Spolupráce - týmová práce je vším!

Pravděpodobně nic neposílilo spolupráci v podniku tak, jako moderní nástroje pro podporu spolupráce. Ušetříte čas a zajistíte týmovou práci, aniž by účastníci museli fyzicky sedět v jedné zemi. Nutné je pouze funkční internetové připojení.

V nástrojích Mindmapping mohou být předkládány kreativní nápady, prostřednictvím různých prostředků pro Instant Messaging mohou být vedeny diskuze, mohou být pořádány i video a audio konference a prostřednictvím nástrojů pro řízení projektů může být v kterémkoliv okamžiku sledován postup projektu. Vědomosti jsou ukládány do Wiki encyklopedií a grafiky, texty a konstrukční návrhy jsou předkládány ke schválení prostřednictvím služeb společných revizí (Collaborative Reviewing services).

Kdo v plném rozsahu důsledně využívá a kombinuje nástroje pro spolupráci, může optimalizovat pracovní postupy a ušetřit značné množství peněz.

Pro úspěšný tým jsou dobré a spolehlivé nástroje pro spolupráci nezbytné. Díky našemu rozsáhlému portfoliu výrobců, jako jsou např. Tetra4D, Nitro a TeamViewer, nabízíme kompletní balíček nástrojů pro podporu kooperace pro perfektně sladěnou spolupráci.

Naše řešení pro spolupráci

Top