Maximize security. Minimize risk.

Automatyzacja sieciowych testów penetracyjnych

 

PenTera to narzędzie, które oferuje w pełni zautomatyzowaną platformę do zaawansowanych testów penetracyjnych sieci komputerowych, która wspiera bezpieczeństwo cybernetyczne w organizacji, w szczególności zadania tzw. Red Team. Stosując perspektywę hakera, oprogramowanie identyfikuje, analizuje i pomaga usunąć luki w podatnościach i systemach bezpieczeństwa. Platforma koncentruje się na testowaniu infrastruktury, zakładając, że haker już się do niej włamał. W bezpiecznej formie i wykorzystując także znalezione podatności, uruchamia fizycznie tzw. exploity, działając jakkolwiek bez zaburzania działania produkcyjnych systemów. Raport z wykrytych nieprawidłowości może być zintegrowany z systemami typu SIEM/SOAR, dzięki czemu administratorzy SOC oraz Red/Blue Team mogą mieć pełny wgląd zarówno w przebieg ataku, aby podjąć działania zapobiegawcze jeszcze zanim realny atak nastąpi. Oprogramowanie może działać w trybie 24/7, skanując sieć w poszukiwaniu nowych luk bezpieczeństwa. PenTera jest używana przez organizacje zaangażowane w bezpieczeństwo IT oraz przez dostawców usług (MSSP) na całym świecie.

Kontakt

  +48 22 378 23 53
sales(at)vemi.pl

 

 Więcej informacji