Cloud Computing – podnikání v tepu doby

Téměř každý podnik již dnes využívá služby cloudu. Cloud Computing otevírá nové možnosti interakce a spolupráce, jež by byly ještě před pár lety nemyslitelné. Kdo tento trend zaspí, ztratí konkurenceschopnost.

V posledních letech možnosti využití cloudu neustále rostou, a to od služby Cloud Computing přes čistá internetová úložiště až po zobrazení celých procesů. Částečně nebo kompletně jsou do cloudu ukládány ustálené pracovní postupy. Storage-as-a-Service, virtuální databáze, Bring-your-own-Device, Business-Intelligence a Antivirus-as-a-Service jsou jen několika málo hesly, která jsou v této souvislosti často skloňována.

Navštivte naši informační stránku pro poskytovatele řízených služeb, abyste zjistili, jak můžete společně s Prianto úspěšně zavést Managed-Cloud-Computing do Vašeho obchodního modelu.

Využijte i Vy cloud jako svou výhodu!

Naše řešení pro Cloud Computing

Top