Optimale gebruikerservaring, inclusief data, applicatie en presentatie, is cruciaal voor het bereiken van de organisatiedoelen met behulp van ICT. Om dit te bereiken is het goed om middels een eenvoudig raamwerk alle relevante aspecten in kaart te brengen. Dit om een optimale gebruikerservaring te realiseren, maar ook om de juiste ICT fundering te creëeren. Beheer, Optimalisatie, Beveiliging en Ontsluiting zijn de minimale competenties voor deze fundering. De optimale combinatie van deze competenties kan per organisatie – of zelfs per gebruikersgroep, gebruiker of device – verschillen. Het draait hier dus om de gepersonaliseerde optimale gebruikerservaring die in evenwicht is met de ICT vereisten. Met als uitgangspunt de Optimale (IT) gebruikerservaring, oog op de toekomst én hedendaagse uitdagingen en een balans tussen kosten en resultaat hebben wij als Prianto voor een aantal kern-oplossingen gekozen waarvan wij alles (van a-z) weten en deze kennis en ervaring tesamen met partners op de markt brengen. Daarnaast hebben wij een selectie van oplossingen die ook toegevoegde waarde bieden, maar die erg nieuw zijn of erg specifiek inzetbaar (dus niet voor iedereen inzetbaar) of de fabrikant heeft meerder produktlijnen. Dus misschien niet direct voor de hand liggend, maar zeker té interessant om niet te benoemen.

 

Beheer

IT-beheer is de discipline waarbij alle informatietechnologiebronnen van een bedrijf worden beheerd in overeenstemming met zijn behoeften en prioriteiten om te komen tot een zorgeloze digitale werkomgeving. IT beheer (ook wel IT management genoemd) heeft tot doel om alle software en apparatuur die een organisatie gebruikt, zo goed mogelijk te laten functioneren om bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Goed IT beheer heeft effect op de hele organisatie, maar ook slecht beheer want het belang wordt vaak pas duidelijk als er in de beschikbaarheid van IT oplossingen iets misgaat. Uiteindelijk staat IT-beheer in dienst van de verbetering van bedrijfsaspecten als klanttevredenheid, productiviteit, winstgevendheid en het concurrentievermogen.

Zowel op het gebied van data, applicaties en de interface is een goed (beheer) beleid noodzakelijk. Een combinatie van bewezen technologie en innovatie biedt veelal de meeste voordelen. Afhankelijk van het type organisatie, huidige staat van de IT inrichting, gewenste functionaliteit, toekomstverwachtingen en uiteraard ook budget kan het juiste resultaat behaald worden. De ene organisatie zal kiezen voor volledig eigen beheer, on premise en de ander voor uitbesteding via de cloud. Maar een combinatie van beide beheerstypes is ronduit het meest voorkomend.

Of het nu gaat om het (al dan niet pro-actief) beheren en/of monitoren van virtuele of fysieke machines, servers of desktops, specificieke merkgerichte infrastructuren als VMware of AWS, on-premise, cloud of hybride omgevingen, één van kern-oplossingen spreekt vast aan. Maar kijk zeker ook naar het toevoegen van waarde van een workspace managagement , IT Asset Management of Remote Management oplossing.

Kern-producten Beheer

Toegevoegde waarde in beheer

Optimalisatie

Ook als de basis van IT-beheer goed is neergelegd, kan in de meeste IT-omgevingen nog meer geoptimaliseerd worden. Niet omdat de huidige status persé slecht of onbruikbaar is, maar juist om nóg meer uit de mogelijkheden te halen. De reden om verder te kijken kan zijn om mee te kunnen met de snelle ontwikkelingen in de IT-markt, de eindgebruikerservaring verder te verbeteren, de infrastructuur flexibeler te maken, de processen inzichtelijk(er) te maken, problemen te verhelpen én te voorkomen of een voorsprong op de concurrentie te realiseren. Hierbij is het van belang zich te realiseren dat Optimalisatie eigenlijk altijd maatwerk is en geboden oplossingen nieuw en innovatief. Relevante en innovatieve kennis omtrent marktontwikkelingen en producten is dan ook één van de toegevoegde waardes die u waarschijnlijk bij uw ICT partner haalt (en partners bij Prianto). 

Optimaliseren begint vaak al aan de basis bij het ontwerpen van de omgeving en de applicaties, maar loopt door via testen en inzicht tot beveiligen en het waarborgen van continuïteit. Wij zien optimalisatie op veel gebieden als iets wat zeker noodzakelijk is (denk aan applicaties en back-up mogelijkheden). Andere optimalisatie oplossingen zijn voor de één noodzaak (veelal die organisaties die streven naar een optimale gebruikerservaring of hoge eisen aan beveiliging stellen) en voor de ander 'nice-to-have'. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden, ook binnen ons assortiment. Wij gaan dan ook graag met u om de tafel om uw positie hierin te bespreken en te kijken of één of meerdere van onze optimaliseringsoplossingen voor u van toepassing zijn.

Dus of je nu in detail wil bepalen wie gebruik maakt van de omgeving, je helder en duidelijk inzicht wil in de IT processen en compliance, de kwaliteit van applicaties en/of API's wil testen, specifieke deel-omgevingen wil monitoren, een extra niveau van beveiliging wil toevoegen of back-ups voor disaster recovery wil garanderen, één of meerdere van de kern- of toegevoegde waarde oplossing past zeker bij jouw organisatie. 

 

 

 

Kern-producten Optimalisatie

Toegevoegde waarde in Optimalisatie

Beveiliging

Bedrijven over de hele wereld hebben dagelijks te kampen met inbreuken op de beveiliging, wat hen vele miljoenen euro’s kost. Volgens het “Identity Theft Resource Center” is het aantal datalekken dat in 2019 is bijgehouden (1.473) met 17% gestegen ten opzichte van het totale aantal inbreuken dat in 2018 werd gemeld (1.257). Andere onderzoeken hebben zelfs veel hogere aantallen gerapporteerd en laten een toename zien van zowel het aantal blootgestelde records als het aantal inbreuken. Dit is niet verwonderlijk omdat tegenwoordig iedereen altijd met elkaar in contact staat en daarmee steeds meer persoonlijke én bedrijfskritische informatie wordt benaderd, gemaakt en opgeslagen; op allerlei apparaten. Een goede bescherming, controle en beveiliging wordt dan ook steeds belangrijker; zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Of het nu gaat om het veilig delen van informatie en documenten, het zorgen voor de juiste toegang (intern en extern) naar applicaties en data, veilige wachtwoorden of het waarborgen van integriteit.

Daarbij is er een groeiend gevaar op diefstal en misbruik van gegevens die altijd weer nieuwe eisen stelt aan de IT. Steeds vaker krijgen organisaties (klein en groot) te maken met hackers; zeker sinds de start van de Covid-19 pandemie worden de kwetsbaarheden van de digitale wereld steeds duidelijker. Doelgerichte aanvallen op organisaties waarbij systemen en gegevens versleuteld (en voor de bezitter onbruikbaar) worden, die vervolgens 'teruggekocht' kunnen worden; het zogenaamde ransomware, komen steeds vaker voor.  

Maar ook de interne gevaren, zoals het ongeoorloofd meenemen van gegevens, verlies van gegevens en overschrijving kunnen een effect zijn van falende toegangsauthentificatie, ontoereikend patch management, onveilige verbindingen en foutieve bewakingstools of gewoon menselijk ontwetendheid zijn. Allemaal zaken die voorkomen kunnen worden door identiteiten, wachtwoorden en documenten te beveiligen of in detail te weten en te bepalen wie gebruik kan maken van je IT-omgeving.

Beveiliging (IT-security) wordt momenteel gezien als hot-topic, en niet meer alleen voor grote organisaties, zowel de behoefte aan als de vraag naar neemt alleen nog maar toe. Maar er zijn bijna net zoveel organisaties als oplossingen. Een gedegen keuze in type benodigde beveiliging en waar voor uw organisatie de grootste beveilingsrisico's liggen is dan ook zeker geen overbodige stap. Aan de hand van die analyse kunt u kijken welke oplossing in ons assortiment het beste aansluit bij de echte behoeftes. Denk daarbij o.a. aan access management (toegangsbeheer) en endpoint protection.

 

Kern-producten Beveiliging

Toegevoegde waarde in Beveiliging

Ontsluiting

Bij de competentie Ontsluiting draait het om het ontsluiten / toegang geven / beschikbaar stellen van zowel de presentatielaag als de applicaties; datgene wat de uiteindelijke gebruiker ziet en gebruikt. Kortom, hoe krijgt de eindgebruiker uiteindelijk zijn of haar functionaliteit, altijd en overal. Dit kun je uiteraard uit vele verschillende invalshoeken bekijken; denk aan de evolutie van client/server, server-based computing, thin clients, applicatie- en server virtualizatie, cloud, API's etc. etc.).  Ook is het belang van ontsluiting niet geheel nieuw, als Prianto hebben wij een lange historie hierin, maar de recente Covid-19 pandemie heeft weer "pijnlijk" duidelijk gemaakt dat een veilige en slimme manier van (remote) werken, gecombineerd met een optimale eindgebruikerservaring binnen een flexibele IT-omgeving nog steeds dé grote wens is. 

Gebruikers verwachten (of eisen) dat zij hun applicaties en gepersonaliseerde werkplek-omgeving tot zich beschikbaar hebben ongeacht waar men zich ook bevindt en op elk device. De uitdaging van de IT afdeling is dan ook hoe onsluit ik dit voor de gebruiker op een zo'n optimaal mogelijk manier, zonder compromis in eindgebruikerservaring, functionaliteit, beheer en controle en veiligheid. Het combineren en faciliteren van meerder toegangsmethodes (web, cloud, desktop, laptop etc), continu monitoren van performance, optimale ondersteuning van gebruikers en het garanderen van optimale beschikbaarheid van applicaties is hierbij cruciaal.

 

Kern-producten Ontsluiting

Toegevoegde waarde in Ontsluiting

Top