Ochrana dat – horké téma

Získávání, využívání a ukládání osobních a podnikových dat je v naší společnosti stále důležitější. Jak státní, tak hopodářské činnosti se díky rozšířeným technickým možnostem hromadného zpracování dat změnily.

V podnicích se prosadil pojem Data Protection Management. Ale co se pod pojmem Data Protection Management (DPM) rozumí?

DPM se týká správy zálohovacích procesů s následujícím cílem: zajistit, aby byly úkoly provedeny podle plánu. Záloha dat je vytvořena bezpečným způsobem a data mohou být kdykoliv obnovena.

Moderní nástroje DPM umožňují administrátorům definovat pokyny pro zalohování a obnovu v závislosti na úrovni služeb a rozdělit zálohování dat do náležitých fází.

Díky těmto nástrojům pro Data Protection Management můžete navíc získat přehledy o případných problémech, které běžné zálohovací aplikace neodhalí.

Nechte se přesvědčit řešeními pro ochranu dat od firem Macrium, Quest a Unitrends!

Naše řešení pro ochranu dat

Top