Virtual Desktop Infrastructure – flexibilní, úsporná, efektivní!

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) je softwarová technologie, která odděluje pracovní prostředí a přidružený aplikační software od fyzického zařízení klienta, které se k němu používá.

Centrální provoz virtuálních počítačů nabízí jednoznačné výhody pro bezpečnost dat, jejich dostupnost, hospodárnost a spotřebu energie.

VDI zlepšuje celkovou flexibilitu IT, neboť díky tomu mohou být během okamžiku připraveny nové pracovní počítače, například pro nové pracovníky nebo pro krátkodobé speciální úkoly.

S našimi výrobci Atlantis a Micro Focus Vám nabízíme široké spektrum Thin Client softwaru a řešení virtuálních počítačů!

Naše řešení pro VDI

Top