O XM Cyber

 

XM Cyber jest światowym liderem w dziedzinie Breach & Attack Simulation (w skrócie BAS), specjalizującym się w dostarczaniu narzędzi do weryfikacji skuteczności zabezpieczenia zarówno infrastruktury IT, jak też zasobów chmurowych. Producent oferuje innowacyjne podejście do określenia poziomu ryzyka kompromitacji poszczególnych zasobów krytycznych, które bazuje na wykorzystaniu tzw. perspektywy atakującego, czyli ciągłego wyszukiwania i korygowania ścieżek ataku w sieciach lokalnych i chmurowych.

 

XM Cyber Attack Path Management

 

Platforma XM Cyber Attack Path Management umożliwia stałe monitorowanie zmieniających się scenariuszy możliwych do wykonania w naszej infrastrukturze wektorów ataku, umożliwiając dzięki temu szybkie reagowanie na te zagrożenia cybernetyczne, które mają rzeczywisty wpływ na ciągłość działania ważnych systemów biznesowych. XM Cyber APM wykonuje to poprzez ciągłe monitorowanie systemów za pomocą dedykowanych agentów i znajdowanie nowych możliwych ścieżek propagacji zagrożeń, w tym możliwych do wykorzystania luk w zabezpieczeniach i danych uwierzytelniających a także błędnych konfiguracji i działań użytkowników.

Platforma modeluje i nadaje priorytety poszczególnym wektorom możliwego w danym środowisku scenariusza ataku, zapewniając wczesne wykrycie zagrożenia i w konsekwencji skuteczne zabezpieczenie zasobów, zanim jeszcze dojdzie do próby ich skompromitowania. Takie podejście zapewnia radykalne ograniczenie poziomu podatności na zagrożenia typu „zero-day” i ryzyka niekontrolowanego ataku na środowiska o krytycznym znaczeniu dla organizacji. Jednocześnie redukuje poziom ekspozycji na inne nagrożenia, z którymi zazwyczaj muszą walczyć kolejne linie defensywne, niezbędne zwykle w arsenale systemów bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko niezareagowania lub nieskutecznej reakcji.

Producent rozwiązania, XM Cyber, to firma założona przez wybitnych specjalistów od zagrożeń cybernetycznych, wywodzących się z jednostek specjalnych izraelskiego wywiadu, obecnie należąca w 100% do niemieckiego holdingu Schwarz Gruppe, dobrze znanego w Polsce właściciela sieci handlowych Lidl i Kaufland.

 

Więcej informacji

Demo
Studia przypadków