Genel Şartlar ve Koşullar

Prianto Türkiye Dağıtım A.Ş.

Bölüm I:
Teslimatlar ve Hizmetler için Genel Şartlar ve Koşullar

1.         Uygulanabilirlik

1.1       Teslimatlar ve hizmetler (duruma göre) için Müşteri’nin Şirket’e verdiği tüm teslimatları ve siparişleri, tamamen bu hükümler ve koşullar altında, Prianto GmbH (bundan sonra: Prianto) karşılayacaktır.

1.2       Bunlar bir iş ilişkisine gireceğimiz şirket ve kişilere yapılacak tüm teslimatlar ve hizmetler için geçerli olacaktır.

1.3       Müşterinin hükümler ve koşulları, Müşteri siparişinde onları belirtse ve Prianto onlara itiraz etmese bile geçerli olmayacağında mutabık kalınmıştır.

1.4       Bu genel şartlar ve koşulların onaylarının, yan sözleşmelerinin, değişmelerinin ve düzeltmelerinin yazılı olarak yapılması gerekir.

1.5       Genel Şartlar ve Koşullarla beraber, bütün düzenlemeler “Prianto Code of Conduct” içinde ayrı olarak yayınlanmıştır ve “Prianto Compliance Policy” geçerli olacaktır.

 

2.         Ürünler ve Hizmetler

2.1       Prianto’nun teklifleri bağlayıcı olmadan kalacaktır. Teklifler Müşteri için iki hafta bağlayıcı olacaktır. Sözleşme sadece, Prianto’nun faksla ya da e-postayla yolladığı yazılı bir sipariş onayını takiben, en geç Müşteri teslimatı kabul ettiğinde ya da hizmetler verildiğinde geçerli olacaktır.

2.2       Prianto’nun borçlu olduğu teslimatın ve hizmetlerin içerikleri ve kapsamı sipariş onayıyla belirlenecektir.

2.3       Makul kısmi teslimatlara izin verilecektir ve bunlar ayrıca ücretlendirilebilecektir.

2.4       Prianto mutabık kalınan performans verilerine ulaşılabilmesi durumunda, özellikle yeni gelişmeleri takiben teknik ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Renkte ve şekilde makul değişimlere de izin verilecektir.

2.5       Teslimat ve hizmet tarihleri bağlayıcı olmayacaktır. Prianto eğer gecikmede hatalıysa, hizmetlerin süresi dolmuşsa ve Müşteri uygun görülen kanuni süreyi (14 gün) yazılı olarak bildirmemişse, Prianto gecikmiş olacaktır.

2.6       Teslimat ve hizmet tarihleri, mücbir sebep ve Prianto’nun sorumlu olmadığı tedarikçilerin kendi teslimatlarında aksamalar, grevler, lokavtlar ya da diğer operasyona ait aksamalar gibi engellerden dolayı oluşan aksamalar durumunda, Prianto’ya uygun bir şekilde uzatılacaktır.

2.7       Teslimatlar ve hizmetler, bu tür olaylar yüzünden altı haftadan daha uzun süre gecikirse, Prianto sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar.

2.8       Küçük bir ihmal halinde, Müşteri teslimat ya da hizmet gecikmelerinden dolayı olacak zararlarda hak talebinde bulunmayacaktır. Eğer gecikme Prianto tarafından kasıtlı sözleşmeli bir ihlalden dolayı olmadıysa, öngörülebilir, genel anlamda oluşan zararlar ancak gecikmeden etkilenen teslimat değerinin 3%’den fazlası olmamak üzere, sorumluluk GmbH’ın olacaktır. Kasıtlı ya da ağır bir şekilde ihmal edilen sözleşmeli ihlaller yüzünden oluşan gecikmeler durumunda yasal mevzuata göre sorumlu olacağız.

2.9       Müşteri, hizmetleri zamanında düzenli bir şekilde kabul etmeyi sağlamalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, Prianto’nun sorumluluğu hariç tutulacaktır. Müşteri sözleşmeye varılmış hizmetlerin yapılmasında elinden gelenin en iyisiyle Prianto’yu bedelsiz destekleyecek, talep edilmeksizin ilgili bütün bilgi ve dokümanları sağlayacaktır. Müşteri kendi kurumsal görevlerini ihlal ederse, Prianto hizmetlerini sağlama yükümlülüğünde olmayacaktır. Bu gibi durumlarda, tazminat isteme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunlara ek olarak, satın alınan maddenin kazara kaybolma ya da bozulma riski, eğer kabulü gecikirse, Müşteriye devredilecektir.
Hatasız ürünler geri gönderilmeyebilirler.

 

3.         Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

3.1       Prianto’nun sipariş onayına dahil edilen fiyatlar kesin olacaktır.

3.2 T    üm fiyatlar, Prianto’nun fabrika teslimi ve KDV hariçtir. Tedarik edilen ürünlerde alışılmış ticari paketleme fiyatlara dahildir. Diğer ek hizmetler ya da masraflar, özellikle navlun bedelleri, geçiş ücretleri, geri dönüşüm ve uygulama ücretleri www.prianto.com’da bulunan güncel şartlar ve koşullara göre, ayrıca Müşteriden tahsil edilecektir.

3.3       Prianto sözleşmenin imzalanmasından sonra maliyet artarsa; özellikle, tedarikçinin fiyat artışı ya da döviz kuru dalgalanmalarında fiyatları yükseltme hakkını saklı tutar. Prianto talep üzerine bu konuda kanıt sağlayacaktır.

3.4       Eğer bir kredi limiti kararlaştırılmış ve başka bir ödeme koşulunda anlaşılmadıysa, ödemenin vadesi, indirim olmadan fatura tarihinden 10 gün sonra gelecektir. Eğer Müşteri vade bitim tarihini geçerse, vadesi geldiği için, başka bir uyarı olmaksızın alış fiyatına Avrupa Merkez Bankası’nın temel oranının üstünde yıllık % 8 faiz eklenecektir. Başka zararlar iddia etme hakkı bundan etkilenmeyecektir.

3.5       Müşterinin diğer hüküm ve koşullarına bakmaksızın, Prianto Müşteri’nin var olan borcundan ödeme indirimleri yapabilir. Maliyet ve faiz ödemeleri gecikme süresinde yapılmışsa, Prianto ilk önce ödemeleri maliyetten, sonra faiz borçlarından ve en sonunda ana hizmetlerden düşebilir.

3.6       Müşteri sadece ihtilafsız ya da yasal olarak kurulmuş iddiaları karşılıklı denkleştirebilir. Müşteri aynı akdi ilişki üzerine kurulu mütekabil iddialara karşı koruma hakkını kullanabilir.

3.7       Eğer ödeme koşullarına haklı bir sebep olmadan uyulmazsa, Prianto kendi takdirine göre peşinat ya da güvenlik ödemesi talep edebilir. Anlaşılmış olan taksit ödemeleri de dahil olmak üzere, ödenmemiş bütün alacakların vadesi hemen gelecektir.

3.8       Müşteriye tanınan bir ödeme hedefi, her tekil sipariş için yeterince teminat altına alınmış bir kredi limiti gerektirir. Sipariş kredi limitini aşarsa, Prianto geri kalan sipariş değerini önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Müteakip kredi oranı değişimleri durumunda, Prianto anlaşılan ödeme koşullarını değiştirip peşin ya da güvenlik ödemeleri talep edebilir veya ödemenin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmeden çekilebilir.

 

4.         Teslimat, Gözden Geçirme ve Risk Transferi

4.1       Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, teslimatlar Müşteri riskinde ve hesapta fabrika çıkışı olarak yapılacaktır. Risk transferi ücretsiz teslimatlardan etkilenmeyecektir.

Müşteri talebi ve namına yapılan teslimat sigortası alınan nesne için sağlanabilir.

4.2       Müşterinin malları alır almaz, hemen sayısını ve teslimat belgelerinin uyumunu kontrol etmesi ve noksanları belirtmesi gerekir.

4.3       Belirlenmiş teslimat tarihinden sonraki dört gün içinde yazılı şikayette bulunulmazsa, kusurlar inceleme sırasında fark edilemeyecek seviyede olmadığı sürece, mallar uygun ve tam bir şekilde teslim edilmiş kabul edilecektir.

4.4       Alınan nesnenin hasar riski ya da kaybı, nesne taşıyıcıya teslim edildiğinde Prianto’dan müşteriye geçecektir.

4.5       Eğer teslim edilen mallarda görünen zararlar ve eksik parçalar varsa, müşterinin bunu taşıyıcının teslimat makbuzuna yazılı olarak bildirmesi gerekir. Makbuzda zarar ya da kayıp parçaların açıkça beyan edilmesi gerekir (Almanya Ticaret Kanunu’nun (Handelsgesetzbuch) 438. Paragrafına göre zarar beyanı.)

 

5.         Teminat

5.1       Satın alınan nesnenin durumu üreticinin ürün tanımı vasıtasıyla kabul edilecektir.

5.2       Prianto sözleşmedeki ürünlerin dikkate değer kusurları olmamasını ve sözleşmede belirtildiği kullanıma ya da sıradan kullanıma uygun olmasını temin eder. Ortaklar, teknoloji durumuna göre, yazılım hatalarının uygulamanın bütün alanlarından hariç tutulamayacağından haberdardırlar.

5.3       Prianto yazılım fonksiyonlarının Müşterinin gereksinimlerini karşılayacağının ya da sözleşmedeki ürünlerin Müşterinin seçtiği şeylerle beraber çalışacağının garantisini vermez. Prianto yazılı olarak mutabık kalınmadığı sürece, genelde kurulum/yapılandırma hizmetleri sunmaz. Prianto’nun yapacağı danışmanlık hizmetleri ücretsiz olacaktır ve bağlayıcı olmayacaktır. Sorumluluk, özellikle tek ürünlerin diğerleri ve birbirleriyle işlevselliği, bu sebeple garanti edilmez.

5.4       Eğer ürün Müşteri tarafından değiştirilmişse ya da yanlış bir şekilde kurulmuşsa, bakımı yapılmışsa, tamir edilmişse, üreticinin kurulum koşullarına uyuşmayan koşullara maruz kalmış ya da o koşullarda kullanılmışsa, Müşteri bu koşulların o bozukluklara neden olmadığını ispatlamadığı sürece, malzeme kusurları iddiaları (anlaşılan koşullardan önemsiz sapmalar ya da kullanımın gereksiz sınırlamalarından dolayı olanlar) kabul edilmezler.

5.5       Garanti taleplerinin süresi seri numarası, tür açıklaması ya da diğer işaretler kaldırıldığında ya da okunaksız hale getirildiklerinde dolar.

5.6       Malzeme kusurlarının sorumluluğu sadece eğer kusur risk transferinden önce sunulmuşsa kabul edilir. Prianto üreticinin yaptığı reklam iddialarından sorumluluk kabul etmez.

5.7       Malzeme kusurları oluştuğunda, Prianto’nun takdirine kalan yenisiyle değiştirmeler yapılmadan önce düzeltmeler yapılmalıdır. Değiştirilen parçalar Prianto’nun mülkiyetine geçer. Eğer Prianto düzeltme ya da parçayı değiştirmeyi sağlayamazsa veya eğer bu mantıksız harcamalarla olursa; ya da eğer Prianto yazılı olarak verilen uygun ödemesiz dönem içinde sorunlara çare bulamazsa, Müşteri alım ücretini düşürebilir ya da sözleşmeden çekilebilir.

Prianto’nun düzeltme için yedek ürün sağlaması halinde, Müşteri kusurlu ürünü teslim etmeli ve kullanım avantajları için değer değişikliği tazminatı ödemelidir. Müşterinin sözleşmeden cayması durumunda, ürünün alım fiyatından kullanımın değer değişikliği faydalarının çıkarılması ona borçlu olunur. Kullanımın sağlayacağı fayda, bir nesnenin Müşteri tarafından kullanımıyla öngörülen toplam kullanım süresine oranı arasında belirlenir.

5.8       Düzeltme ya da ürün değişim teslimatlarından kaynaklanan bütün ek maliyetler (taşıma maliyeti, paketleme maliyeti, vb gibi) sipariş değeriyle orantısız olmadığı sürece Müşteri tarafından karşılanır.

5.9       Yukarıdaki 5.1 ve 5.7 arasındaki numaralarda belirtilen teminat koşulları hizmet çalışmalarının performansına da uygulanır. Eğer sözleşmede belirtilen işler hizmetin içerdiği özellikler ya da akdi işlevleri ortaya koymazsa, Prianto özellikle kendi takdirine bağlı olarak kusurlara çare bulur ya da yeni hizmetler verir. Düzeltme başarısız olursa, Müşteri düzeltmeden sonra azaltılmış tazminat ya da hizmet yenilemesi iddialarında bulunamaz. Müşterinin hatadan sonra ortaya çıkan önemsiz kusurlar nedeniyle ortaya çıkan sözleşme iptali veya masraf iadesi talepleri hariç tutulacaktır.

5.10    Başka bir şekilde bireysel olarak mutabık kalınmadığı sürece, malzeme kusurları iddiaları 12 ay sonra geçerliliğini yitirirler. Geçerlilik yitirme süresi teslimat/kabulden sonra başlar. Eğer mallar bir tüketim ürünleri alımının parçasıysalar, Almanya Medeni Kanunu’nun (Bürgerliches Gesetzbuch) 478,479 paragraflarıyla verilmiş Müşterinin hakları değişmeden kalırlar. Şüphe duyulursa, Müşteri Prianto’ya bir tüketim ürünü alımının yapıldığını ispatlamak zorundadır. Malzeme kusurları iddiaları sadece Prianto’nun izniyle devredilebilirler. Prianto üreticinin garantilerini ve teminatlarını devreder. Prianto üreticinin garantisi dışında hiçbir garanti vermez.

5.11    Prianto’ya karşı malzeme kusurları iddiaları geçersiz çıkarsa, özellikle mallar Prianto üzerinden alınmamışsa ya da malzeme kusurları iddialarının süresi geçmişse ya da doğrulanmamışsa, Prianto malları Müşteri’nin zarar ve riski altında geri verebilir ve işlem ve değerlendirme için 60 Avro masraf ödeneği alır. Müşteri daha az masraf yapıldığını ispat edebilir. Malzeme kusurları sorumluluğundan dolayı olan tamiratlar bir ücrete bağlıdır. Masraf tahminleri Müşteri tarafından ödenmek zorundadır.

5.12    Malzeme kusurları sorumluluğu iddia edildiğindeki tam prosedür ve ücretsiz tamiratlar www.prianto.com’da bulunabilecek RMA politikasının talimatlarına uyacaktır.

5.13    Bu şartlar ve koşulların dışında, yasal nedenlere bakmaksızın, bu şartlarda başka bir şekilde belirtilmedikleri sürece, Müşterinin yapacağı bütün iddialar kapsam dışı kalır. Tüketim ürünleri alımı hakkındaki yasal düzenlemeler etkilenmeden kalır.

 

6.         Ticari Mülkiyet Hakları/ Telif hakları

6.1       Müşteri yazılımı (yedeklemeler hariç) kopyalayamaz ya da değiştiremez veya uyumsuz donanımlarda kullanmak için ayarlayamaz ya da herhangi bir şekilde düzenleyemez.

6.2       Yazılım kiralama sözleşmeleri Prianto’nun önceden yazılmış izinlerini gerektirir. Yazılım kiralama sözleşmeleri, sadece ilgili üretici şartlarının parçası olarak ya da ilgili yasal düzenlemelere göre imzalanabilir.

6.3       Herhangi bir yazılımın kullanılması üreticinin ilgili lisans şartlarına tabidir. Müşterinin bu lisans şartlarına uyması ve kendi müşterilerini aynı zorunluluklardan sorumlu tutmayı kabul etmesi gerekir. Kendi müşterilerinin bütün sözleşme ihlallerini hemen Prianto’ya bildirmesi gerekir.

6.4       Müşteri, sözleşmeli ürünlerin üstündeki, telif hakkı ve marka veya diğer koruyucu haklarla ilgili uyarıları sökemez, değiştiremez veya üstünü kapatamaz ya da okunmaz hale getiremez. Müşteri, pakete dahil yazılı malzemeleri yalnızca Prianto’nun önceden yazılı izniyle ticari amaçlar için kullanabilir.

6.5       Sözleşme konusu ürünlerin ticari koruma haklarını veya üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal etmesi halinde, Prianto hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Müşteri bu nedenlerle Prianto karşı öne sürülen herhangi bir talebi derhal Prianto’ya bildirmelidir.

6.6       Eğer teslim edilen ürünler Müşteri’nin planlarına veya şartnamesine göre üretildiyse, Müşteri bu ticari koruyucuların veya telif haklarının ihlal edilmesi nedeniyle öne sürülen üçüncü taraf taleplerinde Prianto’yu muaf tutmalıdır. Tüm adli masraflar için uygun avans ödemeleri temin edilmelidir.

 

7.         Sorumluluk Sınırlaması

7.1       Aşağıdaki düzenlemelerde aksi belirtilmediği takdirde, yasal gerekçeye bakılmaksızın, Müşterinin ilave talepleri hariç tutulacaktır. Prianto nesnede teslimat sırasında oluşmayan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Prianto, Müşterinin veri kaybı, kazanç kaybı veya diğer varlık zararlarından özellikle sorumlu olmayacaktır.

7.2       İşbu sorumluluk muafiyeti, zararın Prianto tarafından kasıt veya ağır ihmal sonucu meydana gelmesi veya Prianto’nun küçük bir ihmal nedeniyle temel sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda geçerli olmayacaktır. Alman Ürün Sorumluluğu Yasası (Produkthaftungsgesetz) uyarınca ya da Prianto’nun sorumlu olduğu bir imkânsızlık nedeniyle veya Prianto’nun, bayilerinin veya temsilcilerinin görev ihlalinden kaynaklanan fiziksel yaralanmalar için talepte bulunulması durumunda bu hüküm geçerli değildir.

7.3       Madde 7.2’nin birinci cümlesi uyarınca sorumluluk, ciddi derecede ihmalkâr sözleşme ihlalleri veya temel sözleşme görevlerinin ihlalleri nedeniyle küçük ihmaller için sözleşmenin akdedilmesi sırasında öngörülebilir ve tipik olarak meydana gelen hasarları için Limited Şirket’in olacaktır.

7.4       Prianto’nun veya Limited Şirketin yükümlülüğü hariç tutulursa, bu aynı zamanda çalışanlarının, temsilcilerinin ve bayilerinin kişisel sorumlulukları için de geçerlidir.

7.5       Her durumda, Prianto’nun sorumlu olduğu maddi zararlara ilişkin tazminat yükümlülükleri, Prianto’nun akdettiği iş ve ürün sorumluluk sigortasının sigortalı toplamında Limited Şirket’in olacaktır. Prianto, her bir vakada ayrı ayrı, talep üzerine, ilgili sigorta bedelini Müşteriye bildirecektir.

7.6       Müşteri doğru veri koruma önlemleri almışsa, böyle bir hasar meydana gelmezse, Prianto veri kaybından veya veri kaybının tekrar elde edilmesinden sorumlu olmayacaktır. Doğru veri koruması, Müşterinin özellikle bu veriler makul bir çabayla geri yüklenecek şekilde bilgisayarda okunabilir biçimde yedek kopyalar oluşturarak, verilerini teknolojinin mevcut durumuna göre emniyete almasını gerektirir. Her durumda, veri kayıplarının sorumluluğu, uygun veri koruma yoluyla yapılacak tipik geri yükleme masraflarıyla Limited Şirket’te olacaktır.

 

8.         Mülkiyetin Muhafazası

8.1       Teslim edilen ürünler, sözleşmeden doğan bütün talepler ve Müşteriyle olan tüm iş ilişkisi (gelecektekiler dahil) tamamlanana kadar, Prianto’nun mülkiyetinde kalacaktır.

8.2       Müşteri mülkiyetin muhafazası uyarınca düzenli ticari işlemler kapsamında şartlı mal satabilir. İşbu belgeyle Müşteri, koşullu malların ilgili fatura tutarı (KDV dahil) üzerinden aktarılmasından kaynaklanan ileri tarihli taleplerini, Prianto’nun 8.1 numaralı maddede yer alan tüm teminat taleplerinin ödemesinin tamamlanmasına kadar devredecektir. Müşteri, temlik sonrasında da alacakları tahsil edebilecektir. Prianto’nun alacakları tahsil etme yetkisi bu durumdan etkilenmeyecektir. Ancak, Müşteri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemelerde gecikmediği ve özellikle kendisi aleyhinde iflas davası açılmadığı veya ödemeler askıya alınmadığı sürece, Prianto iddiaları tahsil edemeyebilir. Ancak böyle bir durumda Müşteri, Prianto’nun talebi üzerine müşterilerinin adını ve adresini ve bu müşterilerden alacağı talebin türünü ve kapsamını açıklamalıdır. İlgili tüm belgeler Prianto’ya sunulmalıdır. Bu temlik müşterilere bildirilmelidir.

8.3       Müşteri şartlı malları rehine veremez ve ipotek edemez. Üçüncü şahısların şartlı mallara erişmesi veya Müşterinin varlıklarına karşı adli tasfiye davası açılması halinde, Müşteri şartlı malların Prianto’nun malı olduğunu belirtmeli ve bu durumu derhal yazılı olarak Prianto’ya bildirmelidir.

8.4       Şartlı malları yalnızca Prianto bağlayabilir, birleştirebilir, işleyebilir veya yeniden yapılandırabilir. Bu durumda, Prianto mamul mallar veya yeni ürünler için müşterek mülkiyet hissesi edinecektir. Bu hisse, şartlı malların değeriyle, yeni ürünlerin değeri arasındaki orana eşit olacaktır.

8.5       Sözleşmeye aykırı davranış, özellikle Prianto’nun Müşteri’ye başka ve gelecekteki ürünleri ve hizmetleri için bile ödeme gecikmeleri veya Müşteri’nin mali durumunun kötüleşmesine dair ipuçları durumunda, Prianto Müşteri’nin teslim edilmiş şartlı malları iade etmesini talep edebilir. Muhafaza veya iştira talepleri hakkının kullanılması, sözleşmeden çekilme anlamına gelmez. Bununla birlikte, Prianto hasar taleplerinde bulunma ve sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar. İadeler veya elden çıkarma ile ilgili tüm masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Prianto, bu hakları ileri sürmek için Müşterinin ofisine girebilir ve şartlı malları müsadere edebilir veya Müşteri’nin kendi müşterilerine karşı iştira taleplerini Piranto’ya teminat olarak vermesini talep edebilir.

8.6       Müşteri, şartlı mallara özen göstermelidir. Müşteri, masrafı kendisine ait olmak üzere yenileme değeri için özellikle uygun yangın, su ve hırsızlık sigortası teminatı vermelidir. Test ve tanıtım amacıyla teslim edilen nesneler Prianto’nun mülkiyetinde kalacaktır. Müşteri, nesnelerin düzenli bir şekilde saklanmasından sorumlu olacak ve bu nesneleri ancak kararlaştırılan ölçüde kullanabilecektir.

8.7       Mülkiyetin muhafazası Müşteri’nin önceden yaptığı ödemeler için geçerli değildir.

 

9.         İhracat ve İthalat

9.1       Tüm sözleşmeli ürünler ve teknik bilgi, halihazırda geçerli olan Alman Dış Ticaret Kanunu (Außenwirtschaftsgesetz)/Dış Ticaret Yönetmeliği (Außenwirtschaftsverordnung)/AK Çift Kullanım Yönetmeliği ve ABD ihracat yönetmeliklerine uygun olarak Prianto tarafından teslim edilecek ve Müşteri tarafından kararlaştırılan teslimat ülkesinde kullanım ve dağıtım için belirlenecektir. Müşteri sözleşme konusu ürünleri yeniden ihraç etmeyi planlıyorsa, ABD, Avrupa ve ulusal ihracat düzenlemelerine uymalıdır. İster bireysel ister sistemsel olarak entegre edilmiş olsun, sözleşmeli ürünlerin bu düzenlemelere aykırı olarak yeniden ihraç edilmesi yasaktır.

9.2       Müşteri halihazırda geçerli olan düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır (Almanya Federal İhracat Ofisi, 65760 Eschborn/Taunus veya ABD Ticaret Bakanlığı, İhracat İdaresi Dairesi, Washington D. C. 20230.) Müşteri'nin teslim edilen sözleşme konusu ürünlerin nihai varış yerini bildirip bildirmemesinden bağımsız olarak, Müşteri bu ürünleri ihraç etmeden önce, yabancı ticaret otoritelerinden gerekli izinleri almakla yükümlü olacaktır. Prianto ifşa yükümlülüğü altında olmayacaktır.

9.3       Müşteri’nin üçüncü şahıslara, Prianto'nun bilgisi dahilinde olsun ya da olmasın daha fazla sözleşme ürünü teslim etmesi, ihracat izni şartlarının eş zamanlı olarak devredilmesini gerektirir. İlgili mevzuata aykırılıklardan tamamen Müşteri sorumlu olacaktır.

9.4       Müşteri, önceden resmi onay almaksızın, sözleşme ürünlerini ABD ticaret ambargosuna tabi ülkelere veya bu ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilere veya ABD, Avrupa veya ulusal yasaklı kişiler listelerindeki (örn. "Kurum Listesi", "Yasaklı Kişiler Listesi", "Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar ve Engellenmiş Kişiler") gerçek veya tüzel kişilere doğrudan veya dolaylı olarak teslim edemez. Sözleşmeli ürünler ayrıca kimyasal, biyolojik veya nükleer kitle imha silahlarının desteklenmesi, geliştirilmesi, üretimi veya kullanımıyla herhangi bir ilgisi olan gerçek veya tüzel kişilere teslim edilemez.

 

10.      Gelir Vergileri/İthalat İşlem Vergileri

10.1    Merkezleri Almanya dışında kayıtlı müşteriler, ürünleri satın alırken ilgili ekonomik alanların gelir vergileri/ithalat işlem vergilerine ilişkin yönetmeliklere uymalı ve özellikle KDV Kimlik Numaralarını ve zorunlu bilgileri hiçbir talepte bulunmaksızın açıklamalıdır. Müşteri, uygunsuzluk durumunda doğacak tüm masraf/zararı iade etmelidir.

 

11.      Bölünebilirlik Maddesi

11.2    Bu sözleşmenin münferit düzenlemelerinin kısmen veya tamamen geçersiz olması veya boşluk bulunması durumunda, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliği etkilenmez. Geçersiz düzenleme veya boşluk, yasaların izin verdiği ölçüde, sözleşmenin taraflarının bu noktayı düşünmüş olmaları halinde, sözleşmenin amaç ve ruhuna uygun olarak amaçladığına veya isteyeceğine en yakın uygun bir düzenlemeyle değiştirilecektir.

 

12.      Genel Hükümler

12.1    Müşteri bu sözleşmeden hak talebinde bulunamaz. Müşterinin bir tüccar olması durumunda, icra yeri ve yargı yetkisi Münih olacaktır. Ancak, Prianto Müşteri’yi başka bir yasal yargı yerinde dava edebilir.

12.2    Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları uygulanır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Viyana Sözleşmesi (UNCITRAL) hariç tutulacaktır.

12.3    Prianto Tüzüğü – Prianto ve iş ortakları, iş etiği ilkelerinin yanı sıra geçerli ulusal ve uluslararası hukuka uyacak ve Prianto çalışanlarının ve Prianto adına faaliyet gösteren işletmelerin tamamında geçerli olan Prianto Davranış Kurallarında belirtilen sektör kurallarına uyacaktır.

12.4    Prianto Grup’un 09.05.2018 itibariyle geçerli Ürünlere ve Hizmetlere dair Genel Şartları ve Koşulları.

 

Bölüm II:
Hizmetler için Özel Hükümler ve Koşullar

Bu Genel Şartlar ve Koşullar Bölüm I’deki hükümlere ilave olarak, Prianto Ltd. Şti. hizmet vermeyi kabul ettiyse, aşağıdaki hükümlerde geçerlidir.

 

13.      Hizmetlerin Kapsamı

13.1.   Yapılacak hizmetler münhasıran sözleşmede daha detaylı belirtilen ürün veya sistem konfigürasyonlarıyla ilgilidir (imalatçı, tip, seri numarası ve cihaz numarası).

13.2.   Prianto Ltd. Şti., bu hizmetleri kendi takdirine ve kendi kriterlerine göre yerine getirecektir. Taraflar aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Prianto Ltd. Şti., hizmetleri ya telefonla ya da müşteriyle yerinde gerçekleştirecektir. Müşteriyle görüştükten sonra uzaktan bakım çözümü uygulanabilir. Taraflar aksi yönde yazılı bir mutabakat sağlamadıkça Prianto Ltd. Şti., iş faaliyetlerinin dışındaki uzak bakım hatlarının işlevselliği ve güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13.3.   Sürüm güncellemesi yapıldığında, müşterinin yüklenen yazılımla ilgili kullanıcı lisanslarına sahip olması veya bu lisansları alması gerekir.

13.4.   Müşteri, sözleşme kapsamındaki ürünlerin ve sistemlerin montaj yerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Prianto Ltd. Şti.’yi zamanında yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, bir ürünü veya ürünün hizmet sözleşmesi kapsamındaki kompozisyonunu değiştirmek veya geliştirmek isterse, müşteri derhal Prianto Ltd. Şti.’yi bilgilendirecektir. Bu değişikliklerin veya iyileştirmelerin Prianto Ltd. Şti.’nin servislerini yapılmasını zorlaştırması veya imkansız hale getirmesi durumunda, Prianto Ltd. Şti. bundan sonra hizmet sunmak zorunda olmayacaktır. Bu durumda Prianto Ltd. Şti., teknik ve operasyonel açıdan uygun olduğu sürece, müşteriye değiştirilmiş veya güçlendirilmiş kısmi veya komple sistem için hizmet tedariki için bir teklif verecektir. Tarafların değiştirilmiş veya güçlendirilmiş kısmi veya tam sistem için hizmet sağlanması konusunda mutabık kalmaması, müşterinin ödediği hizmet bedellerini etkilemeyecektir.

 

14.      Hizmet Saatleri

14.1.   Prianto GmbH, aksi kararlaştırılmadıkça Almanya genelinde resmi tatiller dışında, Pazartesi ile Cuma günleri arasında 09.00 ile 17.00 arasında (bundan sonra: “hizmet saatleri”) hizmet verecektir.

14.2.   Hizmet düzeyi anlaşmalarında belirtilen tüm saatler (örneğin yanıt süreleri) yalnızca mutabık kalınan hizmet saatleri içinde geçerlidir. Anlaşılan hizmet saatleri dışında alınan müşteri talepleri, aşağıdaki hizmet saatlerinin başlangıcında alınmış gibi ele alınacaktır. Hizmet düzeyi sözleşmesinde belirtilen sürenin sona ermesinin hizmet saatleri dışında olması durumunda, hizmet düzeyi sözleşmesinde belirtilen süre kesintiye uğrar ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sonraki hizmet saatlerinin başlangıcında tekrar başlar.

14.3.   Prianto Ltd. Şti., en iyi çabalarına rağmen hizmet düzeyi sözleşmesinde belirtilen sürelerde hizmet sunamazsa, Prianto Ltd. Şti., servis düzeyi sözleşmesinde belirtilen süreler içinde ve kendi takdirine bağlı olarak, sözleşmede kararlaştırılan Hizmetler yerine geçiş aşamasında karşılaştırılabilir bir geçici çözüm sağlama hakkına sahip olacaktır.

 

15.      Gerçekleştirilen hizmetlerin kabulü

15.1    Müşteri, bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her bir hizmeti, teslim edilen iş programını imzalayarak teyit edecektir. Hizmet, iş programı imzalandığında, yani, hatasız bir şekilde veya yalnızca küçük hatalarla gerçekleştirildiğinde, kabul edilmiş sayılır. Müşteri belirlenen bütün hatları yazılı olarak derhal bildirecektir.

 

16.      Müşterinin yükümlülükleri

16.1.   Müşteri, Prianto’ya sözleşmeden doğan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli ve uygun desteği (mümkün olduğu ölçüde) verecektir.

16.2.   Müşteri, hizmetlerin gerçekleştirilmesinden önce tüm veri kümesinin yedeklenmesinden sorumludur.

16.3.   Müşterinin sorumluluk alanındaki nedenlerden dolayı bir hizmet gerçekleştirilemezse veya yalnızca daha sonraki bir tarihte yerine gerçekleştirilebiliyorsa, Prianto Ltd. Şti. meydana gelen ve belgelenen giderler için müşteriye fatura kesecektir.

 

17.      Garanti

17.1.   Prianto, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin, değerini veya sözleşme amaçlarına uygunluğunu ortadan kaldıracak veya önemli ölçüde azaltacak herhangi bir eksiklik içermediğini garanti eder.

17.2.   Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek bir hizmette aksaklık varsa, Prianto kusurun giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kusurun giderilmesinin veya düzeltilmesinin başarısız olması veya Prianto’nun söz konusu kusuru düzeltememesi ya da bu durumun sorumlu olmadığı nedenlerle makul bir süreyi aşacak şekilde gecikmesi durumunda, müşteri sözleşmeden çekilme veya fiyatta buna karşılık gelen bir indirim talep etme hakkına sahiptir.

17.3.   Kusurlara ve kusurların düzeltilmesine ilişkin iddialar, aksi kararlaştırılmadıkça, hizmetin kabul edilmesinden bir yıl sonra sona erer.

 

18.      Sorumluluk

18.1    Prianto, aşağıdaki durumlarda, yasal dayanakları ne olursa olsun, sadece sözleşme nesnesine gelmeyen zararlardan sorumludur:

  • ağır ihmal veya kasıtlı yükümlülük ihlali
  • temel sözleşme yükümlülüklerinin kabahatli ihlali
  • işin kalitesi için bir garanti verilmesi
  • can, uzuv veya sağlık kabahatli kaybı
  • kusurların hileli biçimde gizlenmesi
  • Ürün Sorumluluğu Kanunu uyarınca tazminat talepleri (Produkthaftungsgesetz)

Bunun dışındaki tüm tazminat talepleri hariç tutulmuştur.

 

Sürüm: 20/12/2018

 

Top