyes látogatása alkalmával így ezen személyes adatokat, az érintett személy által használt internetcsatlakozás IP-címét is ideértve, az Amerikai Egyesült Államokban lévő Google számára továbbítjuk. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google csak bizonyos körülmények között adja tovább harmadik fél részére a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat.

   

  Az érintett személy a fent már leírt módon bármikor megakadályozhatja a sütik elhelyezését a használt böngésző megfelelő beállításával, és így tiltakozhat a sütik elhelyezése ellen hosszú távon. A használt böngésző ilyenfajta beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google párbeszéd sütiket helyezzen el az érintett személy informatikai rendszerén. Emellett a Google AdWords által már elhelyezett sütik bármikor törölhetők a böngészőben vagy más szoftverrel.

   

  Továbbá az érintett személy tiltakozhat az érdekfelkeltő reklámok ellen a Google segítségével. Ehhez az érintett személynek minden általa használt böngészőből le kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és ott el kell végezni a kívánt beállításokat.

  További információkat és a Google érvényes adatvédelmi irányelveit a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalról hívhatja le.

   

  A LinkedIn használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei

   

  A feldolgozásért felelős a LinkedIn Corporation komponenseit integrálta be ebbe a weboldalba. A LinkedIn egy olyan internet alapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók és meglévő üzleti kapcsolatok összekötését, valamint új üzleti kapcsolatok létrehozását.  Több mint 400 millió regisztrált személy használja a LinkedIn szolgáltatásait több mint 200 országban.  Így jelenleg a LinkedIn a legnagyobb üzleti kapcsolatokra használt platform, és a világ egyik legkeresettebb weboldala.

   

  A LinkedIn üzemeltetője a következő: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívüli adatvédelmi ügyekben a LinkedIn lreland, Privacy Policy lssues, Wilton Plaza, Wilten Place, Dublin 2, lreland, az illetékes.

  LinkedIn-komponenseket (LinkedIn-Plug-ln) tartalmazó weboldalunk minden egyes lehívásakor ezen komponensek miatt az érintett személy által használt böngésző a LinkedIn komponensek megfelelő ábrázolását tölti le. A LinkedIn-Pluginekre vonatkozó további információkat a developer.linkedin.com/plugins honlapon hívhatja le. Ezen technikai eljárás keretében szerez tudomást a LinkedIn arról, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg.

  Amennyiben az érintett személy a LinkedIn-be is be van jelentkezve, akkor a LinkedIn felismeri, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatja minden látogatás teljes időtartama alatt.  Ezen információkat a LinkedIn-komponensek gyűjtik össze, és a LinkedIn az érintett személy adott LinkedIn fiókjához rendelik hozzá.  Ha az érintett személy egy a weboldalunkba integrált LinkedIn-gombot nyomja meg, akkor ezt az információt a LinkedIn az érintett személy LinkedIn felhasználói fiókhoz rendeli hozzá, és menti ezen személyes adatokat.

   

  A LinkedIn-komponensek segítségével a LinkedIn mindig információt kap arról, hogy az érintett személy meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett személy weboldalunk lehívásakor a LinkedIn-be is be van jelentkezve; ez megtörténik függetlenül attól, hogy az érintett személy rákattint-e a LinkedIn-komponensekre vagy sem.  Ha az érintett személy nem akarja ezen információkat a LinkedIn számára továbbítani, akkor ez úgy akadályozható meg, hogy weboldalunk lehívása előtt kijelentkezik a LinkedIn fiókjából.

   

  A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon kínálja fel azt a lehetőséget, hogy e-maileket, SMS-eket és célzott hirdetéseket állítson le, valamint a hirdetésbeállításokat is itt kezelheti. A LinkedIn további olyan partnereket is használ, pl. Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, akik sütiket helyezhetnek el. Ezeket a sütiket a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon utasíthatja el.  A LinkedIn hatályos adatvédelmi irányelveit a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalról hívhatja le. A LinkedIn sütikre vonatkozó irányelvét a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalról hívhatja le.

   

  A Twitter használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei

  A feldolgozásért felelős a Twitter komponenseit integrálta be ebbe a weboldalba. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblogger szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett tweeteket, vagyis rövid, max. 140 karakteres üzeneteket írhatnak ki, és küldhetnek szét.  Ezen rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, azok számára is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitterbe.  A tweetek az adott felhasználó úgynevezett követői számára is megjelennek.  A követők olyan Twitter-felhasználók, akik egy felhasználó tweetjeit követik. A Twitter-rel hashtag-ek, belinkelések vagy retweetek formájában széles publikum szólítható meg.

   

  A Twitter üzemeltetője a következő: Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

   

  Ezen weboldal, amelyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és amelybe Twitter-komponenseket (Twitter-gomb) integráltak, egyes oldalainak lehívásával a Twitter-komponensek miatt az érintett személy IT rendszerén lévő böngésző letölti a Twitter komponenseinek megfelelő ábrázolását. A Twitter-gombra vonatkozó további információk a about.twitter.com/de/resources/buttons oldalon hívhatók le.  Ezen technikai eljárás keretében szerez tudomást a Twitter arról, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg. A Twitter-komponensek integrációjának célja, hogy lehetővé tegye felhasználóink számára ezen weboldal tartalmainak terjesztését, ezen weboldal ismertté tételét a digitális világban, és látogatóink számának növelését.

   

  Amennyiben az érintett személy a Twitter-be is be van jelentkezve, akkor a Twitter felismeri, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatja minden látogatás teljes időtartama alatt.  Ezen információkat a Twitter-komponensek gyűjtik össze, és a Twitter az érintett személy adott Twitter fiókjához rendeli hozzá.  Ha az érintett személy megnyomja az egyik weboldalunkba integrált Twitter-gombot, akkor az ezzel átvitt adatok és információk az érintett személy személyes Twitter felhasználói fiókjához rendelődik hozzá, és a Twitter menti és dolgozza fel őket.

   

  A Twitter-komponensek segítségével a Twitter mindig információt kap arról, hogy az érintett személy meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett személy weboldalunk lehívásakor a Twitter-be is be van jelentkezve; ez megtörténik függetlenül attól, hogy az érintett személy rákattint-e a Twitter-komponensekre vagy sem. Ha az érintett személy nem akarja ezen információkat a Twitter számára továbbítani, akkor úgy akadályozható meg, hogy weboldalunk lehívása előtt kijelentkezik a Twitter fiókjából.

   

  A Twitter hatályos adatvédelmi irányelveit a twitter.com/privacy oldalról hívhatja le

   

   

  A YouTube használatának és alkalmazásának adatvédelmi irányelvei

  A feldolgozásért felelős a YouTube komponenseit integrálta be ebbe a weboldalba. A YouTube egy olyan internetes videóportál, amelyen videókiadók állíthatják be a videóklipjeiket, és más felhasználók ingyen nézhetik, értékelhetik és kommentálhatják őket. A YouTube minden típusú videó közzétételét megengedi, így teljes film- és tévéadások, videoklipek, előzetesek, vagy a felhasználók által készített videók is lehívhatók ezen az oldalon.

   

  A YouTube üzemeltetője a következő: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google lnc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA egyik leányvállalata.

   

  Ezen weboldal, amelyet a feldolgozásért felelős üzemeltet, és amelybe YouTube-komponenseket (YouTube-videó) integráltak, egyes oldalainak lehívásával a YouTube-komponensek miatt az érintett személy IT rendszerén lévő böngésző letölti a YouTube komponenseinek megfelelő ábrázolását. A YouTube-ra vonatkozó további információkat a https://www.youtube.com/yt/about/de/ oldalról hívhatja le.  Ezen műszaki eljárás keretében szerez tudomást a YouTube és a Google arról, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg.

   

  Amennyiben az érintett személy a YouTube-ba is be van jelentkezve, a YouTube egy YouTube videót tartalmazó aloldal lehívásakor felismeri, hogy az érintett személy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatja meg.  Ezen információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett személy adott YouTube fiókjához rendelődnek hozzá.

   

  A YouTube-komponensek segítségével a YouTube és a Google mindig információt kap arról, hogy az érintett személy meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett személy weboldalunk lehívásakor a YouTube-ba is be van jelentkezve; ez megtörténik függetlenül attól, hogy az érintett személy rákattint-e a YouTube-videókra vagy sem.  Ha az érintett személy nem akarja ezen információkat a YouTube és a Google számára továbbítani, akkor ez úgy akadályozható meg, hogy weboldalunk lehívása előtt kijelentkezik a YouTube fiókjából.

   

  A YouTube által közzé tett, és a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ honlapon lehívható adatvédelmi irányelvek adnak tájékoztatást a személyes adatok YouTube és Google által végzett gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról.

  (1.0 verzió)

   

  A feldolgozás jogi alapjai

   

  §13 TMG (telemédia törvény): „A szolgáltatónak általános felvilágosítást kell adnia a felhasználónak a szolgáltatás megkezdése előtt a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának típusáról, kiterjedéséről és céljairól, valamint adatai az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-én kelt 95/46/EK a személyes adatok feldolgozásakor a természetes személyek védelméről szóló irányelv és a szabad adatforgalomról szóló irányelv (ABl. EK L 281. sz. 31. o.) alkalmazási területén kívüli államokban folyó feldolgozásáról, amennyiben még nem történt meg ez a felvilágosítás. A felhasználó későbbi azonosítását lehetővé tevő és a személyes adatok gyűjtését, ill. alkalmazását előkészítő automatizált eljárás esetén a felhasználót tájékoztatni kell az eljárás elején. A tájékoztatás tartalmának a felhasználó számára mindig lehívhatónak kell lennie.”

   

  GDPR 6. cikkely:
  A GDPR a 6 1 cikkelye vállalatunk számára olyan feldolgozási folyamatok jogalapjául szolgál, amelyek esetén bizonyos feldolgozási célokra hozzájárulást kérünk. Ha a személyes adatok feldolgozása egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek egyik fele az érintett személy, például olyan feldolgozási folyamatok esetén, amelyek áruk leszállításához vagy egyéb szolgáltatások vagy ellenszolgáltatások nyújtásához kell, akkor a feldolgozás alapja a GDPR b lit. 61. cikkelye. Ugyanez érvényes a szerződés előtti intézkedések teljesítéséhez szükséges feldolgozási folyamatokra is termékeink és szolgáltatásainkra vonatkozó kérések esetén. Ha vállalatunk személyes adatok feldolgozását igénylő jogi kötelezettség alatt áll, például adózási kötelezettségek teljesítéséhez, akkor a feldolgozás a GDPR c 6 1 cikkelyén alapszik.  Ritkább esetekben a személyes adatok feldolgozása lehet szükséges azért, hogy az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeit védjük.  Ez az eset például akkor lépne fel, ha egy látogató megsérülne az üzemünkben, és ezért nevét, életkorát, betegbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbítani orvosának, egy kórháznak vagy más harmadik félnek.  Akkor a feldolgozás a GDPR d 6 1 cikkelyen alapulna. Újabban a feldolgozási folyamatok a GDPR f 6 1 cikkelyén is alapulhatnak. Ezen a jogalapon nyugszanak azon feldolgozási folyamatok, amelyeket egyik korábbi jogalap sem foglal magába, ha a feldolgozás vállalatunk vagy egy harmadik fél egy jogos érdekének védelméhez szükséges, amennyiben az érintett érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadsága nem fontosabbak. Ezek a feldolgozási folyamatok azért megengedettek számunkra, mert az európai törvényhozók említést tettek róluk.  Azt a felfogást képviselte, hogy a jogosult érdeklődés elfogadható lehet, ha az érintett személy a felelős egy ügyfele, beszállítója vagy más üzleti partnere (GDPR 2. szakasz 47. megfontolási alap)

  A felelős vagy egy harmadik fél által figyelemmel követett személyes adatok feldolgozása iránti jogosult érdeklődés a GDPR f 6 1 cikkelyén alapszik. Eszerint jogosult érdeklődésünk üzleti tevékenységünk teljesítését szolgálja minden munkatársunk és résztulajdonosunk érdekében.

   

  A személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó törvényi vagy szerződéses előírások; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett személy személyes adatainak rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettsége; a rendelkezésre bocsátás kihagyásának lehetséges következményei 

   

  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben törvény írja elő (pl. adóelőírások) vagy szerződéses szabályozásokból (pl. a szerződéses partnernek átadott adatok) adódhatnak. Néha szerződéskötéshez is kellhet az, hogy egy érintett személy a rendelkezésünkre bocsássa személyes adatait, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Az érintett személy például akkor köteles személyes adatokat rendelkezésünkre bocsátani, ha vállalatunk szerződést köt vele.  A személyes adatok rendelkezésre bocsájtásának elhagyása azzal járhat, hogy az érintett féllel nem lehet megkötni a szerződést. Kétségek vagy kérdések esetén az érintett személy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása előtt adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat. Adatvédelmi megbízottunk tájékoztatja az érintettet az egyes ügyek függvényében arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés írja-e elő, vagy, hogy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, illetve hogy kötelező-e rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat, és hogy milyen következményekkel járhat a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kihagyása.

   

  Top