The #1 Independent SOAR Platform

Orkiestracja narzędzi i automatyzacja procesów w SOC (SOAR)

 

Platforma Siemplify Security Orchestration, Automaton and Response (SOAR) została stworzona w celu profesjonalnej, inteligentnej, wydajnej i skutecznej organizacji procesów zarządzania operacjami bezpieczeństwa w Security Operations Center (SOC). Platforma oferuje kompletny zestaw narzędzi do integracji posiadanych systemów bezpieczeństwa  w jeden zorganizowany i skuteczny mechanizm zorientowany na maksymalizację wydajności i minimalizację ryzyka oraz do zautomatyzowania procesów obsługi incydentów bezpieczeństwa. Rozwiązanie Siemplify SOAR poprawia efektywność pracy zarówno systemów jak też ludzi zaangażowanych w procesy ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki temu analitycy SOC stają się bardziej produktywni, inżynierowie bezpieczeństwa - skuteczniejsi a menedżerowie lepiej poinformowani o wszystkim co ma wpływ na ryzyko cybernetyczne w ich obszarze odpowiedzialności.

Kontakt

  +48 22 378 23 53
sales(at)vemi.pl

 

 Więcej informacji