Als partner van Prianto stellen wij je in staat om in een vroegtijdig stadium kenbaar te maken welke mogelijke projecten er spelen bij uw eindgebruikers. Dit heeft als voordeel dat zowel wij als de leverancier op de hoogte worden gebracht van je werkzaamheden en die als zodanig kunnen ondersteunen.

Ook stellen veel van onze leveranciers partners in staat om projecten te registreren. In de praktijk betekent dit voor onze partners veelal dat ze diverse fabrikantensites moeten bezoeken en meerdere formulieren moeten invullen. Wij vereenvoudigen dit voor onze partners met deze projectregistratie. U kunt al uw projecten (leads én opportunities) bij ons registreren en wij dragen zorg voor de afhandeling naar de desbetreffende fabrikant. 

Uiteraard is de ondersteuning, support en de voordelen die je krijgt na registratie afhankelijk van de fabrikant en je partnerstatus. Heb je een project voor een fabrikant, maar ben je nog geen partner; neem dan gerust eerst contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken!

Let wel, projectregistratie-voorwaarden kunnen per fabrikant verschillend zijn, maar hou er rekening mee dat een officiële partnerstatus altijd benodigd is en claims veelal alleen gelden voor perpetual licenties of subscription licenties met een looptijd van minimaal een jaar. 

Je kunt rekenen op een bevestiging van je registratie binnen 24 uur!

Partner project registratie
?
Enter the Captcha
Top