Zjistěte více o možnostech moderního zabezpečení Active Directory prostředí!

Seminář Bezpečnost klíčových komponent IT - Active Directory a Azure Active Directory
V souvislosti s děním kolem nás se stále více organizací zaměřuje na zabezpečení svých kritických systémů. Tak aby jejich podnikání nebylo omezeno nebo zastaveno v případě útoku či chyby. A Active Directory je v centru IT většiny organizací.
Chceme Vám představit jakým způsobem lze efektivně auditovat AD, nasazovat a vymáhat compliance politiky a snížit možnosti i dopady incidentů spojených s útoky na AD/AAD.

 

Místo konání: 
Konferenční centurm Green point 
Dvouletky 529/42
100 00 Praha 10
 

Datum:

Středa, 17. srpna 2022

Čas:
9:00 – 13:00
 
 
Prezentující:

Tomáš Poslušný – Sales Manager PRIANTO
Ing. Jiří Svatuška – pre-sales konzultant

 

 

Registration

Top