19/20 april: Cybersec Europe te Brussel

19-04-2023

Bezoek ons op de StartUpZone met CyberSecurity & Services voor Partners en MSPs met Chimpa, Cloudflare en ForeNova.

DIRECT REGISTREREN VOOR GRATIS TOEGANG!

CyberSecurity, het beschermen en beveiligen van computers, servers, mobiele apparaten, systemen, netwerken en (cloud)data tegen aantasting of aanvallen, is een hot-topic! En niet alleen voor grote organisaties, zowel de behoefte als de vraag van middelgrote en kleine organisaties neemt alleen maar toe. Ook is tegenwoordig iedereen altijd met elkaar verbonden en daarmee wordt niet steeds meer persoonlijke én bedrijfskritische informatie benaderd, gemaakt en opgeslagen; op allerlei apparaten. Net als het aantal en type (virus, DDos, spam, ransomware, phishing etc) aanvallen dat continue stijgt; de gehele security scope wordt steeds groter. Daarbij komt dat er ondertussen bijna net zoveel organisaties als oplossingen zijn; preventie en/of detectie en/of response en/of herstel is waar vaak al de eerste keuze gemaakt moeten worden. 

Preventie, Detectie, Response en Herstel

Dit zijn eigenlijk alle stappen die je hebt bij een complete en volledige CyberSecurity Service. Vooraf (Preventie) kun je maatregelen nemen om incidenten te voorkomen en de infrastructuur dusdanig inrichten dat veel aanvallen geblokt worden voordat ze plaatsvinden. Maar als er dan toch een incident plaatvindt moet je deze wel kunnen herkennen (Detectie) en analyseren om daarna er effectief en snel op te kunnen reageren (Response), waardoor je eventuele negatieve impact van het indicent kunt beperken. Eventuele schade dient vervolgens wel gerepareerd (Herstel) te worden en tegelijkertijd dienen er maatregelen ingevoerd te worden om eenzelfde incident in de toekomst te voorkomen (terug bij Preventie). Een gedegen keuze in type benodigde beveiliging en waar voor uw organisatie de grootste beveilingsrisico's liggen is dan ook zeker geen overbodige stap. Aan de hand van die analyse kunt u kijken welke oplossing in ons assortiment het beste aansluit bij de echte behoeftes. 

Onze oplossingen

Uw werknemers, partners en klanten hebben een netwerk nodig dat veilig, snel en betrouwbaar is, zeker nu nagenoeg alle applicaties én gebruikers zich overal bevinden. Toen deze verschuiving zich enige jaren geleden begon bleken de "traditionele" beveilingsmethoden - die veelal de locatie centraal zetten, zoals VPNs, firewalls en webproxies - niet afdoende. Tegenwoordig is het zero-trust security concept een opkomende oplossing als totaalconcept. Maar ook (alleen) detectie wordt bij iedereen steeds belangrijker en met name de snelheid ervan, ook bij de mobiele eindpunten. En ook voor kleinere organisaties, die dit misschien als (24x7) service willen afnemen bij een MS(S)P. Vergeet ook niet de meest simpele maatregelen die men kan nemen bij de bescherming, te weten back-up; een basisvoorwaarde die wel gedegen invulling behoeft. Of het monitoren en rapporteren van beveiligingscompliancy voor audits niet te vergeten. Kortom, meer dan genoeg voor veel verschillende behoeftes.

Registreer hier voor gratis toegang!

Top