Distribuce softwaru neboli Packaging – kritický proces

Distribuce softwaru neboli Packaging označuje proces instalace softwaru (provozních systémů a aplikací) na počítač.

Distribuce softwaru je kritický proces, při němž probíhají opravy operačního systému a instalace bezpečnostních a zásadních aplikací, jako jsou detektory virů, vyhledávače a e-mailové programy. Chyby při distribuci softwaru mohou zapříčinit obrovské poruchy a výpadky mnoha počítačů na pracovištích.

V dnešní době je možné celý proces distribuce softwaru plně zautomatizovat. Tento vysoce komplexní úkon vyžaduje pro tento účel zvláště vyvinutý software, například podniková řešení našich výrobců Quest a Flexera!

Naše řešení pro Packaging

Top