Odkodowanie zagrożeń dla bezpieczniejszego świata

 

CYFIRMA to singapurska firma zajmująca się wykrywaniem zagrożeń i wywiadem cybernetycznym, posiadająca pierwszą na świecie platformę umożliwiającą dostarczanie predykcyjnych informacji o cyberprzestrzeni. CYFIRMA łączy inteligencję cybernetyczną z wykrywaniem powierzchni ataku i ochroną przed zagrożeniami cyfrowymi, aby zapewnić wczesne ostrzeganie za pomocą spersonalizowanych, kontekstowych i wielowarstwowych informacji. Oparta na chmurze platforma analityczna, zasilana przez sztuczną inteligencję i inteligencję matematyczną, ujawnia punkt widzenia hakera - z głębokim wglądem w zewnętrzny krajobraz cybernetyczny - i pomaga klientom przygotować się na przyszłe ataki.

 

 

Predykcyjne i proaktywne zapobieganie atakom cybernetycznym i łagodzenie ich skutków

Wiemy, że menedżerowie ds. bezpieczeństwa cybernetycznego mają pod górkę - udaremnianie ataków hakerów, unikanie zagrożeń cyfrowych oraz ochrona danych i infrastruktury wymagają nadludzkiego wysiłku. CYFIRMA została założona, aby sprostać temu właśnie wyzwaniu: zidentyfikować hakerów (kto), zrozumieć ich motywy (dlaczego), zainteresowania (co), gotowość do ataku (kiedy) oraz metody (jak). Tylko łącząc te elementy, obrońcy cyberprzestrzeni mogą opracować skuteczne strategie przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym.

CYFIRMA zajmuje się zaawansowaną technologią wykrywania zagrożeń cybernetycznych dla systemów informatycznych i telematycznych. Nasza platforma pomaga klientom takim jak Mitsubishi, NEC, Toshiba i wielu agencjom rządowym przewidywać nadchodzące cyberataki. CYFIRMA jest finansowana przez Goldman Sachs, Zodius Capital i Z3 Partners. Do obecnych klientów referencyjnych należą firmy Mitsubishi Corporation, TOSHIBA, NEC, Suntory System Technology, SBI BITS, Seibu Holdings i NTT Data. Klienci ci polegają na informacjach dostarczanych przez CYFIRMA, aby ustalić priorytety działań naprawczych w celu ochrony swoich klejnotów koronnych przed przeciwnikami.

CYFIRMA została założona przez Kumara Ritesha, byłego szefa ds. szpiegostwa internetowego i walki z terroryzmem w jednej z krajowych agencji wywiadowczych. Wykorzystując swoją wiedzę na temat tego, jak narody radzą sobie z napięciami geopolitycznymi i wynikającymi z nich skutkami dla organizacji komercyjnych i infrastruktury krytycznej, Ritesh poprowadził CYFIRMĘ do zbudowania pierwszej na świecie platformy przewidywania cyberszpiegostwa.

CYFIRMA pomaga swoim klientom zaspokoić potrzeby w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego za pośrednictwem dwóch głównych platform: DeCYFIR i DeTCT. DeCYFIR to platforma wykrywania zagrożeń i cyberwywiadu z funkcjami predykcyjnymi, natomiast DeTCT zapewnia ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi.

Flagowy produkt CYFIRMY, DeCYFIR, dostarcza rządom i firmom zindywidualizowanych informacji wywiadowczych, dostosowanych do ich branży, geografii i technologii. DeCYFIR zapewnia swoim klientom wielowarstwowe informacje wywiadowcze obejmujące aspekty strategiczne, zarządcze i operacyjne. Zdolność firmy DeCYFIR do łączenia wywiadu cybernetycznego z wykrywaniem powierzchni ataku, badaniem podatności, badaniem marki, świadomością sytuacyjną i ochroną przed ryzykiem cyfrowym wyróżnia ją na tle konkurencji. Platforma zapewnia ocenę ryzyka i możliwości włamania się do systemu, aby pomóc klientom w ustaleniu priorytetów działań w zakresie bezpieczeństwa. Klienci otrzymują również informacje, które umożliwiają im prowadzenie skutecznych działań wywiadowczych i atrybucji, łącząc punkty pomiędzy hakerem, motywem, kampanią i metodą, aby uzyskać pełny obraz zagrożenia.

Dzięki systemowi DeCYFIR klienci otrzymują wczesne ostrzeżenia o zbliżających się cyberatakach, co pozwala im na szybkie działanie w celu zapobieżenia naruszeniu. System DeCYFIR został zaprojektowany tak, aby spełniał rygorystyczne wymagania dyrektorów ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (CISO), biur CRO i zespołów ds. operacji bezpieczeństwa.

CYFIRMA jest również firmą, która stoi za wiodącą platformą cyfrowej ochrony przed ryzykiem - DeTCT. DeTCT pomaga klientom odkryć ich powierzchnie ataku, poznać słabe punkty i szybko dowiedzieć się o każdym naruszeniu lub wycieku danych. DeTCT pomaga również klientom chronić ich markę i reputację, rozwiązując problemy związane z naruszeniem praw autorskich i podszywaniem się pod menedżerów.

 

Kontakt


 kontakt(at)prianto.pl
  +48 12 222 61 01

 

   Video - Deep Dark Web Monitoring:

Jak stosować DeCYFIR

 • Przyjęcie chmury wprowadza jeden z największych wektorów zagrożeń, który nazywamy "ścieżką ataku". W środowisku chmury obliczeniowej występuje wiele zagrożeń. Na przykład często widzimy otwarte, nieszczelne regały, które łatwo przeoczyć. Nasz flagowy produkt, DeCYFIR, zapewnia wgląd w te obszary ataku i ujawnia luki w zabezpieczeniach, które dział IT może wykorzystać w celu wyeliminowania luk.
 • System DeCYFIR może być wykorzystywany nie tylko przez zespoły SOC, ale także przez menedżerów ds. technologii i biznesu. DeCYFIR oferuje 3 poglądy:
  • Widok z perspektywy kierownictwa - dysponujemy pulpitami, które ułatwiają podejmowanie decyzji z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku;
  • Widok zarządzania - wytyczne dotyczące sposobu naprawy;
  • Widok operacyjny - priorytetowe działania naprawcze dla zespołu ds. operacji bezpieczeństwa.
 • Wczesne ostrzeganie o zagrożeniach poprzez rozpoznawanie oznak zbliżającego się ataku. Dzięki temu bank może podjąć działania jeszcze zanim dojdzie do włamania.
 • Kontekstowa historia zagrożeń odpowiada na pytania "KTO", "DLACZEGO", "CO", "KIEDY" i "JAK" podstawowych zagrożeń i ryzyka, umożliwiając skuteczne ograniczanie ryzyka. Nasz flagowy produkt, DeCYFIR, to jedyna na rynku platforma cybernetycznej inteligencji z funkcjami predykcyjnymi. Łączymy podmioty stanowiące zagrożenie, ich motywacje, kampanie i metody, aby klienci dysponowali informacjami umożliwiającymi wdrażanie skutecznych i efektywnych strategii ograniczania skutków działań cyberprzestępców.
 • Pomagamy przebić się przez szum dzięki spersonalizowanym informacjom o cyberprzestrzeni, co jest szczególnie ważne w obliczu poważnego braku zasobów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, które pozwoliłyby zarządzać pojawiającymi się zagrożeniami. Dostarczane informacje są dostosowane do branży klienta, geografii, w której działa, oraz stosowanej przez niego technologii.
 • Wykrywamy również nieznane zasoby IT w organizacji, na przykład Shadow IT. Jest to nasza funkcja odkrywania powierzchni ataku, która zyskała na znaczeniu podczas pandemii, kiedy pracownicy musieli pracować zdalnie w krótkim czasie. Domowe sieci WIFI, zdalny dostęp, BYOD itp. stworzyły nowe profile ryzyka i wzmocniły je.
 • Dostarczamy również informacje o znakach towarowych w przypadku wykrycia przez naszą platformę podszywania się pod wykonawców, podobnych domen i naruszeń produktów. Jest to nasz cyfrowy system ochrony przed ryzykiem.
 • Skanowanie pod kątem podatności na ataki jest częścią naszej oferty. Pomaga to klientom w walidacji ich programów usuwania luk w zabezpieczeniach i zapewnia likwidację luk w zabezpieczeniach.
 • Wielowarstwowa inteligencja cybernetyczna, którą można wykorzystać we wszystkich funkcjach biznesowych i domenach, aby pomóc wyeliminować luki w zabezpieczeniach i umożliwić solidne zarządzanie postawą cybernetyczną.

 

   Video - Threat Visibility und Cyber-Intelligence:

Jak korzystać z DeTCT

 • Identyfikowanie naruszeń i wycieków danych oraz podejmowanie szybkich działań w celu ich wyeliminowania.
 • W celu ochrony marki, ponieważ platforma wykrywa skopiowane strony internetowe, fałszywe wiadomości e-mail, naruszenia własności intelektualnej, podszywanie się pod członków kadry kierowniczej itp..
 • Aby ułatwić im inwestycje (budżet) w bezpieczeństwo cybernetyczne, platforma wskaże słabe punkty i sposoby eliminacji luk w zabezpieczeniach.
 • Wskazanie im, jakie zasoby (ludzi) mogą zoptymalizować lub przesunąć do obszarów, które wymagają szczególnej uwagi.
 • Wskazanie im, jakie środki kontroli bezpieczeństwa (technologie/procesy) mogą usunąć lub wdrożyć, aby zlikwidować luki.
 • Zapewnia ocenę ryzyka dla każdej wykrytej luki, co pomaga klientowi ustalić priorytety zasobów w celu zmniejszenia ryzyka.
 • Zapewnia ogólny wynik hakowalności - wynik ten jest ważny przy określaniu poziomu ryzyka kompromitacji. Wynikowi towarzyszy analiza trendów, dzięki czemu klient wie, czy zmierza we właściwym kierunku.
 • Ujawnienie naruszeń w systemach informatycznych i telematycznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ sponsorowane przez państwo grupy hakerów coraz częściej biorą na cel systemy IoT.
 • Niedawne ataki cybernetyczne uwypuklają zagrożenia związane z atakami na strony trzecie i łańcuch dostaw. Szczególnie niepokojący jest sposób działania nowych metod ataku w połączeniu z nowym złośliwym oprogramowaniem. W naszej branży cyberbezpieczeństwa mamy takie powiedzenie, że są tylko dwa stany: albo zostałeś zhakowany i wiesz o tym (i możesz coś z tym zrobić, aby zminimalizować szkody), albo zostałeś zhakowany i jeszcze o tym nie wiesz. DeTCT został zaprojektowany, aby rozwiązać ten problem: pozwala szybko wykryć naruszenie i szybko podjąć działania w celu wyeliminowania luk i wzmocnienia postawy cybernetycznej.

 

Jak używać DeFNCE

DeFNCE to bezpłatna aplikacja ochroniarska, która pomaga chronić urządzenia mobilne z systemem Android lub Apple oraz ich cyfrowy ślad:

 • Przeciwko cyberprzestępcom i hakerom, którzy próbują wykraść tożsamość, hasła i inne poufne dane.
 • Dzięki analityce w czasie rzeczywistym i rozwiązaniom umożliwiającym identyfikację bieżących zagrożeń cybernetycznych i wykrywanie wycieków danych osobowych.
 •  Dzięki wykrywaniu wszelkich naruszeń danych osobowych w ciemnej sieci.
 •  Dostarczanie najnowszych informacji na temat cyberbezpieczeństwa.

 

Wydarzenia, filmy i seminaria internetowe

CYFIRMA regularnie oferuje objaśniające filmy wideo i seminaria internetowe. Ponadto można spotkać CYFIRMĘ na wybranych imprezach. Tutaj znajdziesz najnowsze terminy wydarzeń i seminariów internetowych!