Data Protectie – Een actueel thema

Het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van persoonlijke en bedrijfsgegevens wordt in onze maatschappij steeds gebruikelijker en belangrijker. Door de uitgebreide technologische en technische mogelijkheden voor het massaal verwerken van gegevens (ookwel bekend als big data) is zowel bij de overheid als bij commerciële organisaties een verandering ontstaan.

In de bedrijfswereld is het begrip Data Protection Management ingeburgerd, maar wat verstaat men onder Data Protection Management (DPM)? DPM betekent het beheer van processen met als doel het veiligstellen van data en gegevens voor gebruik op elk moment.

Moderne DPM-oplossingen zorgen ervoor dat beheerders prioriteiten kunnen stellen en waarde kunnen toewijzen aan bepaalde data. Op basis hiervan kunnen richtlijnen voor back-up en recovery gerelateerd worden aan de bedrijfsbelangen. Een oplossing voor Data Protection Management kan daarnaast dieper inzicht geven in mogelijke problemen en uitdagingen van de data, informatie en daarmee de onderneming.

Maar data kan op vele manieren beveiligd worden, dit door toegang juist toe te wijzen, het op een veilige manier op te slaan of  automatisch (capaciteits) beheer door correcte analyses. Kortom, data protectie is zoveel meer dan backup.

Onze Data Protection Oplossingen

Top